De nordiske lande går mod strømmen ved EU-valget – rød-grønne partier står for den største fremgang

Der blev ingen nordisk højrebølge, da danskere, svenskere og finner gik til stemmeurnerne ved valget til Europa-Parlamentet. Nede på kontinentet var den dog større. For eksempel blev Marine le Pens parti National Samling størst i Frankrig, og i Tyskland gik Alternative für Deutschland stærkt frem.

Om tre år vil der mangle 38.000 faglærte i Region Hovedstaden

En ny analyse fra Region Hovedstaden viser, at der om tre…

Hård kamp om ingeniørerne over Øresund – undersøgelse viser, at lønningerne er 50 procent højere i Danmark end i Sverige

Kampen om arbejdskraften på den anden side af Øresund er i fuld gang. På lidt over ti år er antallet af svenske civilingeniører, der pendler til Danmark, næsten fordoblet, viser en nordisk analyse fra Sveriges Ingenjörer. Den viser, at årslønnen efter skat er omkring 200.000 svenske kroner højere i Danmark end i Sverige.

Ny skatteaftale på plads – underskrevet af ministre

Glædeligt, vigtigt og endelig! Sådan beskrev Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (Moderaterna) og Danmarks skatteminister Jeppe Bruus (S) den nye, genforhandlede skatteaftale, Øresundsaftalen, da de officielt underskrev den mandag eftermiddag i forbindelse med et møde i Malmø med Greater Copenhagen Task Force.

Tema digitalisering del 4: Der udvikles digitale tjenester på tværs af grænserne, hvor virksomhederne ser behov og forretningsmuligheder

Mere end 10.000 mennesker oplever hindringer relateret til digitalisering på tværs af den dansk-svenske grænse. Mens de overordnede internationale løsninger stadig er under udvikling, har mange virksomheder skabt tjenester, der løser specifikke problemer på tværs af grænserne. En af disse virksomheder er Freja, som har udviklet et alternativt svensk e-ID, der snart vil blive åbnet for personer med et verificeret samordningsnummer – såsom danskere, der arbejder eller ejer sommerhus i Sverige.

Tema digitalisering del 3: EU og de nordiske lande investerer i øget digital adgang på tværs af grænser – men på trods af dette er det de færreste tjenester, der kan tilgås med et udenlandsk e-ID fra de svenske myndigheder

Mere end 10.000 mennesker oplever hindringer relateret til digitalisering på tværs af den dansk-svenske grænse. Inden for EU og på nordisk-baltiske niveau ønsker man at øge muligheden for at bruge tjenester digitalt på tværs af grænserne. Udviklingen af digitale løsninger sker gennem EU-regler, der skal implementeres på myndighedsniveau, samt gennem forskellige projekter og deklarationer på ministerniveau.

Tema digitalisering del 2: Store forskelle mellem Danmark og Sverige, når det handler om at integrere pendlere og danske sommerhusejere digitalt

I Danmark er det relativt enkelt, og i Sverige er det stort set umuligt at få e-legitimation til dem, der pendler over grænsen for at arbejde, eller til de danskere, som ejer et sommerhus i Sverige. Et digitalt ID gør det lettere for udenlandske statsborgere at kontakte myndigheder og virksomheder.

Tema digitalisering del 1: Mere end 10.000 berørt af digitalisering, hvilket skaber nye barrierer på tværs af den dansk-svenske grænse

Digitaliseringen gør hverdagen lettere for mange mennesker og virksomheder, men skaber samtidig nye barrierer for den fri bevægelighed, når borgere i andre lande udelukkes fra digitale tjenester og kontakt med myndigheder. I en ny artikelserie beskriver News Øresund nogle af de udfordringer og initiativer, som dette har ført til mellem Danmark og Sverige.

Opstart af byggeriet af den tyske jernbaneforbindelse til Femern Bælt-tunnelen

Torsdag begyndte Deutsche Bahn (DB) byggeriet af den 88 kilometer lange jernbaneforbindelse mellem Lübeck og den kommende Femern Bælt-tunnel ved Puttgarden. Der blev afholdt en ceremoni, hvor repræsentanter fra Deutsche Bahn, delstaten Slesvig-Holsten og EU gav grønt lys til at gå i gang med arbejdet.

Dobbelt indvielse af nye jernbanespor i Skåne fredag

Fredag var Trafikverket vært for indvielsen af det nye firesporede anlæg Malmö-Lund, Södra stambanan, og det dobbeltsporede Ängelholm-Maria, Västkustbanan. Blandt deltagerne på konferencen var blandt andet Trafikverkets generaldirektør, Roberto Maiorana, og Pat Cox, Europa-Kommissionens koordinator for TEN-T-korridoren mellem Skandinavien og Middelhavet. Mødet fandt sted i Dunkers Kulturhus i Helsingborg.