Linus Eriksson: “Jeg føler faktisk, at regeringen nu taler om Femern Bælt-forbindelsen og dens indvirkning på Sverige”

Øresundsbroens administrerende direktør, Linus Eriksson, mødtes mandag med Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson (KD), under dennes besøg i regionen. Linus Eriksson betragter det som positivt, at regeringen ser på effekterne af Femern Bælt-tunnelen i Sverige samt fokuserer på både godsstrømme og den regionale pendling omkring Øresund. Nu venter Øresundsbroen og Svedab på en regeringsbeslutning for at kunne gennemføre investeringer i landforbindelser omkring broen, og blandt forhåbningerne er en undersøgelse af kapaciteten på Malmøs godsbanegård.

STRING opretter konsortium med private aktører for at udbygge jernbanen Göteborg-Oslo

Den politiske samarbejdsorganisation STRING arbejder nu sammen med en række private aktører fra Sverige, Norge og Danmark om at skabe et fælles konsortium. Målet er, at konsortiet skal undersøge og fremlægge en fuldt finansieret plan for udvidelsen af jernbanen mellem Göteborg og Oslo. Ifølge STRING’s administrerende direktør, Thomas Becker, er der nu fokus på detaljerne i samarbejdet for at få konsortiet fra start.

To jobmesser giver mulighed for at søge job og finde personale over sundet

I løbet af få dage afholdes der to jobmesser med dansk-svensk fokus i Øresundsregionen. Først en messe i Kastrup torsdag den 23. februar, arrangeret af Tårnby og Dragør kommuner, som til dels henvender sig til svenske arbejdstagere. Omkring 2.600 personer, der bor i Sverige, arbejder for en af de virksomheder, der opererer i lufthavnen. Tirsdag den 28. februar finder den årlige “Tura till jobbet”-messe sted i Helsingør og Helsingborg, arrangeret af de to kommuner og Arbetsförmedlingen, hvor der annonceres over 1.500 ledige stillinger.

Hårdt år venter både dansk og svensk økonomi – men topøkonomer ser flere tegn på, at inflationen er ved at aftage

Økonomien er inde i en periode med afmatning. I både Sverige og Danmark ventes BNP at skrumpe med omkring en pct. i år, mens reallønnen i landene dykker i rekordfart. Trods de dystre udsigter for både husholdninger og virksomheder i løbet af året er der tegn på, at den rekordhøje inflation er ved at aftage. Sådan blev billedet af dansk og svensk økonomi tegnet under ejendomskonferencen Real Estate Øresund i Malmø torsdag.

Søndag overtager Skånetrafiken ansvaret for de danske Øresundstog over sundet – afgangene øges til fire i timen i dagtimerne

Den 11. december gennemfører Skånetrafiken sin årlige køreplansændring. For togtrafikken over Øresund betyder det flere ændringer. For passagererne er den tydeligste ændring, at antallet af afgange øges fra tre til fire i timen i dagtimerne med undtagelse af myldretiden, hvor der som tidligere kører seks tog i timen. En anden ændring er, at rejsende fra Danmark fremover skal henvende sig til Skånetrafiken med deres kundespørgsmål. Ved skiftet overtager Skånetrafiken ansvaret fra DSB for de danske Øresundstog over sundet, Transdev overtager som operatør efter SJ Øresund og Mantena går fra underleverandør til hovedleverandør, når det gælder vedligeholdelse af køretøjerne i depotet i Hässleholm.

Grænsehindringsmøde: Virksomheder peger på problemer med usikkerhed og med e-autorisation mellem Danmark og Sverige

Administrative problemer, der opstår, fordi eID ikke fungerer på tværs af Øresund; et komplekst regelsæt, mange usikkerhedsmomenter undervejs i rekrutteringsprocessen, men også et stort udviklingspotentiale for regionens arbejdsmarked. Det var nogle af de refleksioner, der blev italesat af virksomheder, som opererer i Øresundsregionen. Det skete på onsdagens grænsehindringsmøde arrangeret af Øresunddirekt og Øresundsinstituttet på Residenset i Malmø.

Den nye svenske regering ønsker at styrke grænsekontrollen og gøre det lettere at genindføre ID-kontrol

Styrkelse af grænsekontrollen for at forhindre “irregulær” migration og grænseoverskridende kriminalitet er et af punkterne i aftalen mellem regeringspartierne og Sverigedemokraterne, Tidö-aftalen. Desuden er parterne blevet enige om at udarbejde et forslag til lovændringer, der vil gøre det muligt for regeringen at indføre ID-kontrol på færger, tog og busser til Sverige, som under flygtningekrisen i 2016-2017.

Omorganisering sætter det fælles dansk-svenske politikontor i København på pause

I april 2020 blev det dansk-svenske politisamarbejde Grænsecenter Øresund etableret, hvilket betyder, at dansk og svensk politi arbejder sammen om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og også sidder sammen på et kontor i København. Samarbejdet har senere også omfattet told og kystvagt. På grund af en omorganisering inden for dansk politi, som betyder, at ansvaret for det dansk-svenske samarbejde er blevet flyttet til en ny afdeling, arbejder svensk og dansk politi i øjeblikket ikke sammen i det fælles kontor.

Det fælles arbejdsmarked og nye infrastrukturinvesteringer blev drøftet på et dansk-svensk netværksmøde

Omkring 60 deltagere fra Øresundsregionens erhvervsliv, den akademiske verden samt den offentlige sektor deltog i årets dansk-svenske netværksmøde på Sveriges ambassade. Det fælles arbejdsmarked, nye infrastrukturinvesteringer på tværs af Øresund og klimaforandringer var de emner, som var til debat torsdag eftermiddag.

Kulturmøde i den svenske rigsdag samlede mere end 100 aktører fra begge sider af sundet

Den 5. oktober blev seminaret “Nordiskt kultursamarbte i en ny tid: Sverige-Danmark” afholdt i den svenske rigsdag. Mere end 100 deltagere fik blandt andet input fra sangerinden Lisa Nilsson, administrerende direktør for Sveriges Television, Danmarks ambassadør i Sverige og Sveriges ambassadør i Danmark.