H22, Artscape och Melin Fastigheter tilldelades Real Estate Øresund Award 2022

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award…

Danmark og Sverige sikrer transittrafikken til Bornholm og Københavns lufthavn selv ved kriser

De såkaldte transitkorridorer vil blive holdt åbne for danske…

Greater Copenhagen foreslår forenklinger af Øresundsaftalen forud for dansk-svensk ministermøde 20. April

Det dansk-svenske Greater Copenhagen Task Force-møde i Malmø den 20. april vil fokusere på skattespørgsmål på tværs af Øresund. Den politiske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen, som er vært for mødet, foreslår forenklinger af Øresundsaftalen og har udarbejdet fire løsningsforslag, herunder en forenkling af pendlernes egen skatteberegning, arbejdsgiverbidrag betalt i det andet land og pensionsafgifter.

Den svenske regering venter med ID-kontrol efter hård kritik fra Skåne og Danmark

“ID-kontrollen må vente.” Det siger Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) til TT efter hård kritik fra Skåne og Danmark af forslaget, sendt ud til hastehøring i sidste uge. Regeringen ønskede gennem en bemyndigelse fra Riksdagen at få mulighed for at genindføre ID-kontrollen ved indrejse i Sverige med bus, tog eller færge. Kritikken har bl.a. gået på, at pendlere over Øresund risikerer at blive udsat for store forsinkelser.

Læs Øresundsinstituttets analyser af de tidligere ID-kontroller

Sidste gang Sverige indførte ID-kontrol samtidig med den eksisterende grænsekontrol, blev det tilgængelige arbejdsmarked på tværs af Øresund reduceret med 322.000 arbejdspladser baseret på den længste acceptable rejsetid med offentlig transport mellem forskellige arbejdspladser på Sjælland og Malmö C. Togpassagerer på tværs af Øresund oplevede længere rejsetider, flere forsinkelser, færre togafgange og øget trængsel. Det er nogle af resultaterne af de fem analyser af virkningerne af ID- og grænsekontrollen, som Øresundsinstituttet udarbejdede i 2016, og som er opsummeret nedenfor sammen med de seneste nyheder om den svenske regerings forslag om at genindføre ID-kontrol og høringssvarene til den svenske regerings lovforslag. Mens den midlertidige svenske grænsekontrol, der blev indført den 12. november 2015, stadig er på plads mere end seks år senere, varede den oprindelige ID-kontrol fra den 4. januar 2016 til den 4. maj 2017. Nu foreslår den svenske regering at genindføre muligheden for midlertidig id-kontrol i tre år fra den 8. april 2022. Udformningen af den genindførte ID-kontrol, som den svenske regering foreslår i sit lovforslag, følger næsten samme model som tidligere, nemlig det såkaldte transportøransvar.

Den svenske regering ønsker at genindføre ID-kontrol

På grund af den forventede tilstrømning af flygtninge fra Ukraine ønsker den svenske regering fra den 8. april at indføre ID-kontrol af rejsende i tog, busser og skibe, inden de begynder deres rejse til Sverige. Et forslag til en ny midlertidig lov er nu blevet sendt i høring. “Jeg har fuld forståelse for, at dette vil være til gene for alle dem, der pendler over Øresund,” siger Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) til Dagens Nyheter.

Dansk-svensk jobmesse samlede 400+ jobsøgende fra svenske side af Øresundsbron i Bella Center

Efter de specialhyrede busser med svenske jobsøgende tirsdag…

Københavns Lufthavn fortsætter med at investere millioner trods et tab på 667 millioner i 2021

Selvom 2021 blev endnu et hårdt år for Københavns Lufthavn…

18.200 grænsependlere mellem Sverige og Danmark – flere danskere arbejder i Sverige end tidligere tal har vist

Ny statistik for grænsependlingen mellem Sverige og Danmark…