Øresundsinstituttet søger en analytiker med fokus på grænseregional analyse og statistik

Vi søger en analytiker, der har interesse for grænseregional samfundsanalyse og erfaring med statistisk analyse. Arbejdet omfatter blandt andet analyser af integration og samarbejde på tværs af Øresund, den økonomiske udvikling, regionens erhvervsliv og bæredygtighedsarbejdet.

Tema digitalisering del 4: Der udvikles digitale tjenester på tværs af grænserne, hvor virksomhederne ser behov og forretningsmuligheder

Mere end 10.000 mennesker oplever hindringer relateret til digitalisering på tværs af den dansk-svenske grænse. Mens de overordnede internationale løsninger stadig er under udvikling, har mange virksomheder skabt tjenester, der løser specifikke problemer på tværs af grænserne. En af disse virksomheder er Freja, som har udviklet et alternativt svensk e-ID, der snart vil blive åbnet for personer med et verificeret samordningsnummer – såsom danskere, der arbejder eller ejer sommerhus i Sverige.

Tema digitalisering del 3: EU og de nordiske lande investerer i øget digital adgang på tværs af grænser – men på trods af dette er det de færreste tjenester, der kan tilgås med et udenlandsk e-ID fra de svenske myndigheder

Mere end 10.000 mennesker oplever hindringer relateret til digitalisering på tværs af den dansk-svenske grænse. Inden for EU og på nordisk-baltiske niveau ønsker man at øge muligheden for at bruge tjenester digitalt på tværs af grænserne. Udviklingen af digitale løsninger sker gennem EU-regler, der skal implementeres på myndighedsniveau, samt gennem forskellige projekter og deklarationer på ministerniveau.

Tema digitalisering del 2: Store forskelle mellem Danmark og Sverige, når det handler om at integrere pendlere og danske sommerhusejere digitalt

I Danmark er det relativt enkelt, og i Sverige er det stort set umuligt at få e-legitimation til dem, der pendler over grænsen for at arbejde, eller til de danskere, som ejer et sommerhus i Sverige. Et digitalt ID gør det lettere for udenlandske statsborgere at kontakte myndigheder og virksomheder.

Tema digitalisering del 1: Mere end 10.000 berørt af digitalisering, hvilket skaber nye barrierer på tværs af den dansk-svenske grænse

Digitaliseringen gør hverdagen lettere for mange mennesker og virksomheder, men skaber samtidig nye barrierer for den fri bevægelighed, når borgere i andre lande udelukkes fra digitale tjenester og kontakt med myndigheder. I en ny artikelserie beskriver News Øresund nogle af de udfordringer og initiativer, som dette har ført til mellem Danmark og Sverige.

Opstart af byggeriet af den tyske jernbaneforbindelse til Femern Bælt-tunnelen

Torsdag begyndte Deutsche Bahn (DB) byggeriet af den 88 kilometer lange jernbaneforbindelse mellem Lübeck og den kommende Femern Bælt-tunnel ved Puttgarden. Der blev afholdt en ceremoni, hvor repræsentanter fra Deutsche Bahn, delstaten Slesvig-Holsten og EU gav grønt lys til at gå i gang med arbejdet.

Dobbelt indvielse af nye jernbanespor i Skåne fredag

Fredag var Trafikverket vært for indvielsen af det nye firesporede anlæg Malmö-Lund, Södra stambanan, og det dobbeltsporede Ängelholm-Maria, Västkustbanan. Blandt deltagerne på konferencen var blandt andet Trafikverkets generaldirektør, Roberto Maiorana, og Pat Cox, Europa-Kommissionens koordinator for TEN-T-korridoren mellem Skandinavien og Middelhavet. Mødet fandt sted i Dunkers Kulturhus i Helsingborg. 

ESS datacenter flytter til Danmarks Tekniske Universitet

Den danske del af ESS-bygningen, ESS Data Management and Software Centre (DMSC), som den officielt hedder, flytter fra Copenhagen Bio Science Park, Cobis, til Danmarks Tekniske Universitets (DTU) campus i Lyngby nord for hovedstaden. Det oplyser DTU’s prorektor Rasmus Larsen på DTU’s hjemmeside. Årsagen til flytningen er, at DMCS’s lejekontrakt udløber næste år, og at der er pladsmangel hos Cobis i takt med, at BioInovation Institute vokser. Flytningen begynder i februar næste år og afsluttes i april.

OECD vil undersøge tredjelandsborgeres muligheder for at grænsependle

I øjeblikket tillader lovgivning og administration i Danmark og Sverige ikke borgere fra lande uden for EU/EØS og Schweiz at bo på den ene side af Øresund og arbejde på den anden. OECD vil nu undersøge, hvordan denne grænsehindring kan løses, på vegne af Region Hovedstaden og Region Skåne, som har modtaget EU-støtte til projektet.

Skånsk kritik af lovforslag om muligheden for at genindføre ID-kontrol

Region Skåne, Greater Copenhagen og Øresundslinjen er kritiske over for det lovforslag, der vil give regeringen mulighed for at indføre ID-kontrol af rejsende til Sverige, hvis der opstår en “alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed i landet“. Det fremgår af organisationernes høringssvar til regeringen. Forslaget foreslås at træde i kraft den 1. marts 2024.