Ny analyse om Medicon Valley: Life Science Across the Øresund

Stort studie af life science-klyngens samarbejde på tværs af Øresund­

– vækst og omfattende kontakter men nationale strukturer hindrer

Den dansk-svenske life science-klynge på tværs af Øresund, Medicon Valley, fortsætter med at udvikle sig. Kontakterne på tværs af Øresund er omfattende med grænsependlere, forskning, virksomhedsetableringer og investeringer. Men 21 år efter åbningen af Øresundsbroen er meget af samarbejdet stadig baseret på personlige kontakter og EU-projekter, mens fx nationale strukturer gør det svært for universiteter i Danmark og Sverige at samarbejde. Det fremgår klart af de 53 interviews, der er gennemført i den hidtil største undersøgelse af det grænseregionale samarbejde i Medicon Valley – den engelsksproget rapport “Life Science Across the Øresund”, som Øresundsinstituttet har udarbejdet som led i Interreg-projektet “Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”. Projektet drives som et samarbejde mellem videnscentret Øresundsinstituttet og netværks- og projektorganisationen Medicon Valley Alliance med finansiering fra Interreg ØKS, Region Skåne og Region Sjælland.

Klik her for at læse hele analysen

Se Medicon Valley Alliance og Øresundsinstituttets LIVE-præsentation fra den 22. juni kl. 08.00 – 09.00, hvor vi præsenterede den nye analyse “Life Science Across The Øresund” efterfulgt af en debat om samarbejde og udvikling af life science klyngen i Øresundsregionen/Medicon Valley. Analysen blev præsenteret den 22. juni af Kristoffer Dahl Sørensen og Sofi Eriksson, analytikere fra Interreg-projektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative og Øresundsinstituttet. I den efterfølgende debat deltager Mef Nilbert (forskningschef, Kræftens Bekæmpelse), Niels Abel Bonde (Managing Director, Novo Nordisk Scandinavia AB) og Marianne Kock (Senior Vice President and General Manager, Ferring Pharmaceutical A/S).

Afstand

HIGHLIGHTS FRA ANALYSEN
50.000 ansatte i life science-virksomhederne i Medicon Valley
Den dansk-svenske life science-klynge over Øresund, Medicon Valley, er størst i Norden med omkring 50.000 ansatte i virksomhederne. Såvel som under finanskrisen og nu under coronapandemien har life science-klyngen fortsat udviklet sig og har stor betydning for arbejdsmarkedet og den økonomiske fremgang i såvel Danmark som Sverige og i Øresundsregionen.
Mere end 900 grænsependlere hos virksomhederne i Medicon Valley
Arbejdskraften i life science-klyngen Medicon Valley bevæger sig frem og tilbage over Øresund. Flere end 900 grænsependlere er i alt blevet identificeret i life science-virksomhederne i Øresund-regionen. Mindst 800 pendler fra Skåne for at arbejde i life science-virksomheder på Sjælland. Mindst 100 pendlere fra Sjælland, der arbejder i life science-virksomheder i Skåne, er blevet identificeret. Dette er resultatet af en virksomhedskortlægning, som Øresundsinstitut har foretaget i 2020-2021. Det er ofte højtuddannet arbejdskraft, der er virksomt på tværs af Øresund. Novo Nordisk er den virksomhed i Medicon Valley, som har flest grænsependlere med omkring 200 ansatte fra Sverige, som krydser Øresund for at arbejde hos virksomheden i Danmark. Også Ferring Pharmaceuticals og LEO Pharma har mange ansatte, som er grænsependlere.
Mindst 20 danske direktører i skånsk life science
Flere skånske life science-virksomheder har ansat en dansk direktør og dermed draget fordel af den erfarne arbejdskraft, som uddannes i de store danske life science-virksomheder. Det indebærer, at de store, danske virksomheder fungerer som en slags ankervirksomheder for skånske life science-selskaber.
Læs mere om grænsependlingen og arbejdsmarkedet i branchen på s. 13

Coronapandemien giver skatteproblemer for grænsependlere
Mere hjemmearbejde på grund af coronapandemien gør det sværere for grænsependlere – både i og uden for life science-branchen – at leve op til kravet om at arbejde mindst halvdelen af arbejdstiden i arbejdslandet. Det giver ekstra administration og omkostninger for selskaberne og kan også give et skattesmæk for pendlere til Sverige. Læs mere på s. 16.

Flere udenlandske direktører på Sjælland
Skåne: Omkring tre fjerdele af life science-virksomhederne, som er børsnoteret i Sverige og har hovedkontor eller større produktionsapparat i Skåne, ledes af en svensk direktør.
Region Hovedstaden: I Region Hovedstaden derimod ledes omkring to tredjedele af life science-virksomhederne, som har hovedkontor og er børsnoteret der, af en dansk direktør. I hele Danmark er 6 af 10 direktører fra Danmark. Dermed er andelen af udenlandske direktører i dette segment større i Danmark end i Skåne.
Børsnoterede større danske virksomheder som Novozymes, H. Lundbeck, Zealand Pharma, Orphazyme og Ambu har eksempelvis rekrutteret nye topchefer fra udlandet de seneste fem år. Forskellen i internationaliseringen mellem Sjælland og Skåne hænger blandt andet sammen med virksomhedernes størrelse, udviklingsstadie og kapitalbehov, ifølge rekrutteringseksperter. Læs mere på s. 27.

Fremtrædende forskning i regionen
Tre fremtrædende forskningsområder i Medicon Valley med forbindelser over Øresund er cancer, diabetes og reproduktion. Inden for alle tre felter bedrives der forskning i verdensklasse, og der findes flere koblinger over Øresund.
Inden for kræftforskningen findes omkring 600 forskere alene i regionerne, derudover bedrives der omfattende forskning på universiteter, i industrien samt på forskningsinstituttet for Kræftens Bekæmpelse i København. Inden for kræftforskningen er det forholdsvis almindeligt, at forskere og forskergrupper samarbejder på tværs af Øresund, men flere strukturelle samarbejder efterlyses af forskerne.
Diabetesforskningen har historisk set en stærk tilknytning til Øresundsregionen, da det var i København, at grundlæggeren af det nuværende Novo Nordisk blev etableret i 1923, og i dag står virksomheden for halvdelen af verdens produktion af insulin og har udviklet nye lægemidler til behandling af diabetes. I dag er der forskningscentre på begge sider af Øresund, der samler diabetesforskningen, og flere af de store aktører har slået sig sammen i Interreg-samarbejdet DiaUnion.
Reproduktionsforskningen inden for Øresundsregionen har også traditionelt været stærk og har længe haft en stor udveksling på tværs af grænserne inden for Interreg-projektet ReproUnion 2.0 og dets tidligere udgaver. I dag er en verdensunik biobank under opbygning med det formål at inkludere mere end 5.000 par fra både Danmark og Sverige og dermed løse problemet med ufrivillig infertilitet.
Læs mere på siderne 46-89.

Potentiale for mere forskningssamarbejde på tværs af Øresund – strukturer hindrer

“Det er virkelig nemt at samarbejde, det er bare utrolig godt, hvis danske og svenske læger og forskere mødes i et projekt for at dele data og arbejde sammen – det har aldrig været et problem, det er bare givende. Barriererne for samarbejde er meget mere strukturelle.”

Mef Nilbert, forskningschef på Kræftens Bekæmpelse i København. Læs mere på s. 80.
EU’s største bidragyder til life science-klyngens samarbejde over Øresund
I perioden 2015-2022 har EU’s Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-program bevilliget næsten 47 millioner euro til fælles dansk-svenske udviklingsprojekter inden for life science. 18 life science-projekter har modtaget støtte i perioden, hvoraf 10 stadig er aktive, f.eks. DiaUnion. Læs mere på s. 91.

Sagt om Øresundssamarbejdet

“Vi har et historisk samarbejde i Øresundsregionen, og det skal vi helt klart fortsætte. Det har vi både på virksomhedssiden og på universitetssiden. Jeg synes, vi skal invitere hinanden begge veje og sige: det, som vi kan gøre bedre sammen på tværs af Øresund, det skal vi forfølge.”

Kim Kjøller, bestyrelsesformand i klyngeorganisationen Danish Life Science Cluster, som blev stiftet i 2020 og repræsenterer ca. 500 brancheaktører. Læs mere på s. 106

35 millioner euro til MaxIV
Novo Nordisk Fonden har bevilget ca. 35 millioner euro til supermikroskopet MicroMAX i forskningsanlæg Max IV iLund, som vil være klar til brug i 2022. Bevillingen er fondens største til dato til Sydsverige. Læs mere på s. 107
Forbedret investeringsklima
Investeringsklimaet i Medicon Valley er i fremgang, mener en række danske og svenske investeringsfonde og virksomheder, som blev interviewet i forbindelse med analysen. Investeringsrunderne er især på den danske side af Øresund blevet større, og der deltager oftere udenlandske venturekapitalfonde. Flere af de adspurgte life science-virksomheder i Medicon Valley med dansk-svensk ejerskab er enige om, at adgangen til venturekapital generelt er god. Brancheaktører nævner, at Novo Nordisk Fondens oprettelse af BioInnovation Institute i København i 2017 har været en meget vigtig begivenhed i forhold til vækstkapital i regionen, hvilket også har været til gavn for svenske life science-virksomheder. Samtidig understreger virksomhederne i Skåne behovet for bedre adgang til venturekapital, mens virksomhederne på den danske side af Øresund ønsker, at det danske aktiemarked kunne blive mere lukrativt som det svenske. Dette resulterer i forskellige kapitalstrukturer på begge sider af Øresund. Læs mere på side 110-134.
Flere børsnoterede virksomheder i Skåne end på Sjælland – men de største virksomheder er på den danske side af Øresund
På begge sider af Øresund er der opstået et stort antal nye life science-virksomheder. Alene i Skåne er der siden 2015 blevet oprettet 92 nye life science-virksomheder, hvoraf 70 procent er i Lund. Dette er baggrunden for de mange børsnoterede life science-virksomheder i Skåne. Samtidig er den danske side af Øresund hjemsted for store life science-virksomheder som Novo Nordisk, H. Lundbeck og LEO Pharma.
71 børsnoterede life science-virksomheder har hovedkvarter i Skåne og er noteret i Stockholm med en samlet markedsværdi på 12,5 milliarder euro (3. maj 2021)
20 børsnoterede life science-virksomheder med hovedkvarter på Sjælland er noteret i København med en samlet børsværdi på 226,6 milliarder euro (3. maj 2021)
13 danske life science-virksomheder er blevet børsnoteret i Stockholm siden 2014, hvoraf 12 fortsat er noteret med en samlet markedsværdi på 0,8 milliarder. euro (3. maj 2021). Tilsammen har selskabernes børsintroduktioner rejst 665 millioner SEK i ny kapital, svarende til ca. 65 millioner euro.Læs mere på s. 112-115.

GREATER COPENHAGEN LIFE SCIENCE ANALYSIS INITIATIVE is an EU-project aimed at increasing knowledge about the region’s life science cluster. The focus is on the demand for labourers, future expertise needs, and more. The project has received funding through the EU-programme Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak and will continue until 30 June 2022. The project’s lead partner is Medicon Valley Alliance, and the partner is Øresundsinstituttet. Region Skåne and Region Zealand are co-funding the project.
For mere information, kontakt:
Johan Wessman, adm. direktør, Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
Petter Hartman, adm. direktør, Medicon Valley Alliance
+45 2371 5577