Ny analyse: Andelen af unge grænsependlere over Øresund har aldrig været lavere

Øresundspendlerne bliver ældre. Mens det samlede antal pendlere er vendt tilbage til niveauet før pandemien, falder andelen af unge pendlere i alderen 16-24 år. Fra at være steget kontinuerligt til en andel på 16,7 procent i topåret for ungdomspendling i 2007, er andelen af unge pendlere faldet til 5,3 procent ifølge den seneste statistik fra 2021. Den samlede pendling over Øresund toppede i 2008 med 19.725 personer, hvoraf 3.090 var unge pendlere. I 2021 pendlede 16.542 personer over Øresund, hvoraf 874 var unge pendlere. Det viser en ny rapport fra Øresundsinstituttet.

Unge pendlere i alderen 16-24 synes at være særligt sårbare over for kriser. Efter finanskrisen i 2008 kom andelen af unge pendlere sig aldrig, og mens det samlede antal pendlere allerede i 2021 var vendt tilbage til niveauet før pandemien, haltede andelen af unge pendlere bagefter.

Læs analysen her


Andelen af unge Øresundspendlere har været højere end svenske indenrigspendlere 
I 2007, da andelen af unge pendlere over Øresund toppede med 16,7 procent, var den højere end for unge, der pendlede inden for Sverige (16,3), inden for Skåne (15,7) og til Malmø fra omegnskommunerne (16,1). Men mens de sidstnævnte er faldet langsomt, er andelen af unge grænsependlere faldet markant. Det viser statistik fra Sveriges statistikmyndighed SCB og Øresundsdatabasen.


Unge pendlere er Særligt sårbare for ­grænsehindringer, ifølge Øresunddirekt
Alle pendlere kan møde forhindringer, men de rammer i højere grad yngre arbejdstagere. Det siger Malin Dahl, virksomhedsansvarlig hos informationstjenesten Øresunddirekt, i et interview. Men hun siger også, at den danske arbejdsmarkedsmodel med “flexicurity” kan være gavnlig for unge mennesker i begyndelsen af deres karriere.


Unge pendlere: Sådan fungerer grænsependling for os
I rapporten interviewes to danske og en svensk Øresundspendler om deres erfaringer med at bo på den ene side af sundet og arbejde eller gå i skole på den anden. Danske Simone og Alberte Fridan går i 2.g på Bryggeriets gymnasium i Malmø, mens svenske Klara Omdal veksler mellem studier på Lunds Universitet og et deltidsjob i København. Selvom det meste fungerer godt, er bureaukratiet unødvendigt besværligt, mener Fridan-søstrene. “Lang og kompliceret” beskriver de processen med at få deres Ungdomskort gennem DSB. Ifølge Klara Omdal er der ret ofte problemer med togene, hvilket kan føre til forsinkelser.


874 personer i alderen 16-24 år pendlede over Øresund i 2021
Antallet af unge pendlere mellem 16 og 24 år toppede i 2008, hvor tallet var 3.090. I 2021 var der dog lidt flere end i 2020, hvor 822 unge pendlede over grænsen. Det viser statistik fra Øresundsdatabasen.


Pandemien: Unge mennesker ser ud til at blive mere påvirket af kriser
I 2021 var antallet af Øresundspendlere allerede vendt tilbage til niveauet fra før pandemien i 2019, omkring 16.500, efter et fald på omkring tusind personer. Det samme var dog ikke tilfældet for andelen af unge pendlere mellem 16 og 24 år. Det samme mønster blev set efter finanskrisen i 2008, hvor andelen af unge pendlere faldt og derefter ikke vendte tilbage i samme omfang.


Om rapporten

Denne rapport er en populærvidenskabelig udgave af en akademisk opgave, som Øresundsinstituttet og studerende Louise Bideau fra Malmø Universitet har udarbejdet i fællesskab. Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, netværksmøder og nyhedsbureauet News Øresund bidrager til øget viden om udviklingen i Sverige og Danmark med fokus på Øresundsregionen. ​

KONTAKT:

Johan Wessman
Adm. direktør Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org