Ny rapport: Life science-virksomheder i Skåne har lokalt skabt ca. 1 500 nye life science-jobs siden 2015 – flere arbejder i Malmø end i Lund

7 500 personer arbejder i Skånes life science-branche. I en ny kortlægning foretaget af Øresundsinstituttet og Medicon Valley Alliance inden for rammen af Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science analysis initiative er 426 life science-virksomheder ble-vet identificeret i Skåne. Siden 2015 har disse selskaber vokset med omkring 1 500 ansatte, hvilket viser, at beskæftigelsen i life science-virksomhederne i Skåne på fem år er steget med ca. 25%. 92 nyetablerede selskaber har desuden set dagens lys siden 2015. Majoriteten af disse er knyttet til Lunds Universitet eller nogle af regionens science parker. Malmø er vokset forbi Lund som Skånes største life science-by.

Klik er for at læse rapporten

Se præsentation af rapporten, 18. november fra Malmø Rådhus: 

Facebook LIVEØresundsinstituttet LIVE med Medicon Valley Alliance”

YouTube Event ”Øresundsinstituttet LIVE med Medicon Valley Alliance”

 

Analysen viser, hvordan skånsk life science efter to årtier med flere store nedlæggelser i Malmø, Lund og Helsingborg er kommet ind i en ny vækstperiode. Under de seneste fem år har flere virksomheder øget antallet ansatte, mens en række nye selskaber er etableret. Den største delbranche i Skåne inden for life science er medicinteknik, ligesom det også var tilfældet i 2015.

Kortlægningen viser også, at strukturen i branchen varierer i de forskellige dele af Skåne. I Malmø, den kommune som beskæftiger flest life science-ansatte, udgøres de vigtigste arbejds-givere af hovedkontorer, nationale kontorer og produktion, mens Lund domineres af forskning og mindre selskaber. Skånes største life science-arbejdsgiver, McNeil AB, ligger i Helsingborg, men 6 ud af de 10 største life science-virksomheder ligger i Malmø.

Life science-sektoren i Skåne vokser ikke kun i forhold til antal medarbejdere, men også gen-nem nye typer virksomheder. ICT/healthtech-selskaber opererer i grænselandet mellem life science og teknologi, og foodtech-selskaber virker i krydsfeltet mellem life science og fødevareindustrien. De brancheglidende virksomheder beskæftiger omkring 800 personer i Skåne, hvilket indebærer, at omkring hver tiende medarbejder i Skånes life science-branche arbejder i en af disse nye brancher.

Omkring halvdelen af adspurgte virksomheder tilkendegiver i en rundspørge, at de har svært ved at rekruttere kompetencer inden for STEM-uddannelser samt marketing og salg.

Highlights fra rapporten:

1 500 nye jobs i Skåne
426 identificerede life science-virksomheder i Skåne har på fem år lokalt skabt 1 500 nye jobs. Omkring 7 500 er ansat i de kortlagte life science-virksomheder i Skåne. Det er en stigning i beskæftigelsen på ca. 25 procent sammenlignet med 2015, hvor omkring 6 000 mennesker var beskæftiget i de undersøgte life science-virksomheder. Beskæftigelsesfremgangen er sket i hele Skåne og på tværs af alle identificerede delbrancher: pharma, bioteknik, medicinteknik, CRO/CMO, ICT/Healthtech og foodtech.

Malmø er vokset forbi Lund
Malmø har siden 2015 byttet plads med Lund og er vokset til i dag at være den største life science-by i Skåne målt på antal ansatte iblandt de kortlagte virksomheder. Byens life science-selskaber beskæftiger lokalt omkring 2 700 medarbejdere. 80 procent af de kortlagte life science-selskaber i Skåne ligger i én af de to byområder.

Hver andet selskab ligger i science parker
Ud af 426 identificerede life science-virksomheder i Skåne ligger omkring halvdelen i science parkerne Medeon, Ideon, Medicon Village samt i incubatoren SmiLe. Lund er med 225 kortlagte selskaber den kommune i Skåne med flest life science-virksomheder.

Fire ud af fem selskaber har ikke afskediget medarbejdere i løbet af coronapandemien
Ud af 125 adspurgte life science-virksomheder i Skåne svarer omkring 80% af selskaberne i en rundspørge i foråret, at de indtil videre er kommet igennem coronapandemien uden at mindske personalestyrken. En mindre gruppe bestående af 12 virksomheder til-kendegiver i rundspørgen, at de har måtte eller forventer at komme til at afskedige folk på grund af pandemien. 60 procent af de adspurgte virksomheder i rundspørgen tilkendegiver samtidig, at de forventer at ansatte flere i løbet af det næste års tid.

92 nye selskaber er stiftet i Skåne siden 2015 – flest i Lund
Siden 2015 er 92 nye life science-selskaber blev stiftet i Skåne – 70 procent af de nystartede selskaber ligger i Lund. Det har skabt beskæftigelse til omkring 200 mennesker, der arbejder i disse nye startups.

Medicinteknik er mere udbredt en bioteknik og pharma
Medicinteknik var både i 2015 som i dag er den største delbranche i Skåne. De identificerede selskaber inden for medicinteknik beskæftiger lokalt ca. 3 200 ansatte. Det er en fremgang i den delbranche siden 2015 på ca. 14 procent. Medicinteknik er en vigtig delbranche, og halvdelen af de ti største virksomheder i Skåne virker inden for medicinteknik.

73 skånske selskaber noteret
Af de 426 life science-virksomheder i Skåne har 73 selskaber – svarende til 17 procent – sine aktier noteret på en børs eller handelsplads i Sverige. Størstedelen af ​​de børsnoterede virksomheder virker inden for bioteknik og medicinteknik og er beliggende i Lund. 11 danske life science-virksomheder er blevet noteret i Sverige siden 2014.

Flest arbejder i selskaber med mere end 50 ansatte
To tredjedele af alle ansatte i Skåne arbejder i virksomheder med mere end 50 ansatte, men fordelingen varierer fra by til by. I Malmø arbejder 3 ud af 4 i mellemstore og store selskaber med over 50 ansatte. I Lund arbejder halvdelen i mikro- og små selskaber. I det nordvestlige Skåne arbejder ca. halvdelen af de ansatte i store virksomheder med over 250 ansatte. I det øvrige Skåne arbejder næsten 3 ud af 4 medarbejdere i mellem-store eller store virksomheder med over 50.

Hver tiende ansat arbejder i nye brancher
3 ud af 4 kortlagte life science-selskaber i Skåne tilhører pharma-, biotek-, medicinteknik- og CRO/CMO-delbranchen. Den resterende fjerdedel består af 118 virksomheder, der er i en brancheglidning mellem life science og andre brancher – fortrinsvis ICT- og levnedsmiddelbranchen. Selskaberne ligger primært i Malmø og Lund og beskæftiger omkring 800 ansatte – svarer samlet set til hver 10. medarbejder.

Hvert andet selskab har svært ved at rekruttere de rette kompetencer
52 procent af omkring 70 adspurgte virksomheder tilkendegiver i en rundspørge, at de ikke har udfordringer med at rekruttere kompetencer, mens 48 procent oplever udfordringer. Kompetencer, der er svære at rekruttere, relaterer sig til STEM-uddannelser, regulatory affairs, salg og marketing. Det er samtidig nogle af de fagområder, hvor flest virksomheder har behov for at rekruttere.

Klik er for at læse rapporten

Citater

– Life science-clusteret er vigtigt for skånsk erhvervsliv og arbejdsmarked, men også set ud fra et dansk-svensk perspektiv, hvor det udgør en del af Medicon Valley, som er Skandinaviens største cluster inden for området. Det er interessant at bemærke, at vi ser dansk risikovillig kapital i Skåne, og at 20 af de skånske selskaber har en dansk topchef. Rapporten viser, at branchen har en god udvikling i alle de store skånske byer, siger Johan Wessman, adm. direktør for Øresundsinstituttet.

– Life science-sektoren i Skåne er på fremmarch med voksende forskerparker, øget antal ansatte og mange nyetablerede selskaber. Nærheden til København og samarbejdet over Sundet er vigtigt for at sikre en fortsat positiv udvikling, ikke mindst når det gælder udbyttet af arbejdskraft og international markedsføring af Medicon Valley som cluster, siger Petter Hartman, adm. direktør for Medicon Valley Alliance.

 

GREATER COPENHAGEN LIFE SCIENCE ANALYSIS INITIATIVE is an EU-project aimed at increasing knowledge about the region’s life science cluster. The focus is on the demand for labourers, future expertise needs, and more. The project has received funding through the EU-programme Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak and will continue until 31 December 2021. The project’s lead partner is Medicon Valley Alliance, and the partner is Øresundsinstituttet. Region Skåne and Region Zealand are co-funding the project.

 

Mere information

Johan Wessman
adm. direktør, Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Petter Hartman
adm. direktør, Medicon Valley Alliance
+45 2371 5577
ph@mva.org

Klik her for at læse rapporten