Lægemiddelindustrien i Danmark og Sverige 2014: Dansk succes og svensk nedtur fortsætter

Lakemedelsanalys_nov2014_DK_framsida2014-rapporten om lægemiddelindustrien i Danmark og Sverige viser, at industrien fortsætter sin kraftige vækst i Danmark, både hvad angår antal beskæftigede samt eksporten. Samtidig fortsætter de seneste års nedtur i Sverige.

Analysen i korthed:

1. 2000-2013 øgede dansk lægemiddelindustri antal ansatte med 9.593 personer (+83 %), mens beskæftigelsen i svensk lægemiddelindustri faldt med 10.443 personer (-49 %) 2001-2013. Den danske lægemiddelindustri har i dag 21.150 ansatte sammenlignet med Sveriges 10.787. Den danske industri fortsatte væksten med 1.611 nye ansatte (+8,2 %) i 2013, mens industrien i Sverige mindskedes med 1.416 ansatte (-11,6 %).

2. Eksportandelen er steget fra 5,9 procent i 2000 til 11,4 procent i 2013 i Danmark og fra 4,5 til 5,2 procent i Sverige. I absolutte tal fortsætter lægemiddeleksporten fra Sverige derimod med at falde. Eksport svarende til en værdi af 47 milliarder DKK i 2013 var det laveste siden 2005 og en milliard mindre end 2012. I Danmark er eksporten øget fra 38 til 71 milliarder DKK siden 2005 og med fire milliarder fra 2012.

3. Novo Nordisk er vokset med 8.435 ansatte (96 %) i Danmark til 17.202 siden 2000 og forventer at ansætte yderligere 6.000 medarbejdere frem til 2022.

4. AstraZeneca er mindsket med 5.100 personer (46 %) i Sverige siden 2000 og har blandt andet lukket forsknings- og udviklingsenhederne i Södertälje og Lund. Det seneste år er antal ansatte steget med 100 medarbejdere til 5.900.

5. Danske lægemiddelvirksomheder rekrutterer svenske eksperter. På Novo Nordisk arbejder 350 svenskere og på Ferring 125. Blandt de førende svenskere hører Göran Ando, bestyrelsesformand i Novo Nordisk og Håkan Björklund, bestyrelsesformand i Lundbeck.

6. Langsigtet ejerskab har begunstiget de danske virksomheder, mens salg og fusioner med udenlandske virksomheder med tiden har ramt virksomhederne i Sverige. Et bevis på dette er, at Danmark tilhører et af de lande i Europa, hvor beskæftigelsen i lægemiddelindustrien steg mest i Europa 2003-2012, mens Sverige havde den klart dårligste udvikling af seksten lande. Beskæftigelsen steg mest i Schweiz med de store familieejede virksomheder Roche og Novartis.

7. Lægemiddelvirksomhederne investerer årligt for 10,8 milliarder DKK i forskning og udvikling i Danmark og for svarende til 7,2 milliarder i Sverige.

For mere information, kontakt:

adm. direktør
Johan Wessman
mobil +46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org