Konflikten med Rusland svækker væksten i Øresundsregionen – ny konjunkturprognose

Konjunktur_14_SEAnalysen i korte træk:

Ukraine-krisen svækker opsvinget
Rusland-Ukraine-konflikten har ændret forudsætningerne. Genopretningen af Europas økonomier går langsommere end forventet. En afgørende forklaring herpå er konflikten i og om Ukraine, der påvirker store dele af Europa negativt.

USA hæver renten i 2015
Federal Reserve forventes at hæve renten det første halvår af 2015, og Den Europæiske Centralbank (ECB) ventes at følge efter langt senere. Det styrker dollaren mod EUR, DKK og SEK, hvilket på sigt gavner Øresundsregionens eksportindustri.

Dyre værdipapirer skaber uro
Der er risiko for, at højtvurderede obligations- og aktiemarkeder vil give et turbulent 2015, hvilket endnu en gang kan forsinke det økonomiske opsving.

Økonomi i to hastigheder
Forudsætningerne for et økonomisk opsving i Øresundsregionen er til stede i form af lave renter, reallønsstigninger, beskæftigelsesvækst, en positiv udvikling i privatforbruget og et stærkere boligmarked. Men svag vækst i eksporten har gjort økonomien dobbeltsidet: en stærk hjemlig økonomi, men svag udenrigshandel. Vi forventer, at Øresundsregionens BRP-vækst stiger med 1,7 procent i 2024 og 2,2 procent i 2015.Köpenhamns flygplats lockar huvudkontor.

Københavns Lufthavn tiltrækker hovedkontorer
Væksten er koncentreret omkring Stockholm. Men også København og Malmø, hvor virksomheder etablerer sig for at komme tættere på Københavns Lufthavn og det større øresundsmarked, er i hastig vækst. Lunds erhvervsliv undergår med nedskæringer i industrivirksomheder store forandringer, samtidig med at der satses på de nye forskningsfaciliteter ESS og MAX IV.

I lyset af nationalbankernes – ECB, Sveriges Riksbank og Danmarks Nationalbank – ekstreme rentestimulanser burde Øresundsregionen hastigt bevæge sig mod højkonjunktur og overophedning, men indtil videre er effekten oppustede aktivværdier i form af aktier, obligationer og ejendomme, hvilket delvist har bidraget til øget privatforbrug og stigende boliginvesteringer. Eksportindustrien konkurrerer derimod på et hårdt verdensmarked med en svingende udvikling de seneste år. Optimismen er til tider afløst af pessimisme, og usikkerheden har medført, at maskininvesteringerne lader vente på sig. De tidligere så mørke skyer over den europæiske banksektor, euroens eventuelle sammenbrud og Grækenland er blevet spredt, men nye er kommet til såsom konflikten om Ukraine, og i 2015 vil turbulensen på finansmarkederne tage til, når Federal Reserve forventes at begynde at hæve renten. Der er risiko for, at væksten igen klinger af, og at opsvinget forsinkes yderligere. Det gør det endnu vigtigere at arbejde med de strukturelle faktorer, der ligger til grund for varig vækst: uddannelse, infrastruktur, skatter, social sammenhæng, miljø, integration med mere. Vi prognosticerer, at Øresundsregionens BNP-vækst stiger fra 1,7 procent i 2014 til 2,2 procent i 2015, hvilket er acceptabelt, men stadig et godt stykke under Stockholms BRP-vækst på henholdsvis 2,6 og 2,7 procent.

Denne rapport er udarbejdet af uafhængige Øresundsinstituttet, som står for såvel analyse som konklusioner. Rapporten er skrevet af ekstern chefanalytiker Anders Olshov.

For mere information, kontakt:

adm. direktør
Johan Wessman
mobil +46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org