H22, Artscape och Melin Fastigheter tilldelades Real Estate Øresund Award 2022

Vinnarna av Real Estate Øresund 2022 vid prisutdelningen på den dansk-svenska konferensen Real Estate Øresund som arrangerades den 5 maj på Quality Hotel View i Hyllie i Malmö. Från vänster: Håkan Svensson, vd Melin Fastigheter som vann klassen som årets Fastighetsföretag. Daniel Wakeham och Tor Hedendal från Artscape som vann klassen som Årets Fastighetspartner samt Soraya Axelsson, projektledare H22, och Peter Daniel (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Foto: News Øresund

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award premierar de bästa prestationerna under året från aktörer som gör skillnad för vår region. Priserna delades ut vid Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras idag den 5 maj 2022 på Quality Hotel View i Hyllie i Malmö.


Årets Fastighetsföretagare

Fastighetsföretagande handlar om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar tålmodig, i det tysta. Mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel och uthållighet. En fastighetsföretagare som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbart, ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv. Med denna utmärkelse vill vi premiera en uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!

Vinnare är:

Melin Fastigheter

Melin Fastigheter är en populär hyresvärd för sina hyresgäster. Det syns inte minst i den kundundersökning som branschorganisationen Aktiv bo årligen genomför där priset Kundkristallen delas ut till årets bästa hyresvärdar. Redan år 2012 vann företaget i kategorin ”Högsta Förvaltningskvalitet” i klassen under 2000 lägenheter. Även ifjol var företaget nominerade men då i kategorin ”Högsta Profil”.

Melin Fastigheter är Ängelholms största privata hyresvärd och strävar efter ett personligt och nära värdskap. Deras motto lyder ”alltid lite bättre”. Melin Fastigheter premieras för ett engagerat, långsiktigt och personligt fastighetsföretagande som värderas högt av deras hyresgäster.

Övriga nominerade var:

  • Malmö Cityfastigheter
  • Varvsstaden Malmö

Årets Fastighetspartner

Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet. En “partner” är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser. Med denna utmärkelse vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!

Vinnare är:

Artscape

Konst och kultur är viktiga redskap i en hållbar stadsutveckling. År 2014 genomfördes Sveriges första gatukonstfestival i Malmö. Alla de stora konstverken fick bygglov och är idag en naturlig del av stadsbilden. Initiativtagare till projektet var Artscape, en icke vinstdrivande organisation med sina rötter i Malmö. Sedan starten har Artscape bidragit till att förverkliga över 160 verk i mer än 30 städer runt om i Sverige.

Genom projektet Case Sofielund 2030 har Artscape bjudit in konstnärer från den svenska och internationella gatukonstscenen för att skapa sex bestående konstverk, som alla är placerade i Sofielund. Aktiviteterna genomfördes av Artscape i samarbete med Fastighetsägare BID Sofielund. Med sitt arbete bidrar Artscape till att skapa socialt hållbara stadsmiljöer samtidigt som de med olika projekt främjar delaktighet och inkludering.


Årets Nytänkare 

En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att agera gränsöverskridande bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna. Med denna utmärkelse vill vi premiera en aktör som har modet att pröva nya vägar!

Vinnare är:

H22

För en extremt modig och ambitiös satsning i syfte att stimulera innovation och samarbeten över kunskapsområden mellan stad, näringsliv, föreningsliv, akademi och invånare. Med H22 har initiativtagarna uppmanat aktörer till att testa och utveckla nya lösningar. Med över 100 samarbetspartners så har H22 drivit fram många nya innovativa initiativ som bidrar till en bättre stad och region, men H22 sätter också globalt ljus på initiativ som driver den globala utvecklingen framåt såsom NSVAs (Nord västra Skånes Vatten & Avlopp) unika lösning för hantering av spillvatten med tre rör ut och Recolab som ett kombinerat forskningslabb och testbädd.

H22 har därutöver resulterat i en mängd andra nya, spännande samarbeten, idéer och koncept som kommer att ge bestående effekter i framtida processer. Vi önskar er all lycka till i sommar och ser fram emot följa de innovationer och nya samarbeten som sprungit ur denna vågade satsning.Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Juryn består av:
Lotta Strömgren Jönsson
(ordförande i Centrum för Fastighetsföretagande)
Susanne Rikardsson (vd Fastighetsägarna Syd)
Sven Gustafsson (exploateringschef Malmö Stad).

Frågor om vinnarna, nomineringarna och priserna kan ställas till:
Lotta Strömgren Jönsson
mobil 0734 – 15 43 29
lotta@ycap.se


Priserna delades ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund den 5 maj 2022 i Quality Hotel View i Hyllie i Malmö. Real Estate Øresund 2022 arrangeras av Øresundsinstituttet med stöd av följande partners: