FAKTA: Fra krise til ”mild højkonjunktur”

KONJUNKTUR. Forventningerne til konjunkturudviklingen de kommende år stiger i både Danmark og Sverige viser Øresundsinstituttets sammenstilling af de seneste konjunkturprognoser. Danmarks Nationalbank beskriver situationen som værende på vej mod en mild højkonjunktur og advarer om problemer med flaskehalse i industrien og byggeriet og siger, at regeringen bør være klar til at stramme finanspolitikken. I Sverige fortsætter Riksbanken sin ekspansive finanspolitik med en prognose om, at repo-renten vil forblive på nul procent indtil tredje kvartal af 2024. 

”Det er tid til at tilpasse den ekstraordinære finanspolitiske støtte til økonomien, og regeringen bør være klar til at stramme finanspolitikken mere end planlagt, da økonomien er på vej mod en mild højkonjunktur”, skriver Danmarks Nationalbanks direktør Lars Rohde i en kommentar til bankens nye konjunkturprognose den 23. juni.

Nogle dage senere melder Danmarks Statistik om det største fald i arbejdsløsheden siden statistikken blev påbegyndt i 2007. Fra april til maj i år faldt antallet af arbejdsløse i Danmark med 13.900 til 115.300, svarende til en arbejdsløshed på 4,0 procent, og i juni var den 3,8 procent. Det er 0,3 procentpoint lavere end i marts 2020, da coronapandemien brød ud.

I juni faldt den danske industris produktion dog med 4,3 procent i forhold til måneden før. Produktiviteten faldt især i medicinalindustrien og maskinindustrien.

Også i Sverige fortsætter det økonomiske opsving, og som i Danmark stiger huspriserne, selv om sommeren som sædvanlig har budt på et lidt køligere boligmarked. Sveriges Riksbank planlægger en fortsat ekspansive pengepolitik for at bidrage til at styrke konjunkturen og for at nå det svenske inflationsmål på 2 procent på et holdbart grundlag. I en pressemeddelelse den 1. juni meddelte Sveriges Riksbank, at den svenske styrerente, reporenten, forventes at blive liggende på nul helt frem til tredje kvartal af 2024.

”Fremstillingsindustrien fik hurtigt indhentet det meste af sidste års kraftige fald. Men den økonomiske aktivitet holdes tilbage, da visse dele af husholdningernes forbrug fortsat begrænses af restriktioner. Når disse er fjernet, stiger forbruget, og det hjælper den svenske økonomi til at vokse usædvanligt hurtigt i en periode. Situationen på arbejdsmarkedet er stadig svagere end normalt, selv om den er blevet bedre i de seneste måneder,” skriver Riksbanken i en kommentar.

Den samlede barometerindikator, som udgives af Konjunkturinstitutet og viser situationen for den svenske økonomi, var dog stadig på et historisk højt niveau i juli for tredje måned i træk. Den stærke situation skyldes hovedsageligt industrisektoren.

Arbejdsløsheden i Skåne var 9,9 procent i juni, hvilket kun er 0,1 procentpoint højere end i marts 2020. Totalt i Sverige var arbejdsløsheden i juni 0,3 procentpoint højere end før pandemien for alvor brød ud.

I Skåne har konjunkturen udviklet sig bedre end i de andre storbyregioner i Västra Götaland og Stockholm, viste Øresundsinstituttet i analysen “Skånsk konjunktur”, der er udarbejdet på opdrag for Sparbanken Skåne, og hvor seneste analyse blev offentliggjort i slutningen af maj. Selv om arbejdsløsheden i Skåne dengang var lidt højere end før coronapandemien, var beskæftigelsen steget i løbet af coronaåret 2020, og flere brancher havde øget deres omsætning. Klik her for at læse analysen “Skånsk konjunktur”.