Ny analyse: Skånsk konjunktur – Coronakrise og udvikling i erhvervslivet

Analyse udarbejdet for Sparbanken Skåne
Uppdragsanalys för Sparbanken Skåne
Coronaåret 2020: Skåne har klarat sig bedre end Stockholms og Västra Götalands länd
Afstand
Sjette konjunkturanalyse siden 2018 
For sjette gang har Øresundsinstituttet udarbejdet rapporten Skånsk konjunktur på opdrag af Sparbanken Skåne. Den udgives nu, i foråret, i et nyt layout og med seks delområder i stedet for syv. Temaet er “Coronakrise og udvikling i erhvervslivet”, og rapporten går i dybden med, hvordan det skånske erhvervsliv har klaret sig i coronaåret 2020.
Afstand
Sjette konjunkturanalyse siden 2018 
For sjette gang har Øresundsinstituttet udarbejdet rapporten Skånsk konjunktur på opdrag af Sparbanken Skåne. Den udgives nu, i foråret, i et nyt layout og med seks delområder i stedet for syv. Temaet er “Coronakrise og udvikling i erhvervslivet”, og rapporten går i dybden med, hvordan det skånske erhvervsliv har klaret sig i coronaåret 2020.
Afstand
Skånes erhvervsliv har klaret krisen bedre end Stockholm og Västra Götalands 
En opsummering af coronaåret 2020 viser et blandet billede, hvor meget er gået bedre end forventet. Antallet af ansatte i Skåne steg i løbet af coronaåret 2020, især i det private erhvervsliv og i statslig forvaltning. I de to andre storbyregioner Stockholms og Västra Götaland (Gøteborgsregionen) faldt antallet af ansatte i løbet af 2020. Men selv om det skånske erhvervsliv viste sig at være relativt robust under pandemien, er Skånes tidligere høje arbejdsløshedsprocent blevet forværret i løbet af pandemiåret. Dette skyldes til dels stor tilflytning til Skåne, og i 2020 steg antallet af indbyggere i Skåne med 11.500 personer. Malmø har stadig den højeste arbejdsløshed i landet, og langtidsledigheden er stigende i hele Skåne. Flere brancher har øget deres omsætning betydeligt, mens andre har haft store tab, og pandemien har tydeligvis fremskyndet en allerede igangværende strukturomlægning, viser regional omsætningsstatistik fra SCB.
– Att antalet jobb i Skåne ökat och omsättningen i näringslivet endast minskat marginellt under coronaåret 2020 innebär att regionen klarat krisen bättre än Västra Götaland och Stockholm. Det visar hur det skånska näringslivet och samhället blivit mera robust. Vid tidigare kriser har Skåne tvärtom drabbats hårdare än övriga storstadsregioner, säger Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet.
Afstand
– Udviklingen på arbejdsmarkedet følger til dels mønstret for smittespredningen, med to synlige toppe i arbejdsløsheden sidste år. Nu i løbet af foråret er opsvinget blevet mere og mere tydeligt, en udvikling, der formentlig vil blive forstærket af vaccinationerne og det faktum, at der kommer gang i et vist forbrug, når vi igen kan bevæge os mere frit i samfundet, siger Björn Ovander, bankchef i Sparbanken Skåne.

Skånsk konjunktur i medierne
Rapporten Skånsk Konjunktur præsenteres af Sparbanken Skåne, som har udsendt to pressemeddelelser og afholdt tre pressemøder, hvor Johan Wessman og Sofi Eriksson fra Øresundsinstituttet også deltog. Johan Wessman vil også præsentere rapporten på Sparbanken Skånes strategidag den 26. maj og på IUC Syd og Spira Skånes industrimøde den 3. juni under overskriften: Sådan har Skånes erhvervsliv udviklet sig under coronakrisen. Rapporten er blevet bredt omtalt i medierne.
Afstand
Læs hvad medierne skriver fra rapporten:
TT publicerat i bl a i DN, Svenska Dagbladet och SVT Nyheter Skåne:
Skånes näringsliv klarade pandemin bäst
Afstand
Læs mere om rapporten i medierne her
Afstand
Læs Sparbanken Skånes pressemeddelelser:
Afstand

HIGHLIGHTS FRÅN ANALYSEN

Afstand
Mindre omsætningstab i Skåne end i Stockholm og Västra Götaland
Coronaåret 2020 endte bedre for det skånske erhvervsliv end mange havde frygtet. Omsætningen steg i fem af de elleve brancher, der indgår i SCB’s regionale omsætningsstatistik, som omfatter alle virksomheder, der indberetter moms. I modsætning til under finanskrisen i 2008-2009 har det skånske erhvervsliv indtil videre klaret coronapandemien bedre end de øvrige storbyregioner og landsgennemsnittet.I Skåne faldt den samlede omsætning i erhvervslivets elleve brancher med 0,5 procent i 2020 i forhold til 2019. I Stockholm lå faldet på 3,0 procent og i Västra Götaland med 4,7 procent. Faldet i Sverige som helhed var 3,2 procent. Skåne havde den bedste, eller mindst dårlige, udvikling blandt storbyregionerne for brancher med fokus på ejendomshandel, information, handel, produktion, energiforsyning og miljø, transport samt hotel- og restaurationsbranchen. I fem af de elleve sektorer steg omsætningen i Skåne:
• Ejendom + 10,5 %
• Information og kommunikation + 8,4 %
• Landbrug, skovbrug og fiskeri + 4.6 %
• Handel + 1,6 %
• Bygge og anlæg + 0.9 %

32% færre overnatninger – hårdt, men bedre end i de to andre storbyregioner
Rejsebegrænsninger, forsamlingsloft og en generel advarsel mod at besøg steder med trængsel har ramt turistbranchen hårdt. Uanset hvilken statistik der bruges til at måle udviklingen i brancherne på et overordnet niveau, står hoteller og restauranter tilbage som de største tabere under krisen med det største fald i omsætningen, den største andel af hjemsendte ansatte via lønkompensationsordning og det største antal virksomheder, der har fået omstillingsstøtte. Skånes turistbranche mistede 10,7 milliarder svenske kroner i 2020, og 32 procent af overnatningerne forsvandt. I løbet af året blev 10.700 personer hjemsendt inden for turistbranchen. Udviklingen har dog ikke været helt så hård i Skåne som i Stockholm og Västra Götaland.
Afstand
Øget omsætning inden for handlen i Skåne
I 2020 steg omsætningen indenfor handel i Skåne med 1,6 procent til i alt 411 milliarder svenske kroner. Handlen omfatter hårdt trængte tøjbutikker samt voksende e-handelsaktører og butikker med fokus på bl.a. forbrugerelektronik, boligindretning og byggevarer.Branchen omfatter både engros- og detailhandel og med 86.300 beskæftigede er det den største branche i Skåne indenfor det private erhvervsliv. 15 procent af de ansatte i den skånske handelssektor blev hjemsendt i 2020, og 518 virksomheder har modtaget omstillingsstøtte fra Skatteverket.
AfstandSjätte konjunkturanalysen sedan 2018 
Bedring på arbejdsmarkedet – men flere langtidsledige
Arbejdsløsheden i Skåne er steget fra et allerede højt niveau under coronakrisen. Antallet af arbejdsløse passerede dog toppen sidste sommer, og arbejdsløshedsprocenten var i marts 2021 på 10,6 procent. Det er højere end i Stockholm og Västra Götaland såvel som landsgennemsnittet.Samtidig har der i Skåne været en mindre stigning i antallet af varslede afskedigelser og en lavere andel af hjemsendte ansatte i 2020 end i de to andre storbyregioner. Langtidsledigheden er stigende i Skåne såvel som i hele Sverige, hvilket skaber en risiko for at flere havner langt fra arbejdsmarkedet. Det sydøstlige Skåne er det eneste delområde i Skåne, hvor arbejdsløsheden i marts 2021 var lavere end før coronapandemien. I tre af delområdets fire kommuner er arbejdsløsheden faldet i perioden marts 2020-2021 – i Tomelilla, Ystad og Simrishamn. I marts 2021 havde Sjöbo den laveste arbejdsløshedsprocent i delområdet på 6,3 procent, efter en stigning på 0,1 procentpoint siden marts 2020. Hvis vi ser på hele Skåne, er billedet fragmenteret. I Malmø er arbejdsløsheden steget til 15,3 procent, hvilket er den højeste i landet. I nabokommunen Lund er arbejdsløsheden 7,4 procent. Af Skånes seks delområder er der tre, der har en encifret arbejdsløshed: Lunda-området, det sydøstlige Skåne og Mellanskåne.
Sjätte konjunkturanalysen sedan 2018 
Trend april 2021: På baggrund af arbejdsløshedstallene for april fortsætter bedringen på arbejdsmarkedet. Mellem marts og april i år faldt arbejdsløsheden i Skåne med 0,4 procentenheder til 10,2 procent – det største fald fra måned til måned, siden pandemien brød ud. Sammenligner man marts 2020-marts 2021, er der kun fem kommuner, der har en lavere arbejdsløshedsprocent i 2021. En måned senere har derimod næsten alle kommuner i Skåne en lavere arbejdsløshed beregnet fra april 2020 til april 2021.
Stor efterspørgsel efter omstillingsstøtte
3.100 virksomheder i Skåne har fået tildelt 464 millioner svenske kroner i omstillingsstøtte i 2020. Ud fra andel af de beskæftigede er det hotel- og restaurationsbranchen, der har hjemsendt flest ansatte. Det er også den branche, der har modtaget mest omstillingsstøtte som følge af coronapandemien. 746 virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen har modtaget omstillingsstøtte til en samlet værdi af 163 millioner svenske kroner. Herefter følger handel, industrien og transport. Der ydes omstillingsstøtte til virksomheder, der har mistet en betydelig del af deres nettoomsætning. I Skåne arbejder godt 38 procent af de beskæftigede i de sektorer, der er hårdest ramt af coronapandemien: handel, transport og oplagring, hoteller og restauranter, forretningsservice samt kulturelle og personlige tjenester. På trods af coronapandemien blev der startet godt 10.100 virksomheder i Skåne i 2020. Det er knap 1.000 flere end i 2019, en stigning på 10 procent.
Villapriserna har ökat med 12 procent 
Skåne tiltrækker flere nye indbyggere fra resten af landet
Skåne var den region, der netto tiltrak flest nye indbyggere fra resten af landet i 2020, idet ca. 24.600 personer flyttede til Skåne fra andre regioner og næsten 21.200 flyttede fra regionen. Dette giver en indenlandsk nettoflytning på 3.500 personer. Samlet set voksede Skåne med 11.500 nye indbyggere i 2020, hvilket er en stigning på 0,8 procent i forhold til 2019.
Afstand
Huspriserne er steget med 12 procent 
Coronapandemien har i modsætning til hvad man frygtede i begyndelsen, ikke medført lavere prisudvikling på boligmarkedet. Mange kommuner i Skåne har haft et rekordår på boligmarkedet med store prisstigninger, især for huse. Under pandemien er husmarkedet kommet i fokus, da hjemmearbejde er blevet det nye normale for mange ansatte som arbejder på kontor, og muligheden for at rejse er blevet mindre. Det relativt lave antal huse, der er bygget i de seneste år, bidrager også til et lavt udbud af huse. Den gennemsnitlige pris på lejligheder i Skåne er steget med otte procent i perioden april 2020-marts 2021 sammenlignet med april 2019-marts 2020. I samme periode er huspriserne, beregnet på grundlag af K/T-forholdet, som beskriver forholdet mellem købsprisen og den vurderede ejendomsværdi, steget med 12 procent.

13 virksomheder fortæller om deres omstilling under coronakrisen

Under coronapandemien har ændrede forbrugsvaner, rejsemønstre og restriktioner påvirket erhvervslivet. Nogle sektorer og virksomheder har nydt godt af at ændringen har skabt øget efterspørgsel, mens andre har oplevet et fald i efterspørgslen. I denne rapport fortæller 13 virksomheder fra forskellige brancher i hele Skåne om, hvordan de er blevet påvirket og har omorganiseret sig for at klare krisen. 

Det svenske timet tl 
Hemma-fixande gynnar bygghandeln
– Vi är i en bransch som har varit vinnare i pandemin och har inte behövt utnyttja något permitteringsstöd utan kunnat köra på och försökt bedriva vår verksamhet så coronasäkert det bara går. Vi har haft en positiv utveckling i omsättning. Det är tydligt att folk har investerat i sina hem istället för att åka på charterresa, de pengarna har man lagt på ett nytt trädäck eller renovering, säger Magnus Detterholm, vd på bygghandeln Optimera Svenska AB med huvudkontor i Malmö. 
Det Det svenske timet tl svenske timet tl 
Från pappersmassa till toarullar 
– Vi ställde om delar av produktionen till moderrullar för tillverkning av toalettpapper och samtidigt permitterade vi i viss utsträckning personal, säger Susanne Hägerstrand, marknadsdirektör för Klippans Bruk.
Det svenske timet tl 
Digital utbildning och försäljning
– Vi har satsat på exempelvis digitala utbildningar. Vi brukar årligen utbilda ca 300 personer inom brandskyddsmålning och brandtätning. Under pandemin har det varit omöjligt med fysiska utbildningar så vi tog tidigt beslutet att omvandla till digitala utbildningar, Protega Academy, säger Dan Klittbo, vd på Protega i Trelleborg.
Det svenske timet tl 
Lokalt fokus och lantlig miljö attraktivt för besökare under krisen
– Vi har klarat oss eftersom vi ligger i en by och inte i en stad. Det har varit stängt i sex år och folk har gått och väntat på att det ska öppna igen. Det har funnits ett stort intresse eftersom det är ett hus där många har minnen, det lockar. Många har velat stötta oss för att vi ska överleva, säger Jessica Sundström, krögare på Dalby Gästis.
Det svenske timet tl 
Från fysiska till digitala möten
– Vi slängde oss bokstavligen ut i zoommöten med kunderna i hand. Vecka elva förra året gjorde vi vår första digitala nationella konferens, kunden ställde om på bara 24 timmar, säger Yasemin Arhan Modéer, vd och huvudägare Altitude Meetings.
Det svenske timet tl 

Om rapporten: Skånsk konjunktur er en uafhængig rapport om den økonomiske situation i Skåne, som Sparbanken Skåne har udgivet siden 2018. Formålet med rapporten er at bidrage til øget viden om den skånske økonomi og udvikling. Materialet er baseret på en lang række statistiske kilder og kvalitative interviews. Analysen er udarbejdet af Øresundsinstituttet.
Afstand
Kontakt
For mere information, kontakt:
Afstand
Johan Wessman, adm. direktør, Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
Afstand
Kristian Svensson, Pressansvarlig, Sparbanken Skåne
+ 46 (0) 46 16 23 09
Det s