2023-analyser fra Øresundsinstituttet: Fokus på integration, bæredygtighed og økonomi

2023-analyser fra Øresundsinstituttet: Fokus på integration, bæredygtighed og økonomi

I 2023 har Øresundsinstituttet udgivet 14 analyser, som er produceret på eget initiativ eller i samarbejde med andre aktører. Rapporterne består af den årlige kortlægning af samarbejdet i regionen, fem rapporter i serien Øresundsindeks om integration og trafik over Øresund, tre økonomiske rapporter, fire bæredygtighedsrapporter og en opgørelse over svenske ejendomsinvestorers beholdninger i Danmark.


ÅRETS ANALYSER:

State of the region: ottende årlige udgave af Øresundsinstituttets rapport om det dansk-svenske samarbejde

Den dansk-svenske skatteaftale, grænsehindringer og faste forbindelser. Det er tre eksempler på aktuelle emner, som i øjeblikket diskuteres, undersøges og forhandles i Øresundssamarbejdet. Det forgangne år har også sat fokus på, hvordan begivenheder i omverdenen påvirker, driver og standser udviklingen i Øresundsregionen. Et tydeligt eksempel er, hvordan eksterne sikkerhedstrusler og nationale politiske overvejelser ligger bag beslutninger om grænse- og ID-kontrol. Krigen i Ukraine og den svenske ansøgning om NATO-medlemskab skaber også et tættere nationalt forsvarssamarbejde mellem landene. Desuden vil den kommende Femern Bælt-tunnel sætte fokus på udbygningen af jernbanen – også i Skåne. Det faktum, at landene i øjeblikket adskiller sig økonomisk, med en rekordlav svensk krone, har skabt tydeligere valutavindere og -tabere.

Det kan du læse mere om i den ottende udgave af Øresundsinstituttets analyse af det dansk-svenske samarbejde: State of the Region, som udkom i oktober 2023.

Læs analysen her

 

 

 

 

 


Øresundsindex: fire kvartalsvise trafikrapporter og en årlig integrationsmåling

I 2022 vendte integrationen over Øresund tilbage til niveauet før pandemien. Det er en kraftig stigning mellem to år, fra et indeks på 86 til 102, men sammenlignet med 2015 er stigningen moderat. Genopretningen falder sammen med fjernelsen af pandemirestriktionerne, som påvirkede passagertrafikken, gæsteovernatningerne og pendlingen over Øresund. Desuden er antallet af godstransporter fortsat med at stige til nye rekordniveauer, og antallet af mennesker, der bevæger sig over Øresund, er også steget. Det viser analysen Øresundsindex, som Øresundsinstituttet udarbejder på vegne af Øresundsbro Konsortiet.

Projektet udgiver også kvartalsvise statistiske rapporter om trafikken over Øresund. Den seneste rapport, for tredje kvartal i år, viser en stærk udvikling for trafikken over Øresund med undtagelse af godstransporten. Antallet af passagerrejser over sundet var det højeste, der er registreret i et enkelt kvartal i Øresundsindex samlede trafikstatistik, der går tilbage til 2015. Øresundsbroen satte flere trafikrekorder i juli. Øresundsindex trafikstatistik dækker rejser og trafik over Øresund med bil og tog over Øresundsbroen og med færge mellem Helsingborg og Helsingør.

Læs analyserne her:

Udviklingen i 2023: Integration over Øresund

Trafik: Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | 2022 (Q4 2022) |

 


Fire analyser om bæredygtighed – kommuner, forskning og ejendomsbranchen

Næsten 10.000 bæredygtigheds-certificeringer er blevet udstedt til ejendomme i Sverige siden starten i 2007. Af de større ejendomsselskaber i Skåne har 9 ud af 10 en bæredygtighedschef. Hvad angår forskning, er der blevet etableret 25 nye bæredygtighedsenheder siden 2018.  Desuden viser en undersøgelse af kommunernes arbejde, at 63 procent af Skånes befolkning bor i en kommune, som har en vedtaget bæredygtighedsstrategi for alle tre dimensioner – økologisk, social og økonomisk. Det er nogle af resultaterne i de fire temarapporter om bæredygtighedsarbejdet i Skåne, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

 

Læs analyserne her:

Bæredygtighedsarbejde i Skånes ejendomsbranche

Bæredygtighedsregler i ejendomssektoren

Bæredygtighedsarbejde i Skånes kommuner

Forskning i bæredygtighed i Skåne

 

 


Tre rapporter om den økonomiske udvikling i Skåne

Den økonomiske situation i Skåne er blevet forværret i løbet af det seneste halve år. Den positive udvikling på arbejdsmarkedet er nu begyndt at aftage på flere områder, med stigende arbejdsløshed og lavere beskæftigelse i flere kommuner. Men på trods af den økonomiske afmatning er udgangssituationen i Skåne bedre end under tidligere afmatninger. Samtidig er billedet stadig splittet med store forskelle geografisk og mellem forskellige brancher. Det viser den seneste udgave af rapporten Skånsk konjunktur fra november i år, som Øresundsinstituttet har udarbejdet på vegne af Sparbanken Skåne.

Rapporten Skånsk konjunktur udkommer to gange om året, og forårets udgave havde ny infrastruktur i Skåne som tema. I maj blev der også præsenteret en dybdegående analyse af privatøkonomien, som bl.a. viste, at forskellen i husholdningernes disponible indkomst er steget mellem de skånske kommuner, og at hver femte indbygger i Sydsverige manglede kontantmargin i 2022.

Læs analyserne her:

Den økonomiske situation i Skåne – november 2023

Den økonomiske situation i Skåne – maj 2023

Privatøkonomi i Skåne – maj 2023


Ejendomsmarkedet: Svensk investering og ejerskab i Danmark

I debatten om Øresundsregionens udvikling har grænsekontrol, skattespørgsmål og konsekvenserne af coronapandemien, som har reduceret rejseaktiviteten, fyldt meget de seneste år. Men integrationen er bredere og en del af hverdagen i grænseregionen, ikke mindst i mange dele af erhvervslivet. Svenske ejendomsinvesteringer i Danmark er et eksempel på integration, som også er fysisk håndgribelig i København og i flere andre dele af landet. Da rapporten blev offentliggjort i januar 2023, var den svenskejede portefølje på 4,2 millioner kvadratmeter fast ejendom til en værdi af 150 milliarder svenske kroner. Porteføljen omfatter højt profilerede kontorejendomme, utallige boligejendomme, men også let industri og lagerbygninger, detailejendomme, hoteller og samfundsejendomme.

 

Læs analysen her

 

 

 

 

 

 

 

 


ØRESUNDSINSTITUTTETS ANALYSEOMRÅDER

Integration over Øresund, kultursamarbejde mellem Danmark og Sverige, økonomisk udvikling og life science-industrien er eksempler på fire områder, som Øresundsinstituttet har udgivet nye analyser om i de seneste år. Analyserne udføres internt, på vegne af andre organisationer eller som en del af længerevarende samarbejder, herunder Interreg-projekter. Læs analyserne fra de forskellige områder nedenfor.

Læs tidligere analyser her


ØRESUNDSINSTITUTTET er et uafhængigt, grænseregionalt, dansk-svensk videncenter, som samler mere end 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv, med målet at øge vidensniveauet om samfundsudvikligen i Øresundsregionen. Som medlem bliver du en del af vores dansk-svenske netværk, og få adgang til netværksmøder, analyser, fakta og nyheder om udviklingen i Øresundsregionen.

www.oresundsinstituttet.org
www.newsoresund.org