Tema digitalisering del 3: EU og de nordiske lande investerer i øget digital adgang på tværs af grænser – men på trods af dette er det de færreste tjenester, der kan tilgås med et udenlandsk e-ID fra de svenske myndigheder

Mere end 10.000 mennesker oplever hindringer relateret til digitalisering på tværs af den dansk-svenske grænse. Inden for EU og på nordisk-baltiske niveau ønsker man at øge muligheden for at bruge tjenester digitalt på tværs af grænserne. Udviklingen af digitale løsninger sker gennem EU-regler, der skal implementeres på myndighedsniveau, samt gennem forskellige projekter og deklarationer på ministerniveau.

Tredje del af News Øresunds artikelserie om digitalisering belyser initiativer på mellemstatsligt niveau, deres effekter og hindringer for øget digital adgang mellem landene.

Læs tredje del af artikelserien her

Dele af denne artikelserie:

Del 1: Problematikken (Læs første del af serien her)
Del 2: E-legitimationer over grænserne (Læs anden del her)
Del 3: Mellemstatslige løsninger på vej
Del 4:Løsninger og problemer set fra virksomhedernes perspektiv


DEL 3: MELLEMSTATSLIGA LØSNINGER PÅ VEJ


Udenlandske e-ID’er kan bruges til at logge ind på offentlige myndigheder – men svenske myndigheder forsinker åbningen af e-tjenester

 

 

Norden og Baltikum fokuserer på digital adgang på tværs af landegrænser

 

 

 

“De nordiske lande er meget langt fremme på digitaliseringsfronten”

Mange projekter for øget digitalisering i gang