Sverige fokuserar på jämställdhet under ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

I år innehar Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och ett av fokusområdena är inkludering. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Jämställdhetsfrågor är viktiga att lyfta till nordisk nivå eftersom länderna har viktiga erfarenheter att byta med varandra, menar Karin Bengtsson, departementssekreterare vid socialdepartementet och ansvarig för jämställdhetsfrågor under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Med jämställdhet i fokus är målet att skillnader mellan stad och landsbygd ska minska, utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden ska främjas och ministerrådet ska ta initiativ till en studie om jämställda pensioner.

I år innehar Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och ett av fokusområdena är inkludering. Det handlar till stor del om att främja jämställdhet på en rad olika områden.

– När man kommer in som ordförandeland kan man sätta dagordningen. Jämställdhet ligger i linje med regeringens prioriteringar, säger Karin Bengtsson, departementssekreterare vid socialdepartementet och ansvarig för jämställdhetsfrågor under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Under ordförandeskapet ska kunskap om jämställdhetsarbete spridas till fler olika sektorer sektorer. Sveriges arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson (S), är under fredagen värd för en konferens om arbetsmarknaden, med inriktning på utrikesfödda kvinnors etablering. Under Sveriges ordförandeskap ska Nordiska ministerrådet också ta initiativ till en studie om jämställda pensioner och stödja utvecklingen av lösningar för vård på distans, för att minska gapet mellan stad och landsbygd. Målet är att jämställdhetsfrågan ska breddas.

– Jämställdhet ska inte bara vara en fråga för jämställdhetsministern. Det ska bli en fråga för alla ministrar att alltid ha med sig jämställdhetsutmaningar på sitt område, säger Karin Bengtsson.

Att jämställdhet kommer få mycket uppmärksamhet under Sveriges ordförandeskap kommer sig naturligt, menar hon. Dels arbetar den svenska regeringen även nationellt med att bredda jämställdhetsfrågan. Dels finns det uttalade målet om en feministisk utrikespolitik. Men samtidigt är Nordiska ministerrådet också en särskilt bra plattform för att driva jämställdhetsfrågor internationellt, anser Karin Bengtsson.

– De nordiska länderna har, internationellt sett, kommit långt och vi har många viktiga erfarenheter att dela med oss av. Men mer finns att göra. Vår ingång i ordförandeskapet är att vi ska stötta upp jämställdhet i så många sektorer som möjligt. Vi vill lyfta kunskapen om jämställdhet, säger hon.

(News Øresund – Mandus Örarbäck)

Fakta: fokusområden under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet kommer de styra in arbetet på tre övergripande huvudområden: inkludering, innovation och säkerhet.

Inom ramen för inkludering sker det mesta av jämställdhetsarbetet.

Arbetet med innovation rymmer mycket arbete med klimatfrågor. Bland annat ska nordiska energilösningar marknadsföras i samband med energiminstermötena Clean Energy Ministerial och Mission Innovation i Öresundsregionen i maj 2018.

En av de säkerhetsfrågor som rådet kommer arbeta med under 2018 är att öka koordineringen och erfarenhetsutbyte kring de breda säkerhetsfrågorna.

Utöver jämställdhet går även digitalisering som en röd tråd genom Nordiska ministerrådets arbete under 2018.

Källa: Nordiska ministerrådets ordförandeskapsprogram 2018