DTU Science Park öppnar inkubator för deep tech

Inkubatorn Future Box ska bestå av 16 ombyggda containrar. Foto: Rasmus Hjortshøj

Danmarks Tekniske Universitet startar en ”deep tech-inkubator” i slutet av april. Inkubatorn ska heta Future Box, vänder sig till entreprenörer med tekniskt kunnande och kommer bestå av 16 ombyggda containrar på totalt 16 000 kvadratmeter.

– Vi startar Futurebox eftersom vi upplever att det saknas möjligheter för forskningsbaserade entreprenörer som jobbar med tung teknologi, och som behöver bygga upp ett team med djupa tekniska kompetenser, säger Lone Gammelgaard Scharz, som är ansvarig för Futurebox till Computerworld.

Entreprenörer med djupt tekniskt kunnande kan förstås i motsättning till den mer ekonomi- och marknadsbaserade entreprenören, som utifrån sin kunskap om marknadsanalyser eller marknadsföring fyller hål i marknaden, säger Lone Gammelgaard Scharz till Computerworld.

– Vi satsar på ”deep tech” och industri-startups, och vänder oss inte till företagare som kort sagt får en idé på fredagskvällen och startar upp firman på måndagen efter. Det finns redan många erbjudanden för den typen av företag, säger hon.

Lone Gammelgaard Schwarz har själv en bakgrund som ekonomi- och marknadsentreprenör och har upplevt att det bästa resultatet uppkommer i mötena mellan de två typerna av företag.

I mars fick Futurebox sin första partner då Jyske Bank valde att gå med i samarbetet.

– Vi upplever en stor efterfrågan från företagsledare att ge något tillbaka till entreprenörsmiljön. Det kan vara antingen som ren investerare eller i form av mentorskap. Det kan vi nu erbjuda våra kunder större möjligheter till i och med partnerskapet med DTU Science Park och Futurebox, säger Mette Friis, Jyske Banks avdelningsdirektör, i ett pressmeddelande.

Futurebox verksamhet kommer att bedrivas i 16 ombyggda containrar på totalt 1 600 kvadratmeter där företagarna kan samarbete och använda sig av en nybyggd verkstad.

(News Øresund)

Fakta: Deep tech

Enligt Computerworld definierar Lone Gammelgaard Schwarz deep tech som en långvarig och omkostnadstung utveckling med en komplicerad väg till marknaden som i vissa fall ännu inte existerar. Företagandet baseras mer på forskning än på insikt i marknadsföring eller marknadsekonomi.