Utredning föreslår att danska regioner inte längre ska arbeta med tillväxtfrågor

Näringsminister Brian Mikkelsen (Konservative) och hans ministerkollegor ska nu se över förslaget och förhandla med övriga partier om vilka åtgärder som ska vidtas. Foto: Helle Moos/Erhvervsministeriet

De näringslivs- och tillväxtfrämjande insatserna ska samlas på statlig och kommunal nivå, näringslivsklustren ska bli färre och landsomfattande, och en ny digital plattform samt fem ”näringslivshus” ska införas. Det föreslås i den utredning som Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme (ungefär Förenklingsutskottet för främjande av näringslivet) presenterade i förra veckan.

Målet med utredningen som startade i juni 2017 har varit att ”utveckla en sammanhängande, ambitiös modell för ett mer fokuserat och framtidssäkrat system för att främja näringslivet”. Rekommendationerna handlar också till stor del om att minska antalet aktörer, insatser och kluster.

Bland annat rekommenderar utredarna alltså att regionernas arbete med tillväxt och näringslivsfrågor flyttas till statlig och kommunal nivå, för att samla styrningen centralt men även främja lokala insatser. I dag är det tillväxtdelen av Region Huvudstaden och Region Själlands verksamheter som motiverar att de är med i Greater Copenhagen-samarbetet.

Dessutom föreslår utredarna att antalet nätverk och kluster som får offentligt stöd minskas från drygt 60 till 10-12 nationella kluster, ett inom varje styrkeområde. Därutöver kan även mindre start-up-nätverk eller kluster inom nya tillväxtområden få stöd.

Bland de totalt 26 rekommendationerna finns också punkter som att färre resurser ska gå till att utvärdera insatserna, att vissa tjänster ska kosta att använda sig av och att de offentliga resurserna ska koncentreras till områden som inte redan har en välfungerande privat marknad.

Nu ska de danska politikerna se över rapporten, för att se vilka rekommendationer som kan leda till politiska förslag, uppger näringsminister Brian Mikkelsen (Konservative) i ett pressmeddelande.

– Rekommendationerna ger en bra grund för att regeringen ska kunna inleda politiska diskussioner om en ambitiös förenkling av det näringslivsfrämjande systemet, till gagn för de danska företagen, säger han i en kommentar. (News Øresund)