Oväntat lågt EU-stöd skapar ny miljardkris för Fehmarn bält-tunneln

Bygget av Fehmarn bält-tunneln får endast hälften så mycket i EU-stöd som beräknat. Nu kallar Danmarks nya transportminister Hans Christian Schmidt till krismöte. Illustration: Femern A/S

Bygget av den dansk-tyska Fehmarn bält-tunneln kan endast räkna med att få motsvarande 4,4 miljarder danska kronor i EU-stöd. Det är mindre än hälften av det stöd Danmark sökt. Medan järnvägsdelen får fullt stöd så blev det avslag för den del av ansökan som avsåg biltunneln. På sin första arbetsdag tvingades Danmarks nya transportminister Hans Christian Schmidt (V) kalla till krismöte.

Under måndagen meddelade EU;s transportkommissionär Violeta Bulc att bygget av Fehmarn bält-tunneln endast kan räkna med att i en första omgång få 589 miljoner euro i stöd eller motsvarande knappt 4,4 miljarder danska kronor under perioden 2016-2019. Det motsvarar ett stöd på nio procent av kostnaden för själva tunnelbygget kust till kust och kan jämföras med att Danmark sökte om det maximala EU-stödet på 25 procent av byggkostnaden.

Det beviljade stödet avser perioden 2016-2019 och det finns möjlighet att få ytterligare stöd för den del av byggkostnaden som uppkommer 2020 och senare. Danska Transportministeriet uppger i ett pressmeddelande att de räknar med att EU-stödet blir mer än fyra miljarder danska kronor lägre än väntat.

Tunnelprojektet ska ha fått maximalt EU-stöd för järnvägsdelen fram till 2019 men avslag för den del som avser biltunneln under Fehmarn bält. Reglerna för infrastrukturstödet säger att det går att få bidrag för 40 procent av kostnaden för järnvägsprojekt och med 10 procent för vägprojekt.

– Det är en dramatisk nyhet jag har fått på min första dag i Transport- och byggministeriet, säger Hans Christian Schmidt i en kommentar.
– Vi får endast omkring hälften av det vi räknat med i EU-stöd till Fehmarn bält-förbindelsen och kommer att sakna över fyra miljarder kronor.

Inom de närmaste dagarna kommer han sammankalla de sju partier i Folketinget som står bakom uppgörelsen om att bygga Fehmarn bält-tunneln för att informera om det nya läget.

Tidigare i år stod det klart att bygget av Fehmarn bält-tunneln från kust till kust blir 8,9 miljarder danska kronor dyrare än budgeterat. När anbuden från byggkonsortierna kom in var det lägsta på 49,4 miljarder danska kronor jämfört med budget på 40,5 miljarder. Hela projektet inklusive den danska landanläggningen beräknas kosta 64,4 miljarder danska kronor.

 

Danmarks tidigare transportminister Magnus Heunicke (S) gav i våras statliga Femern A/S i uppdrag att pressa byggkostnaderna i de avslutande förhandlingarna med byggkonsortierna. Han öppnade då bland annat för att förlänga byggtiden så att invigningen flyttas fram från 2021 till 2024 – samma år som den nya tyska järnvägen fram till tunneln väntas stå klar. Det anses bli billigare om byggtiden förlängs. (News Øresund)

 

6,3 miljarder i EU-stöd till projekt vid Öresund och Fehmarn bälg

EU;s transportkommissionär Violeta Bulc gav under måndagen förhandsbesked om att en rad projekt som berör Öresundsregionen och den kommande Fehmarn bält-tunneln väntas få 678,9 miljoner euro i EU-stöd eller motsvarande 6,3 miljarder svenska kronor.

Konkurrensen om EU-stödet till investeringar i infrastruktur i TEN-T-nätverket är hård. De ansökningar som lämnats in var tre gånger större än de tillgängliga stödmedlen.
Även om Fehmarn bält-tunneln får mindre stöd än väntat så är det den stora mottagaren av bidrag i Öresunds- och Fehmarnregionen. Det visar det förslag som EU-kommissionen under måndagen meddelade att de väntas få stöd från Connecting Europe-faciliteten (CEF) för perioden 2016-2019. Förslaget kommer formellt att beslutas av CEF den 10 juli och avser bidrag till investeringar i transportinfrastruktur i det så kallade TEN-T-nätverket för att främja tillväxt och sysselsättning inom EU.

En rad andra projekt med fokus på Fehmarn bält-tunneln har också beviljats stöd. Planläggningsarbetet för den tyska järnvägsanslutningen till tunneln väntas få 34,2 miljoner euro i bidrag medan tysk-dansk-svenska STRING-projektet Great får 7,0 miljoner euro för att i samarbete med bland andra EON skapa en grön infrastruktur med laddstationer för elbilar och natur- och biogasmackar längs vägen från Hamburg via Köpenhamn upp till Oslo.

HH-Ferries får 13,2 miljoner för ett projekt om färjor utan utsläpp medan Helsingborgs hamn får 10,2 miljoner till Heklaprojektet. News Øresund har listat projekten som får EU-stöd.

678,9 miljoner euro till Fehmarn bält och Örsundsregionen

 

Fehmarn bält-projekt
(belopp i miljoner euro och projektansvarig)
589,0   Fehmarn bält-förbindelsen. (Transportministeriet )
34,2   Tyska järnvägsanslutningen, planeringsstudier (Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
11,0   Signalsystemet (Østdanmark)
8,0   ERTMS tilpasning af materiel, baseline 3 –niveau 2
7,0   GREAT, Green Region for Electrification and Alt.fuels for Transport (Region Skåne)

Övriga projekt i Öresundsregionen
13,2   Nollemissionsfärjor, studie (HH-Ferries)
10,2   HEKLA (Helsingborg Hamn
6,3   Havsmotorväg Gedser-Rostock del 2

Övriga danska och svenska projekt som väntas få bidrag
21,5   STM valideringsprojekt, studier, Sjöfartsverket
12,6   Godslinien, Bergslagen
11,9   FAMOS Freja, studier, Sjöfartsverket
10,5   Norrbotniabanan, studier fase 1 Umeå-Skellefte
7,2   NEXT-ITS 2, nordeuropæisk cross-border, ITS fase 2
5,6   Dobbeltspor på Malmbanen, studier
4,8   Fjernstyring, RTS, pilot operations
3,1   Miljøtilpasning, Esbjerg-Immingham, DFDS
3,0   Opgradering og miljøtilpasning, Klaipeda-Karlshamn, DFDS Seaways AB
2,9   Nordisk maritim hub, Frederikshavn havn
2,6   Udvikling af havne, Mälaren
1,2   Udvikling af multimodal persontransport, studie, Norrköping
0,6   MidiNordic Corridor, Trafikverket

Källa: EU