Øresundsinstituttets månedsbrev i maj: Infrastruktur på agendaen, medlemsinterview og aktuelt

Infrastruktur på agendaen i både Danmark og Sverige
I løbet af foråret har infrastrukturspørgsmål haft en fremtrædende plads i debatten om Øresundsregionen således også i vores nyhedsbureau News Øresunds rapportering. Øresundsinstituttets månedlige nyhedsbrev hjælper dig med at få et samlet overblik over nyheder, rapporter og diskussioner om infrastrukturen, der berører Øresundsregionen/Greater Copenhagen:

28. januar: Den statslige dansk-svenske strategiske analyse af en fast HH-forbindelse blev fremlagt
18. marts: Øresundsbron fremlagde en ny kapacitetsundersøgelse for trafikken over broen
8. april: Den danske regering fremlagde sin infrastrukturplan frem til 2035 forud for forhandlingerne med de øvrige partier
9. april: Afsluttende konference om undersøgelsen af København og Malmø om en metro mellem byerne, Øresundsmetro
16. april: Den svenske regering fremlagde den finansielle ramme for infrastrukturplanen 2022-2033
21. april: Afsluttende konference i Interreg-projektet Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen med scenarier for togtrafikken over Øresund
Et grundlæggende spørgsmål er, hvordan den eksisterende kapacitet over Øresund kan udnyttes, og hvilke muligheder der er for at øge både passager- og godstrafikken, ikke mindst når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2029. I debatten om en anden fast forbindelse over Øresund hører man forskellige oplysninger om, hvor længe kapaciteten på Øresundsbron vil række, og der er tidligere blevet foretaget flere analyser med forskellige konklusioner. Øresundsbrokonsortiet fremlagde i midten af marts en samlet analyse, der konkluderer, at broens kapacitet vil holde til mindst 2050, hvis de landanlæggene til jernbanenettet udvides på begge sider af sundet. Forslagets største omkostningsmæssige komponenter er en udvidelse af Københavns Hovedbanegård til en pris på 2-11 milliarder kroner og en ny eller ombygget godsbanegård, der anslås at koste mellem 4-7 milliarder svenske kroner. Det vigtigste at udbygge er dog togstationen ved Københavns Lufthavn i Kastrup og strækningen herfra til Ørestad Station, bemærkede Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet, da analysen blev fremlagt. Han opfordrer nu til, at der skal arbejdes videre med og undersøges flere faste forbindelser, men at det er vigtigt, at de nuværende problemer først bliver løst.
Samtidig er der fremkommet nye oplysninger i forbindelse med undersøgelsen af yderligere faste forbindelser over Øresund. Den dansk-svenske strategiske analyse af en om en HH-forbindelse er afsluttet (analysen viser, at indtægterne ikke rækker til at finansiere både en vej- og en jernbanetunnel), og det samme gælder Malmøs og Københavns fælles undersøgelse af en Øresundsmetro (undersøgelsen viser, at en Øresundsmetro er samfundsøkonomisk rentabel). Landskrona udvidede i begyndelsen af året sit forslag om en fast forbindelse til Nordhavn til en kombineret jernbane- og biltunnel.
Regeringens infrastrukturplan frem til 2035, som blev præsenteret for et par uger siden, indeholder flere forslag, der kan påvirke togtrafikken over Øresund. Togene fra Sverige kan bl.a. få tre mulige destinationer i fremtiden. At togene vender på Københavns Hovedbanegård, ved Københavns Lufthavn i Kastrup eller til Ny Ellebjerg og videre ind i Danmark eller mod Tyskland. I det svenske infrastrukturforslag gav regeringen grønt lys for anlæggelsen af nye stambaner til højhastighedstog, men det er endnu ikke blevet fremlagt i detaljer, hvilke lokale initiativer der vil blive prioriteret i planen.

I debatten efterspørges at landene ser ud over landegrænserne, når det drejer sig om infrastrukturspørgsmål, og regionale politikere foreslår en dansk-svensk infrastrukturkommission for regionen. I det poliotiske samarbejde Greater Copenhagen-Committee arbejdes der på at arrangere et ministermøde inden sommeren, og ønsket er, at udredningsarbejdet om HH-forbindelsen skal videreføres i form af et forstudie, og at et lignende arbejde som blev udført på HH-forbindelsen, en dansk-svensk strategisk analyse, skal udføres for en Øresundsmetro. Den 4. maj mødtes repræsentanter fra Greater Copenhagen Committee med Folketingets trafikudvalg med og behandlede anmodningerne.

Læs nyhedsbrevet for maj her


Hilsner fra Øresundsinstituttet

Jenny Andersson, Kristoffer Dahl Sørensen, Sofi Eriksson, Erik Ottosson, Sofie Paisley, Anna Palmehag, Johan Wessman og Thea Wiborg