Øresundsindex/Trafik andet kvartal 2023: Plus for personrejser over Øresund – minus for gods

Plus for personrejser – minus for gods

Antallet af personrejser over Øresund steg med næsten ti procent i andet kvartal 2023 sammenlignet med samme periode året før. I alt blev der foretaget 106.505 personrejser med bil og tog over Øresundsbroen og med færge mellem Helsingør og Helsingborg. Det er to procent flere rejser sammenlignet med andet kvartal 2019, før pandemien. For godstrafikken, som har været støt stigende under pandemien, var udviklingen den modsatte. I løbet af andet kvartal faldt godstrafikken med næsten elleve procent, men antallet af vare- og lastbiler samt godsvogne er stadig en procent flere end i 2019.

Den svage svenske kronekurs har lokket mange danske turister til Skåne og dermed øget fritidstrafikken over sundet. Men nu kommer der signaler fra danske virksomheder om, at der er en bagside af medaljen – danske varer bliver dyrere i Sverige. Samtidig falder det svenske BNP, hvilket er en sandsynlig forklaring på nedgangen i godstrafikken efter flere år med fremgang. Antallet af godstogsvogne faldt mest i andet kvartal, mens trafikken med vare- og lastbiler over broen faldt mindst, med godset på Forseas færger mellem Helsingør og Helsingborg placeret midt imellem.

For personrejser over Øresund var tendensen den modsatte i årets andet kvartal. Antallet af personrejser over Øresund steg i kvartalet med næsten ti procent til 106.505 daglige rejser med bil og tog over Øresundsbroen og med færge mellem Helsingør og Helsingborg. Mest steg antallet af personrejser over broen, som står for fire ud af fem personrejser over Øresund, med togpassagerer i spidsen.

Antallet af pendlerrejser over Øresund steg også i andet kvartal af 2023, hvor der blev foretaget 15.933 pendlerrejser over Øresund, en stigning på fem procent sammenlignet med samme kvartal i 2022, men næsten ni procent sammenlignet med 2019. Også når det gælder pendlerrejser, er det Øresundstogene, der har den bedste udvikling efter en hård periode under pandemien.

22.247 personbiler passerede Øresund i andet kvartal 2023, hvilket er en stigning på syv procent i forhold til 2022, og det er især biltrafikken over broen, der er steget. Biltrafikken over Øresund er stadig syv procent lavere end før pandemien.

Klik her for att læse analysen


Personrejser: svagt positiv tendens 
Genopretningen efter pandemien er fuldført, og mellem årets første og andet kvartal vendte trendkurven en smule opad for antallet af personrejser over Øresund. I andet kvartal 2023 blev der i gennemsnit foretaget 106.505 daglige personrejser med bil og tog over Øresundsbroen og med færge mellem Helsingør og Helsingborg. Det er 9,8 procent flere personrejser sammen­lignet med samme kvartal sidste år og to procent flere rejser sammenlignet med andet kvartal 2019.
Seneste udvikling: I andet kvartal 2023 blev der i gennemsnit foretaget 106.505 daglige personrejser med bil og tog over Øresundsbroen og med færge mellem Helsingør og Helsingborg. Antallet af personrejser i bil over broen var 48.761 per dag, hvilket er 9,5 procent flere sammenlignet med samme kvartal 2022 og 2,4 procent færre sammenlignet med samme kvartal 2019. Antallet af togrejser over broen var 38.627 per dag, hvilket er 13,8 procent flere end i 2022 og 16,1 procent flere end i 2019. Antallet af personrejser med færgen Helsingør-Helsingborg var 19.117 per dag, hvilket er en stigning på 3,3 procent i forhold til 2022 og et fald på 9,7 procent i forhold til 2019.

Pendlerrejser: stadig lavere end i 2019 
I andet kvartal 2023 blev der i gennemsnit foretaget 15.933 daglige pendlerrejser med bil og tog over Øresundsbroen og med færge mellem Helsingør og Helsingborg. Det er en stigning på 4,9 procent sammenlignet med samme kvartal 2022, men 8,6 procent færre end andet kvartal i 2019. I de seneste fem kvartaler har antallet af pendlerrejser over Øresund svinget mellem ca. 15.000 og 17.000 om dagen og er dermed stadig lavere end før pandemien.

Seneste udvikling: Øresundstogene står for næsten to tredjedele af antallet af pendlerrejser over Øresund. I andet kvartal blev der i gennemsnit foretaget 10.136 pendlerrejser om dagen med tog over Øresundsbroen. Det er en stigning på 7,7 procent i forhold til andet kvartal 2022, men et fald på 6,5 procent i forhold til 2019. Antallet af pendlerrejser i bil over Øresundsbroen i andet kvartal 2023 var i gennemsnit 4.871 om dagen. Det er en stigning på 1,6 procent i forhold til 2022, men et fald på 12,4 procent i forhold til 2019. Antallet af pendlerrejser med færge mellem Helsingør og Helsingborg i andet kvartal 2023 var i gennemsnit 926 pr. dag, hvilket er 5,8 procent færre end i 2022 og 9,6 procent færre end i 2019.


Godstrafikken er faldet med 11 procent siden topnoteringen i andet kvartal 2022

I andet kvartal i år faldt godstrafikken over Øresund med elleve procent sammenlignet med samme kvartal 2022. Det er værd at bemærke, at andet kvartal 2022 var den højeste registrering, siden indeksmålingen begyndte i 2015. Antallet af vare- og lastbiler over Øresundsbroen faldt i perioden med 6,5 procent, antallet af godstogsvogne med 20 procent og antallet af vare- og lastbiler på færgen mellem Helsingør og Helsingborg med 14 procent.

Seneste udvikling: I andet kvartal af 2023 krydsede i gennemsnit 3.420 vare- og lastbiler og godstogsvogne Øresund pr. døgn via bro eller færge, hvilket er en nedgang på 11 procent i forhold til samme kvartal i 2022. Fordelingen mellem de forskellige transportformer er: 374 godstogsvogne pr. døgn via broen, 1.899 vare- og lastbiler via Øresundsbroen og 1.147 vare- og lastbiler via færgen mellem Helsingør og Helsingborg.


Om rapporten

Dette er den syvende publikation om trafikken over Øresund, som udarbejdes som en del af et nyt Øresundsindex. Rapporten følger trafikudviklingen med bil, tog og færge over Øresund og bliver udgivet kvartalsvist.

Rapporten er udarbejdet af Øresundsinstituttet for Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartners: DSB, Forsea, Skånetrafiken och Trafikverket.

For mere information kontakt:

Johan Wessman, adm. direktør Øresundsinstituttet
Telefon: +46 702 52 32 41