Ny analyse: Omkring 8.500 life science-studerende i Skåne på ca. 120 uddannelser – flere STEM-kompetencer efterspørges af branchefolk

Omkring 8.500 studerende er tilknyttet en life science-uddannelse i Skåne. Samtidig er ca. 120 uddannelser i Skåne helt eller delvist rettet mod life science-branchen.

På den ene side bliver den skånske life science-industris behov for arbejdskraft stort set imødekommet af de regionale uddannelsestilbud, tilkendegiver brancheaktører. På den anden side er der kompetencebrist og kompetencebehov med fokus på STEM-disciplinerne (Science, Technology, Engineering og Mathematics), og mangel på medarbejdere med de rette kompetencer inden for regulatoriske og kommercielle områder, angiver brancheaktører.

Mere fokus i uddannelsessystemet på industrikontakt og øget ekspertise inden for fx automation, digitalisering og entreprenørskab bliver også fremhævet som nødvendigt for at forbedre matchningen mellem uddannelser og branchens fortsatte udvikling. Det viser en analyse udarbejdet af Øresundsinstituttet i Interreprojektet ”Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”.

 

 

Analysen undersøger, om uddannelsessystemet i Skåne matcher den ekspertise, som regionens life science-virksomheder får brug for til fremtidens arbejdsstyrke. Analysen er baseret på undersøgelser af virksomheder og videregående uddannelser i Skåne med fokus på life science suppleret med en lang række interviews. Analysen er foretaget af det dansk-svenske videnscenter Øresundsinstituttet inden for rammen af Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science analysis initiative. Projektet drives som et samarbejde med netværk- og brancheorganisationen Medicon Valley Alliance med finansiering fra Interreg ØKS, Region Skåne og Region Sjælland.

Den 15. februar 2022 blev analysen præsenteret for FIRS, som er Forsknings- og Innovationsrådet i Skåne, der arbejder for at forbedre vilkårene for forskning og innovation i Skåne gennem et samspil mellem det offentlige, akademien og erhvervslivet.

Læs analysen her

________________________________________________________________________

HIGHLIGHTS FRA ANALYSEN

120

Omkring 120 uddannelser i Skåne er helt eller delvist koblet til life science-sektoren.
8.500
Omkring 8.500 studerende er tilknyttet en life science-uddannelse i Skåne på baggrund af data fra 2020. Fx er ca. 1.360 tilknyttet medicin-studiet ved Lunds universitet.
4 life science-uddannelsesinstitutioner i Skåne
I Skåne findes fire uddannelsesinstitutioner for life science-studerende: Lund universitet, Malmö universitet, Sveriges lantbruksuniversitet og Högskolan Kristianstad.
Lund Universitet
Knap 4.800 life science-studerende er tilknyttet Lunds universitet, som derved uddanner flest life science-studerende i Skåne.
Malmø Universitet
Ca. 1.800 life science-studerende er tilknyttet Malmøs universitet, som derved uddanner næst flest life science-studerende i Skåne.
Styrk automations- og digitaliseringskompetencer i Skåne
Fagprofiler med kompetencer inden for automation og digitalisering i forhold til life science og lægemiddelsudviklingen kan være vanskelige at rekruttere i Skåne, ifølge branchefolk.
Efterspørgsel og brist på primært STEM-, regulatoriske samt salg og marketingskompetencer
Kompetencer, der er svære at rekruttere i Skåne, relaterer sig til STEM-uddannelser, regulatory affairs, salg og marketing. Det er samtidig nogle af de fagområder, hvor flest virksomheder har behov for at rekruttere, ifølge branchefolk.
Tre stærke forskningsområder i Medicon Valley
I Medicon Valley relaterer de tre største forskningsområder sig til biokemi and molekylærbiologi, endokrinologi og metabo­lisme og onkologi.
Life science-forskning i Medicon Valley bliver ofte citeret mere end gennemsnitsniveauet
Ud af 20 forskningsområder, der udgør halvdelen af den samlede life science-forskning i regionen, er 15 forskningsområdet blevet citeret mere end det internationale gennemsnit mellem 2006-2017.
7.500
Omkring 7.500 personer er ansat i life science-virksomheder i Skåne. Det er en stigning i beskæftigelsen på ca. 25 procent sammenlignet med 2015, hvor omkring 6 000 mennesker var beskæftiget i de undersøgte life science-virksomheder.
7 anbefalinger fra life science-industrien i Skåne
– Styrk farmeceut-kompetencer i Skåne
– Styrk erhvervsuddannelsestilbud fx procesoperatører på mellemlangt niveau
– Styrk uddannelser og kurser inden for regulatoriske forhold og kvalitetssikring
– Styrk automations- og digitaliseringskompetencer i Skåne
– Kombinér salg, marketing og entreprenørskab med life science-ekspertise i Skåne
– Styrk efteruddannelsesmulighederne i Skåne
– Opret et lærings- og udviklingscenter for de studerende og industrien

______________________________________________________________________________________

CITATER FRA ANALYSEN

 

Uddannelsesinstitutioner vil tilbyde flere fritstående kurser i Skåne

 

– Vi ville ønske, at virksomheder måske kan gå sammen og bestille uddannelser, som de betaler for i fællesskab. Den mulighed er der, og så kan man også skræddersy uddannelsen, og virksomhedernes medarbejdere kan få videregående merit, som de kan få glæde af i deres CV.
Kerstin Tham, rektor ved Malmö Universitet

 

– De selvstændige kurser kan så hjælpe os med at bistå arbejdsmarkedet på forskellige måder, og vi kan hurtigere tilpasse os erhvervslivets behov.
Maria Björkqvist, vicedekan på Medicinsk Fakultet ved Lunds Universitet

 

– Vi er ved at udvikle vores udvalg af selvstændige kurser, fordi tendensen er der, og vi ser, at den vil vokse i de kommende år.
Carl Grey, lektor i bioeng­ineering ved Lunds tekniska högskola (LTH)

 

Uddannelsesinstitutioner og studerende oplever koblingerne til erhvervslivet forskelligt

 

– Vi oplever, at akademi og industri er tættere sammenflettet i Danmark, mens de er meget adskilte i Sverige; man bliver næsten bedt om at vælge mellem de to efter endt uddannelse.
Synapse – Life Science Connect Sweden

 

Flere life science-uddannelser i Skåne er rettet mod industrien – trend mod hands-on-ansatte

 

– Efterspørgslen efter procesoperatører tror jeg er en generel tendens, der er stor mangel på disse hands-on folk. Det er ikke kun inden for procesteknik, men også i elektrificering. Dem, der virkelig kan bikse med ting på et tilstrækkeligt højt niveau, er en mangelvare, og dem skriger alle efter. Men det er rigtig svært at rekruttere studerende til disse uddannelser desværre – det er bekymrende, og derfor er uddannelserne blevet lagt ned alle vegne.
Kristofer Modig, vicerektor ved Lunds tekniska högskola (LTH)

 

______________________________________________________________________________________

 

For mere information, kontakt venligst

Johan Wessman
Adm. direktør Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Anette Steenberg
Adm. direktør Medicon Valley Alliance
as@mva.org

 

GREATER COPENHAGEN LIFE SCIENCE ANALYSIS INITIATIVE is an EU-project aimed at increasing knowledge about the region’s life science cluster. The focus is on the demand for labourers, future expertise needs, and more. The project has received funding through the EU-programme Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak and will continue until June 2022. The project’s lead partner is Medicon Valley Alliance, and the partner is Øresundsinstituttet. Region Skåne and Region Zealand are co-funding the project.