Ny afhandling: “Den offentlige transport spiller en tydeligere rolle i arbejdet med at skabe den regionale udvikling

Foto: VTI/Karin Linhard

Tre spørgsmål til Jens Portinson Hylander, der i slutningen af januar i år forsvarede sin ph.d. ved Lunds Universitet med en afhandling om udviklingen af den offentlige transport i Malmöhus län og Skåne fra 1970 til 2020. Afhandlingen viser, at den offentlige transport i højere grad end tidligere er blevet brugt til at bidrage til øget regional udvikling fra 2000 og frem. To år tidligere var Region Skåne blevet oprettet og havde overtaget det regionale udviklingsansvar fra Länsstyrelsen. Ved at fokusere på stærke ruter er nogle rejseforbindelser blevet fremskyndet. Et eksempel er Øresundsbron og oprettelsen af et fælles togsystem i Sydsverige, siger han.

Læs hele interviewet på News Øresund