Ny analyse: Fra stagnation til fald for personrejser over Øresund – men stigning for godstransporter


Øresundsindex – Trafikken over Øresund

Allerede før coronapandemien var antallet af personrejser med bil, bus, tog og færge over Øresund stagneret på et niveau lige under 100.000 enkeltrejser per døgn. Efter et fald på 71 procent i starten af pandemien steg antallet af rejser igen i 2021 til et gennemsnit på 53.500 personrejser per døgn. Godstrafikken med godstogsvogne, vare- og lastbiler faldt indledningsvist, men kom sig i 2020 og steg i 2021 til et niveau, der oversteg 2019 med fem procent. Det viser rapporten Øresundsindex – Trafikken som Øresundsinstituttet har udarbejdet for Øresundsbro Konsortiet.

Stort fald i personrejser

Da Danmark 11. marts 2020 delvist lukkede samfundet, indførte hjemmearbejde som ny norm for kontorsansatte og tre dage senere delvist lukkede grænsen til Sverige, ledte det til, at antallet af personrejser over Øresund faldt med 71 procent i andet kvartal af 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019. Siden da har rejserne varieret i takt med sæson- og smittetrends og myndighedsbeslutninger. For helåret 2020 var faldet i antallet af personrejser 50 procent i forhold til 2019. For 2021 stoppede faldet ved 45 procent i forhold til 2019. I det samlede antal personrejser indgår såvel arbejdspendling som forretningsrejser og fritidstrafik via Øresundsbroen (tog og biler) samt med færge mellem Helsingør og Helsingborg.

Læs rapporten her

Hent statistikunderlag her

 

Flere fakta fra analysen

45 procent færre personrejser over Øresund mellem 2019 og 2021

Efter fem år med stagnation i antal personrejser over Øresund med omkring 97.000 rejser per dag, blev rejserne næsten halveret under coronapandemien. Største fald var i togrejserne, men også bil- og færgetrafikken faldt markant. I 2021 steg antallet af personrejser med elleve procent sammenlignet med 2020. Sammenlignet med 2019 var faldet 45 procent.

Opgang for godstrafik – 5 procent flere godstogsvogne, vare- og lastbiler

Efter en nedgang i starten af coronapandemien steg godstransporten over Øresund. I 2021 var det samlede antal vare- og lastbiler samt godstogvogne 5 procent højere end i 2019. Godstrafikken er mere ligelig fordelt mellem bro-færge end for persontrafikken.

79 procent via Øresundsbroen

I 2021 gik 79 procent af de sammenlagt 19,5 millioner personrejser over Øresund via Øresundsbroen.

Antal personrejser over Øresund faldt med to tredjedele foråret 2020

Coronapandemien har påvirket rejseaktiviteten over Øresund mere end de grænsekontroller, der blev indført 2015-2019, hvor antallet personrejser istedet stagnerede på trods af konjunkturopgang og voksende mangel på arbejdskraft i Danmark. Med opfordringer til at arbejde hjemmefra, rejserestriktioner og delvise grænselukninger er antallet af pendlerrejser såvel som det samlede antal personrejser faldet kraftigt under pandemien.

Hjemmearbejde giver færre pendlerrejser – 39 procent færre pendlerrejser 

2021 har været yderligere et år med hjemmearbejde og rejserestriktioner som følge af coronapandemien. Grænsependlerne har været undtaget fra de indrejseforbud, der har været under perioder, men coronapas og arbejdspladsdokumentation har været et krav. Mange, som har haft muligheden, har arbejdet hjemmefra mens andre har været på lønkompensationsordningen eller blevet opsagt, Dermed er antallet af pendlerrejser over Øresund faldet markant. I 2021 var der i gennemsnit 10.837 pendlerrejser med bil, tog eller færge over Øresund per døgn. Det er 39 procent færre end i 2019 og otte procent færre end i 2020. Nye arbejdsmønstre med mere hjemmearbejde kan ventes at påvirke pendlerrejserne også fremover.
Statistikken omfatter antallet af pendlerrejser over Øresund, ikke antallet pendlere, og baseres på salgsstatistik fra Skånetrafiken, Øresundsbron og Forsea. DSB har ikke tilgængelig statistik over deres pendlerkortssalg, men det skønnes at være en mindre del af det samlede pendlerkortssalg for togrejser over Sundet.


Om rapporten

Dette er den første publikation om trafikken over Øresund, der udarbejdes inden for rammerne af et nyt Øresundsindeks. Rapporten følger udviklingen i trafikken med bil, færge og tog over Øresund og vil fremover blive offentliggjort kvartalsvist

Rapporten er udarbejdet af Øresundsinstituttet på opdrag af Øresundsbro Konsortiet

Faktapartnere: DSB, ForSea, Skånetrafiken og Trafikverket.

For mere information kontakt: 
Johan Wessman, adm. direktør Øresundsinstituttet
mobil +46 702 52 32 41

Øresundsindex præsenteres i foråret

Øresundsindex vil blive offentliggjort første gang i foråret 2022 og præsenteres derefter en gang om året. Det vil bl.a. være baseret på statistiske nøgletal og kvalitative interviews med et Øresundspanel bestående af såvel pendlere som politikere og virksomheder. Øresundsindex indeholder dels et indekstal som kan følges over tid, dels en kvalitativ beskrivelse og analyse. Øresundsindex er et samarbejde mellem Øresundsbroen og Øresundsinstituttet og bliver tilgængeligt for alle som vil følge udviklingen i regionen.