Rapporten “Øresundsindex – Trafiken 2021” i media

Sydsvenskan:

Corona och gränskontroller har halverat resorna över Öresund

Resandet över Öresund har på sex år nästintill halverats – från knappt 100 000 resor per dygn under 2015 till drygt 50 000 dagliga resor under 2021. Nedgången beror på de gränskontroller som infördes 2015 och de reserestriktioner som coronakrisen gett upphov till sedan 2020. Läs artikeln på Sydsvenskans hemsida här