Medlemsinterview: Søren Risager-Hansen, KLP Ejendomme

Øresundsinstituttet har mere end 100 medlemmer fra Sverige og Danmark. Medlemmerne er en del af et unikt netværk af offentlige og private aktører fra forskellige brancher. To tredjedele af vores medlemmer er fra private virksomheder, og med har vi også ministerier, universiteter, regioner og kommuner. I hvert månedsbrev præsenterer vi et medlem i et kort interview.

Denne måneds interview er med Søren Risager Hansen – adm. direktør for KLP Ejendomme og bestyrelsesformand for Øresundsinstituttet

Hvad betyder Øresundsregionen for dig personligt og for KLP Ejendomme?

– For mig personligt, der er født og opvokset i København, betyder regionen en oplevelse af, at vi i og omkring Øresund er et fællesskab. Jeg husker fra min barndom, hvordan vi tog luftbådene til Malmø og købte fyrværkeri og chokolade og så svensk børne-tv. Det har altid været en integreret region og en følelse af at være ét. I dag betyder det noget andet. Pointen for Øresundsregionens situation i dag, set i en nordeuropæisk konkurrence om at placere os blandt de bedste byer, er, at vi klarer os bedre sammen. Vi kan klare os hver for sig, men hvis vi vil mere, skal vi kombinere de styrker, som regionen har i fælleskab. Forretningsmæssigt er det en styrkeposition, at vi er en region i udvikling, en styrkeposition for vores investeringer i KLP Ejendomme, at vi er en region i udvikling. Vi kan have større tillid til vores langsigtede strategi, når vi har en region, der både har et godt fundament og høje ambitioner.

I er ved at bygge en ny kontorbygning i Ørestad, Hubnordic, hvordan arbejder I med kontorernes design i øjeblikket, og hvordan oplever I, at efterspørgslen ser ud?

– I øjeblikket er efterspørgslen ikke så stor, som vi havde håbet på, da vi besluttede at bygge projektet på spekulativ basis for en række år siden. Det skyldes både coronaen, men også det faktum, at markedet, i hvert fald i København, er påvirket af globale trends. Trends baseret på globale arbejdsmetoder, lejere, der er en del af internationale og globalt forankrede virksomheder. Udfordringen er, at virksomhederne konstant ændrer deres aktiviteter, marked og forretningsmodel. Jeg oplever, at København har en god konkurrencesituation internationalt set, men at der er en vis beslutningstræghed blandt virksomhederne. Den eksisterede allerede før coronaen og blev forstærket under pandemien. Trægheden hænger sammen med, at virksomhederne skal finde nye måder at arbejde på, at de oplever konkurrence om arbejdskraft, at de skal strømline deres udviklings- og samarbejdsprocesser og også vurderer, hvilke opgaver de selv skal løse, og hvilke de skal outsource. Store virksomheder har altid været under forandring, og skærer i deres kerneaktiviteter og omdefinerer sig selv. Men generelt oplever vi en god og stabil efterspørgsel, og vi tror, at der vil være en ketchup-effekt efter corona, når vi kan begynde at mødes igen, komme tilbage til arbejdspladsen og interagere mere.

Hvordan ser du situationen på ejendomsmarkedet i Øresundsregionen generelt?

– KLP Ejendomme opererer primært inden for kontorsegmentet, men i København har boligmarkedet f.eks. været skoldhedt. Der er blevet bygget og solgt mange boliger, og politisk set bestræber man sig på at bygge boliger, som folk har råd til at bo i. Så er der hotelmarkedet, som boomede før corona, da der blev bygget mange nye hoteller i forbindelse med den generelle udvikling af turismen. Hos KLP Ejendomme har vi bemærket en øget konkurrence på investorsiden af det københavnske marked. Der har også tidligere været udenlandske investorer på markedet, men der har været mange dygtige og store, stærke investorer, både dem, der er mere opportunistiske, og dem, der har mere langsigtede planer. Vi kan også se flere svenske ejendomsselskaber, ikke mindst med den seneste transaktion, hvor kontorbygningen Neroport blev solgt til Genesta. Den form for kapital, der kommer ind og tør tage risici, er interessant. Det er positive tegn, men det har naturligvis også gjort priserne dyrere. Måske endda dyrere, end markedet egentlig kan bære.