Svensk interesse for dansk flexicurity-model – men modellen har flere udfordringer, mener dansk professor

Den 15. maj vil der blive præsenteret tre undersøgelser i Sverige med det formål at øge mobiliteten og trygheden på det svenske arbejdsmarked. Den nuværende svenske lov om beskyttelse af beskæftigelsen, LAS, skal omskrives. I Sverige ser flere politiske partier med stor interesse på den danske arbejdsmarkedsmodel, flexicurity, men modellen står over for flere udfordringer. Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker og professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, peger på den stigende andel, der er ansat på kortvarige kontrakter og under usikre ansættelsesforhold, og på det faktum, at niveauet for arbejdsløshedsydelser ikke er fulgt med udviklingen for velfærd og lønninger.

– Den del af flexicurity-modellen er ikke så stærk, som den har været tidligere, siger han til News Øresund.

I Sverige er man i øjeblikket ved at undersøge en ændring af arbejdsretten, som i korte træk går ud på at give større muligheder for at udvikle arbejdstagernes kvalifikationer, forbedre ansættelsesbeskyttelsen for personer med tidsbegrænsede kontrakter, tydeliggøre afskedigelsesgrundene og give arbejdsgiverne større mulighed for at gøre undtagelser fra reglerne om fratrædelsesrækkefølge i forbindelse med afskedigelser. Hvis de foreslåede ændringer bliver lov, betyder det, at den svenske arbejdsmarkedsmodel vil blive mere lig den danske.

Kortvarige kontrakter og korte opgaver udfordrer modellen
Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker og professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, mener, at der er mange fordele ved flexicurity-modellen, men han nævner også flere udfordringer på det danske arbejdsmarked lige nu.

– Der er en tendens til, at flere mennesker bliver ansat på kortvarige kontrakter, hvilket betyder, at deres sikkerhed ikke er så stor. Det kombineret med det, jeg kalder platformsøkonomien, hvor folk kan sige ja eller nej til at arbejde for platforme som Nemlig.com eller Wolt. Da de opfattes som selvstændige, har de heller ingen social sikring og ingen opsigelsesfrist. Der er nogle huller i flexicurity-modellen, som der skal kigges på, siger han.

En anden udfordring på det danske arbejdsmarked er, at den økonomiske tryghed gennem høje arbejdsløshedsydelser er blevet svækket i de senere år, mener Bent Greve.

– Dette problem gælder både i Danmark og Sverige, at kompensationsgraden ændrer sig. Det man på engelsk kalder replacement rates falder, og det betyder, at folk, der bliver arbejdsløse i dag, har mindre økonomisk sikkerhed, end de havde for bare 10-15 år siden.

(News Øresund – Erik Ottosson)

Læs hele interviewet på News Øresund

Foto: Roskilde Universitet