Kampen om kronen – kraftig stimulans af økonomien kan give flere svenskere job i København

Kampen_om_kronan_SE_framsidaNationalbanken har i den seneste måned kæmpet for at redde fastkurspolitikken. Kampen har resulteret i en minusrente, som giver en kraftig stimulans under den nuværende konjunkturopgang. I dag venter finansmarkedet på en ny melding fra Nationalbankens direktør Lars Rohde.

Uanset om det lykkes Nationalbanken at redde den danske krones faste kurs mod euroen eller ej, så har kampen om kronen store effekter for dansk økonomi og for hele Øresundsregionen.

– Hvis kronens faste kurs over for euroen fortsætter, indebærer Nationalbankens kraftige rentesænkninger en kraftig stimulans for dansk økonomi, hvilket vil lede til øget beskæftigelse. Det vil også resultere i flere jobmuligheder for svenskere, som vil arbejde i København. I dette scenarie kan vi derfor vente os at sidste års trend med øget pendling over Øresund, vil fortsætte, siger Øresundsinstituttets chefanalytiker Britt Andresen.

– Det værste scenarie er, hvis Nationalbanken står imod presset mod kronen så tilpas længe, at danskerne når at vende sig til de meget lave boliglånsrenter, men at banken så derefter alligevel taber kampen om kronen, siger Øresundsinstituttets chefanalytiker Britt Andresen.

Trendrapporten er hovesaglig udarbejdet for at forklare den danske valutasituation for svenske aktører. Derfor er analysen kun udgivet på svensk.

Klik her for at læse hele analysen

 

Analysen i korte træk

Hvis fastkurspolitikken fortsætter

Kraftig stimulans af dansk økonomi 

  • Kampen for fastkurspolitikken i kombination med faldende oliepriser forventes at skabe 33.000 nye job inden for to år ifølge Danske Banks beregninger. De rekordlave renter sammen med lave oliepriser stimulerer danskerne til at bruge flere penge, hvilket vil give et tiltrængt skub til privatforbruget.

Flere svenskere får job i København

  • Flere jobs i Danmark giver også flere jobs til svenskere, der ønsker at arbejde i Hovedstadsområdet.
  • Et større privatforbrug vil give en omsætnings- og beskæftigelsesstigning i detailhandlen og dermed også jobmulighed for mange svenskere.
  • Øresundsintegrationen gavnes mest af stabile valutakurser. Valutakursudsving er en risiko for såvel øresundspendlerne som erhvervsliv og kan afholde nogle fra at søge job på den anden side af Sundet.
  • Nationalbankens forsøg på at hindre valutaspekulationen gennem minusrenter indebærer en kraftig stimulans for den danske økonomi under en konjunkturopgang. Det er ikke muligt at bortse fra risikoen for at arbejdsmarkedet bliver overophedet. Arbejdskraftmangel vil kunne skabe nye problemer, men det kan også stimulere til en øget Øresundspendling fra Skåne. Øresundsregionen vil kunne vise sig fra sin bedste side, når Skåne får hjælp med at sænke arbejdsløsheden og Sjælland hjælp til at mindske overophedningen på arbejdsmarkedet. Men så kan også en øget trængsel på Øresundstoget forventes.

 

Hvis Nationalbanken må opgive fastkurspolitikken

Krise for dansk turisme og eksport

  • Dansk eksportindustri og turismebranchen får kraftigt nedsat konkurrenceevne. Hvis Nationalbanken taber slaget om kronen, forventes den at stige kraftigt i værdi, at revalueres. Det vil gøre de danske eksportvarer dyrere i udlandet samtidig som turismen mindsker på grund af den dyre danske krone. Dansk økonomi vil gå ind i en ny recession med øget arbejdsløshed.

Færre Øresundspendlere og ny dansk forbrugsfest i Skåne

  • En stærkere dansk krone betyder lønnen vil være mere værd, når den veksles på den anden side af Sundet i Skåne.
  • Men der vil være færre svenskere på det danske arbejdsmarked. En recession i dansk økonomi vil også betyde, at der er en del svenskere, der vil miste deres job i Danmark, samt at der vil være færre jobmuligheder for svenskere, der ønsker at arbejde på den anden side af Sundet.
  • For danskere vil det blive billigere at handle i Sverige – der kan opstå en dansk forbrugsfest i Skåne, som i kriseåret 2009, hvor 100 danske kroner var omkring 156 svenske kroner værd. Hvis den danske krone slipper euroen og udvikles som Schweizerfrancen kan kroneværdien stige med 15 procent, så 100 danske kroner bliver omkring 146 svenske kroner værd. Onsdag lå den svenske Riksbanks kurs på 127,66 kroner.