Interview med Daniel Andersson: En svensker med missionen om at forbedre statussen på dansk dansekunst

Med sig fra Sverige har Danjel Andersson et helt andet syn på dansen, end han oplever i Danmark. Som kunstnerisk leder for Dansehallerne i København vil han bidrage til at forbedre statussen på dans og skabe mere samarbejde mellem genrer og over grænser. At samarbejde mere med andre nordiske aktører, tror han, bliver vigtigere i fremtiden for at kunne holde sig inden for en togrejsedistance på seks timer – med målet om at øge international co-produktion uden at skade miljøet og klimaet.

Svenske Danjel Andersson har været direktør og kunstnerisk leder for Dansehallerne i København siden maj 2019. Han kommer fra en tilsvarende position i Stockholm og oplever, at dansen har en meget højere status i Sverige end i Danmark.
– Allerede inden jeg startede med at arbejde her, undrede jeg mig over, hvorfor dans ikke er så udbredt i Danmark. Som kunstform har dans vældigt lav status. Der er et billede af dans som noget elitistisk, selvom det slet ikke er sådan i dansens udtryksform. Så det var et kulturchok at komme hertil. For det stemmer overhovedet ikke med, hvordan dans bliver modtaget i resten af verden. Og det ville jeg søge et svar på, siger han og tillægger, at han har tilføjet at højne statussen på dans som kunstform i Dansehallernes vision.

Der findes naturligvis ikke noget enkelt svar på spørgsmålet om dansens status i Danmark. Danjel Andersson peger blandt andet på måden at tale om dans, dårligere finansieringsmuligheder og mangel på samarbejdstænk.
– I Danmark taler man om nutidig dans som ”moderne dans”, men moderne dans var et gammelt begreb allerede i 80’erne. Det, som dominerer her i dag, er dans, som bruger kroppens udtryk til at udtrykke teatrets narrativ. Og så ballet. Der er en stærk ballet-tradition i Danmark, som stammer fra Bournovilles tid. Så i Danmark er det enten danseteater eller ballet som gælder. Alt andet er elitistisk, set med danskernes øjne. Og samtidigt er få interesseret i dans. Sådan ser det ikke ud internationalt, der ses dansen som en forgænger, siger Danjel Andersson, som under sin tid som chef for Moderna Dansteatern i Stockholm skiftede institutionens navn til MDT, netop for at undgå koblingen til ”modern dance” og dermed en misforståelse internationalt set, hvor begrebet Contemporary oftere bliver brugt.

Med sig havde Danjel Andersson også idéer, blandt andet fra sit arbejde med en platform for international performance, om at øge co-produktionen med andre aktører og blive mere international.
– Så alt det ville jeg jo gerne sige til danskerne. Men de vil jo helst ikke have en svensker, der kommer og siger, hvad de skal gøre. Det var ikke nogen god strategi. Jeg blev faktisk kaldt op til PUS efter at have skrevet en tekst i et nyhedsbrev, om hvordan Danmark havde misforstået dansen, og fik at vide, at sådan gør man ikke i Danmark, fortæller Danjel Andersson og tillægger:
– Det var jo en mærkelig opførsel og meget egenrådigt, men de havde jo ret. En lidt mere ydmyg position havde nok været bedre.

(News Øresund – Thea Wiborg)

Læs hele interviewet på News Øresund 

Foto: Lærke Posselt