Invitation til inspirationsmøde om udvidet rekruttering i Øresundsregionen

 Udenlandsk baggrund: en uudnyttet ressource

Velkommen til et inspirationsmøde om udvidet rekruttering i Øresundsregionen

Nu er samfundet igen åbent efter Coronakrisen, og det betyder, at flere og flere virksomheder og organisationer leder efter nye medarbejdere. I Danmark er der allerede igen mangel på arbejdskraft i flere brancher. I Sverige er ledigheden stadig høj, og der er derfor en masse ledige kompetencer at finde på den anden side af Øresund til dig, der er arbejdsgiver i Danmark.

 Mange af dem, der søger arbejde i Skåne, har en baggrund andre steder end i de nordiske lande. Arbejdssøgende som er født eller opvokset i en anden kultur, har et andet modersmål, og nogle af dem er også uddannet i et andet skolesystem. Som ofte taler flere sprog, herunder flydende engelsk, men ikke nødvendigvis flydende svensk eller dansk. Som ofte har en akademisk uddannelse, men ikke altid fra universiteter, hvis navne er kendt i de nordiske lande. Og som har erhvervserfaring og kontaktnetværk, men muligvis ikke det samme som dem, dine medarbejdere normalt har. 

Det er nogle af de faktorer, der kan gøre det svært for dig som arbejdsgiver at se og komme i kontakt med mennesker, der har de kompetencer, du leder efter, men som ikke altid er at finde i de kanaler du normalt leder i.

I projektet Fördomsfönster Øresund har vi hjulpet mere end 70 arbejdsgivere og jobsøgende med udenlandsk baggrund i Øresundsregionen med at finde hinanden. Nu vil vi gerne dele vores erfaringer og hjælpe flere arbejdsgivere med at finde kompetencerne der ligger gemt. Derfor arrangerer vi i efteråret det vi kalder inspirationsmøder for arbejdsgivere, og vi ville blive meget glade, hvis du havde mulighed for at deltage i et af disse!

Vi vil diskutere rekruttering, færdigheder og arbejdsliv i en region der er rig på mangfoldighed, både blandt befolkningen og i erhvervslivet. Vores mål er dels, at informere og give tips og råd, dels at have en ærlig og grænseoverskridende samtale, der inspirerer dig til at udvide din rekruttering mod nye grupper og at give nye perspektiver på kultur, sprog og lederskab.

Du er velkommen til at tilmelde dig via e-mail til info@mine.se. Vælg en af følgende torsdage i efteråret:

18. november i Malmø

9. december i København

Tid: kl 15-17

Sted: Meddeles senere