Interview med Carl Johan Sonesson: Fokus på fælles arbejdsmarked og en fast HH-forbindelse når Region Skåne overtager formandskabet for Greater Copenhagen

I 2021 overtager Region Skåne formandsposten for Greater Copenhagen Committee efter Region Sjælland. Fokus bliver på borgerne og det fælles arbejdsmarked, en fast HH-forbindelse og konkrete tiltag inden for de fire charter, som det politiske samarbejde har vedtaget. Det siger Carl Johan Sonesson (M), regionrådsformand i Region Skåne, som i dag overtager stafetpinden fra Region Sjællands regionrådsformand Heino Knudsen (S) på et bestyrelsesmøde.

På onsdagens bestyrelsesmøde i The Greater Copenhagen Committee bliver det nye formandskab for bestyrelsen valgt. Formand bliver Region Skånes regionrådsformand Carl Johan Sonesson (M) og de tre næstformænd bliver Mikaela Waltersson (M), regionrådsformand i Region Halland og Sophie Hæstorp Andersen (S), regionrådsformand i Region Hovedstaden samt Niels Hörup (V), borgmester i Solrød.

På mødet skal der også vedtages en handlingsplan for det dansk-svenske politiske samarbejdes seneste charter, Greater Copenhagen Green. I løbet af de sidste par år har Greater Copenhagen Committee vedtaget fire charter, som sætter rammen for samarbejdet om digitalisering, trafik, arbejdsmarked og grøn omstilling.
– At gennemføre det vi har vedtaget, har været et svagt punkt.  Vi har været gode til at blive enige, men ikke lige så gode til at drive spørgsmålene videre. Jeg tænker at vi ikke skal arbejde med et nyt område næste år, men i stedet blive mere konkrete i forhold til at drive disse vigtige områder, siger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens formand i Region Skåne og blivende formand Greater Copenhagen Committee til News Øresund.

Fremover vil tre charter få to såkaldte ambassadører fra Greater Copenhagens politiske bestyrelse, som skal planlægge konkrete tiltag for det fortsatte arbejde. For arbejdsmarkedscharteret er det Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), borgmester i Malmø og Lars Weiss (S) overborgmester i København, trafikcharteret tager Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand i Region Hovedstaden og Mikaela Waltersson (M), regionrådsformand i Region Halland mens det grønne charters ambassadører bliver Heino Knudsen (S), regionrådsformand i Region Sjælland og Peter Danielsson, borgmester i Helsingborg.

At de ledende politikere fra begge sider af Øresund skaber relationer gennem samarbejdet, er netop Greater Copenhagens styrke, anser Carl Johan Sonesson, samtidig som han påpeger, at det også kan være en svaghed, eftersom det bygger på politikernes personlige engagement. I foråret ansatte organisationen ny adm. direktør, som har fået et bredere mandat og sekretariatet er blevet udvidet. Carl Johan Sonesson er tilfreds med den forandring.
– Bestyrelsen ville have et sekretariat som kan reagere hurtigt ud fra Greater Copenhagens fastslåede linjer og som ikke behøver at vente på os politikere. Vi skal kunne agere hurtigere, siger han.

Et af de spørgsmål som Carl Johan Sonesson vil drive under Region Skånes formandskab er lobbyarbejdet for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Et treårigt Interreg-projekt, som har gennemført en statslig undersøgelse af behovet og mulighederne for en fast forbindelse i det nordlige Øresund, skal afsluttes til nytår. Konklusionerne fra slutrapporten bliver vigtige for det videre arbejde.
– Under mit formandskab er det vigtigt at Greater Copenhagen arbejder sammen for at sørge for at de nødvendige beslutninger bliver taget. For en HH-forbindelse er en vigtig del for at skabe netop den vækst og arbejdsmarkedsintegration som vi vil opnå i Øresundsregionen, siger Carl Johan Sonesson.

Overordnet vil Carl Johan Sonesson fokusere på nytten med Greater Copenhagen for borgerne i regionen.
– Regioner og kommuner i al ære, men samarbejdet har kun værdi hvis borgerne på begge sider af Øresund får nytte af resultatet. Hvis det bliver enklere at søge arbejde i hele regionen, hvis man kan studere der, hvor der er en uddannelse som passer – hvis man kan nå hele udbuddet af underholdning, kultur, naturoplevelser og afkobling. Friheden at leve og være i hele Greater Copenhagen-regionen.

Det er dog et perspektiv som bliver udfordret af den igangværende coronapandemi. Med en delvis lukket grænse og forskellige restriktioner er trafikken og aktiviteterne over Øresund faldet.
– Det fungerer ikke at det ved alle kriser bliver en refleksmæssig reaktion fra nationalt niveau at lukke grænsen i en funktionel arbejdsmarkedsregion. For det påvirker mennesker i deres hverdag og det påvirker den svenske og danske økonomiske vækst. Under mit formandskab vil vi derfor arbejde for at det nationale niveau i både Sverige og Danmark skal se og sammen skabe bedre forudsætninger for vores fælles grænseoverskridende region. Det handler om at undgå fremtidige grænselukninger, som har en direkte effekt på arbejdsmarkedsintegrationen, men det handler også om behovet for at forbedre infrastruktur som knytter regionen sammen, siger Carl Johan Sonesson.

Hvordan ser du på Greater Copenhagen samarbejdet på sigt?

– Jeg er optimist. Jeg tror på at regionen ved Øresund vil vokse mere sammen fra år til år. Der er brug for politisk samarbejde. Hvor længe det skal se ud på den måde det gør i dag, er svært at sige. Men behovet for et organiseret politisk samarbejde vil stige, ikke falde, konstaterer Carl Johan Sonesson.

(News Øresund – Thea Wiborg)

 

Fakta om Greater Copenhagen Committee

Den politiske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen Committee har 89 medlemmer som består af samtlige kommuner i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne och Region Halland samt de fire regioner. Samarbejdsorganisationen blev etableret i januar 2016 og erstattede det tidligere politiske samarbejde i daværende Öresundskomiteen. Målet er at fremme væksten, tiltrække flere udenlandske investorer og virksomheder, arbejde for at styrke den internationale infrastruktur samt at fremme et sammenhængende arbejdsmarked.

Det øverste organ er den politiske bestyrelse som består af ni danske og ni svenske repræsentanter. Bestyrelsens formandsskab består af fire personer, en formand og tre næstformænd, som repræsenterer de fire geografiske områder og udses for et år ad gangen. Derudover er der en administrativ styregruppe, bestående af embedsmænd på chefniveau, en koordinationsgruppe med embedsmænd samt et sekretariat med otte ansatte.