Interview med Pia Kinhult om formandskabet for LTH: “en spændende fremtid for LTH, der udvides med endnu en campus og bliver en del af dynamikken omkring MAX IV og ESS”

Tre spørgsmål til Pia Kinhult, der er udnævnt til ny formand for Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2021-2023, der også får en ny rektor, Annika Olsson, der i øjeblikket er rektor for Lund universitets Campus Helsingborg. Pia Kinhult har været head of host states relations ved European Spallation Source siden 2014 og næstformand for Øresundinstituttet siden 2013. Hun var næstformand for Lunds Universitet 2004-2006 og har en baggrund som en moderat politiker, hvor hun var formand for Regionalt vækstudvalg Skåne 2007-2010, Region Skånes regionrådsformand 2010-2014 og formand / næstformand for det daværende Øresundskomitéen 2011-2104.

 Hvad indebærer din nye post som formand for LTH?
– Den handler om at lede fakultetsbestyrelsen på LTH. Bestyrelsen har et overordnet ansvar for, hvordan fakultetet ledes og for økonomien. Der er kun to fakulteter ved Lunds Universitet, der har eksterne formænd, og det er LTH og Ekonomihögskolan.

Hvordan ser du på LTHs fremtidige udvikling med planer for en ny campus ved siden af ​​European Spallation Source, hvor du er head of host states relations?
– Det er virkelig en spændende fremtid for LTH, hvor den udvides med en anden Campus og bliver en del af dynamikken omkring MAX IV og ESS. Selvfølgelig er det ekstra spændende for mig, der nu har arbejdet hos ESS i seks år. Samtidig er der mange andre områder, der er mindst lige så spændende med hensyn til uddannelse, forskning og flere stærke områder, som vi forhåbentlig vil være i stand til at styrke yderligere. Blandt andet Nanolab, som kan være den første til at overtage den nye Campus. Samtidig synes jeg det er vigtigt at huske at se LTHs tre Campus som en helhed og ikke glemme, at de skal være forbundet, og at der er en rød tråd, og at indholdet af uddannelsen og kvaliteten af ​​forskningen er det vigtigste. Uden godt indhold betyder webstedet ikke så meget.

Hvilken kontakt har du tidligere haft med LTH?
– Jeg har siddet i mange år i Näringslivsrådet tilknyttet rektor og samarbejdet meget med tidligere rektor Viktor Örvall. Derudover har LTH mange kontaktpunkter og samarbejder med ESS. (News Øresund)