Interview med Erik Renström: Fra diabetesforsker hos Novo Nordisk til rektor ved Lunds Universitet

Erik Renström er udnævnt til ny rektor for Lunds Universitet fra januar 2021. Han har tidligere arbejdet som forsker hos medicinalvirksomheden Novo Nordisk i København og er i dag, gennem sin stilling som dekan ved Det Medicinske Fakultet, medlem af bestyrelsen for Medicon Valley Alliance. Han ser vigtigheden af ​​at udvikle en langsigtet strategi for Lund Universitet og udtrykker stolthed over, at universitetet hidtil har klaret sig godt gennem en hård periode nu under coronapandemien.

Erik Renström, 57 år, har sine rødder i Göteborg og er uddannet læge. Efter eksamen begyndte han at arbejde i sundhedsvæsenet i 1992, inden han afsluttede sin doktorgrad i membranfysiologi ved Göteborgs universitet. Mellem 1995-1997 arbejdede han som forsker ved Novo Nordisk i København, mens han lavede sin afhandling, noget han kalder en “industridoktorand”. Hans forskning fokuserer på diabetes og de insulinproducerende betaceller.

I 2009 blev han professor i eksperimentel endokrinologi ved Lunds Universitet. Siden 2018 har han arbejdet som dekan ved Det Medicinske Fakultet i Lund. Hans brede baggrund, der strækker sig fra arbejde i sundhedsvæsenet til den akademiske verden og erhvervslivet, har ført ham til, hvor han er i dag, siger han.

– Det var egentlig, da jeg fik taget et par skridt uden for universitetsmiljøet og kunne se os, som andre ser os udefra, at det blev interessant for mig at påtage mig ledelsesopgaver inden for universitetet. Så min baggrund er helt klart et fundament for, hvorfor jeg er, hvor jeg er i dag, siger Erik Renström til News Øresund.

Universitetshuset i Lund. Foto: News Øresund

Prioritetslisten som leder for et af Sveriges største universiteter med 40.000 studerende, 8.000 ansatte og med aktiviteter i Lund, Malmø og Helsingborg kan sammenfattes med fem K’er og ec C, ifølge den nye rektor – kvalitet, kreativitet, kurage, kommunikation, karakter og campus. Den største udfordring for universitetet fremover beskriver han som værende at designe gode og bæredygtige planer, så de også kan blive en realitet.

– Det handler for eksempel om Science Village-området, og hvordan det delvist kan udvikle sig som en del af universitetet, men også kan give meget til samfundet som helhed og til forskningsmiljøet i hele landet.

Science Village kaldes området i Brunnshög i udkanten af ​​Lund mellem forskningsfaciliteterne Max IV og ESS, hvor der oprettes et helt nyt campusområde med forskning, uddannelse, boliger og en ny sporvej. Et særligt Science Center i området vil være det sted, hvor forskningen udført ved ESS og MAX IV vil blive beskrevet og visualiseret. Lige nu er planerne for området i undersøgelsesfasen, hvor man ser på omkostningerne til de forskellige alternativer. Virksomheden Science Village Scandinavia AB, der ejer det meste af jorden i området, ejes i fællesskab af Lund Kommune, Region Skåne og Lund Universitet.

Samarbejde med andre aktører, såsom uddannelsessteder, virksomheder eller organisationer, både regionalt og internationalt, vil Lund Universitet også fortsat prioritere, siger Erik Renström. Én samarbejdsorganisation, som han i øjeblikket sidder i bestyrelsen for, er Medicon Valley Alliance, der samler life science-virksomhederne i Øresundsregionen. Erfaring med at samarbejde med den danske side og et indblik i erhvervslivet fik han også i sine år som doktorand ved Novo Nordisk i København. Han beskriver, at han flyttede sit akademiske projekt ind i et kommercielt miljø.

– Det var ret vigtigt, for så så man spændingerne. På overfladen så det ud til, at vi gjorde det samme i vores afdeling som vi gjorde i en anden afdeling, der var en del af hårde linjeorganisation hos Novo Nordisk, men drivkræfterne er forskellige, og det spiller en ret stor rolle i, hvordan du styrer dit arbejde videre. Samtidig var der meget til fælles mellem udviklingsaktiviteterne i virksomheden og det, vi gjorde, og der var stort udbytte. Det var et første indblik i, hvordan virksomheder drives i life science-branchen for mig, siger han.

Især arbejdet med at samarbejde, mener han, er modnet og blevet stadig vigtigere i løbet af de sidste ti år, i modsætning til det faktum, at der tidligere var et stort fokus på, at den enkelte aktør skulle fortælle om, hvad han arbejdede med, som blev en envejskommunikation. I dag beskriver han, at det mere er at give og tage, og at man prøver at forstå hinandens positioner, og hvad man vil opnå. Han ser udviklingspotentiale for samarbejde flere steder i fremtiden.

– Jeg kan helt sikkert sige, at vi sammen med Det Naturvidenskabelige Fakultet og LTH ser, at vi opererer mere i et fælles domæne, der kunne kaldes livsvidenskab. Det specielle for os er også nærheden til de store faciliteter, hvor vi både skal være gode ambassadører og værter, og hvor vi har mulighed for at tiltrække international opmærksomhed og få internationale virksomheder til at etablere en filial her eller et tættere samarbejde.

Noget, der kommer til at præge hans første tid som ny rektor, er den igangværende coronapandemi. Lunds Universitet besluttede i år, at undervisningen skal foregå så vidt muligt på afstand og ikke i universitetets lokaler. Medarbejdere er også blevet opfordret til at arbejde hjemmefra og holde møder digitalt. Forskningsarbejdet har måttet taget nye former, og ting som arbejdsmiljø og trivsel har fået mere opmærksomhed i løbet af året.

Han ser for sig, at mange møder vil blive afholdt digitalt også efter pandemien, at universitetet fortsat vil blive digitaliseret, og at det bliver mere almindeligt med en “varieret arbejdsplads”, hvor man arbejder både hjemmefra og fra universitetet.

– Det jeg tager med mig fra i år er, at jeg er meget glad og stolt over, at det er lykkedes os at ændre meget i vores forretning på kort tid under vanskelige omstændigheder. Det har ikke kun handlet om retningslinjer, men også handlet om at håndtere en betydelig eksistentiel uro. Så jeg synes, ​​det har fordybet alt, hvad vi arbejder med, siger Erik Renström.

(News Øresund – Erik Ottosson)