Færre flyver indenrigs i Sverige og Danmark – derimod stiger udenrigstrafikken, særligt på de interkontinentale linjer

Rejsende i Sverige og Danmark vælger indenrigsflyet fra. Frem til august i år har ti af de største lufthavne i Sverige haft ni procent færre indenrigspassagerer sammenlignet med samme periode i 2018. I Danmark er udviklingen den samme når det handler om indenrigstrafikken, som dog ikke har samme omfatning som i Sverige. Derimod stiger udenrigstrafikken, særligt på de interkontinentale linjer. Det viser nye tal fra Swedavia og Københavns Lufthavn.

”Flygskam” er et ord der er blevet benyttet meget i Sverige i år, men mindskningen i indenrigstrafikken hænger nok også sammen med andre forklaringer som øget konkurrence fra toget og det kan også være et tegn på konjunkturafmatning. Swedavia, som ejer og driver ti lufthavne i Sverige, meddeler at de havde en nedgang på 9 procent i antallet af indenrigspassagerer frem til august i år sammenlignet med samme periode sidste år. Det er fremfor alt lufthavnene Gøteborg Landvetter (-14 procent) og Malmø Airport (-10 procent) som bakker, men også Arlanda og Bromma i Stockholm (henholdsvis -9 og -8 procent) mister passagerer. Ängelholms lufthavn, som ikke er ejet af Swedavia, har også en nedgang på 6 procent.

Indenrigstrafikken mindsker også i Danmark, men her står indenrigstrafikken for en mindre andel af den totale trafik. Passagererne som rejser indenfor Danmarks grænser udgør kun omkring fem procent af trafikken i Københavns Lufthavn. I løbet af 2018 er antallet mindsket med 7 procent, sammenlignet med samme periode 2018. Også Aarhus Airport meddeler i sin halvårsrapport at indenrigstrafikken mindskede.

I Sverige står indenrigstrafikken for en større andel af flytrafikken. For Malmø Airport er det lidt mere end halvdelen af passagererne som rejser inden for landets grænser og for Arlanda er det omkring 18 procent. Nedgangen for indenrigsflyet begyndte allerede sidste år, hvor antallet af passagerer mindskede med 3 procent, svarende til næsten en halv million passagerer. Denne trend fortsatte 2019 med en hurtigere takt. Mellem 2013 og 2017 steg derimod indenrigsrejserne for hvert år, ifølge tal fra Swedavia.

Når det handler om udenrigsrejser, så mister Swedavias ti lufthavne også passagerer og samlet set mindskede antallet med 3 procent i løbet af 2019 sammenlignet med året inden. Arlanda havde en nedgang på 3 procent af sine udenrigspassagerer. Samtidig vokser Københavns Lufthavn lidt, med 0,2 procent, og med over 20 millioner passagerer i år så fastholder Københavns Lufthavn sin position som Nordens største lufthavn. Det er frem for alt flypassagererne på de interkontinentale linjerne som stiger (6,4 procent) mens flytrafikken inden for Europa mindskede med 0,7 procent. Det samlede antal passagerere ved den danske hovestads lufthavn var stort set uforandret i perioden januar til august sammenlignet med samme periode sidste år. Københavns Lufthavn har mulighed for at hente yderligere markedsdele på udenrigstrafikken efter at SAS for nylig har meddelt at de åbner for flere nye udenlandsruter fra København end fra Arlanda og Gardemoen.

I forhold til sommertrafikken, dvs. juni til august, så rejste omkring ni millioner passagerer via Københavns Lufthavn hvilket indebærer at de ligger tæt på resultatet fra sidste år, som var et rekordår. Derimod er udviklingen negativ for flere lufthavne i Sverige. Sommerrejserne mindskede ved lufthavnene i Malmø, Gøteborg og Stockholm (Arlanda). På alle tre lufthavne fortsatte den negative udvikling for indenrigsflyet, men i Gøteborg var der en stigning i antallet af udenrigspassagerer sammenlignet med sommermånederne i 2018. I Malmø og Stockholm faldt udenrigstrafikken også.

Erik Ottosson, analytiker Øresundsinstituttet

Kilde: Swedavia och Københavns Lufthavn