Enigheten är bruten i danska avtalsrörelsen

Dennis Kristensen, de danska LO-förbundens huvudförhandlare, är nöjd med det avtal som han undertecknat i natt på det regionala området. Han menar dock att LO-förbunden fortfarande står bakom kravet på ett nytt avtal för lärarnas arbetstid. Foto: News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen

I natt skrev de danska LO-förbunden under ett avtal på det regionala området som ger stora lönehöjningar. Men fackförbunden Dansk Sygeplejeråd och Akademikernes Centralorganisation vill ha starkare garantier för betald lunchrast och tackade nej. Avtalet innebär att den så kallade musketörseden mellan statliga, regionala och kommunala parter i årets avtalsrörelse är bruten.

Socialpedagoger, sosu-assistenter (ungefär vårdbiträden och undersköterskor) och andra LO-medlemmar är bland de lägst betalda inom den regionala sektorn. De valde lönehöjningar på 8,1 procent under tre år, och en skrivning om att den betalda lunchrasten är fredad, framför att gå i strejk för ett nytt arbetstidsavtal för lärarna eller starkare garantier för betald lunchrast för alla inom regional och statlig sektor.

– Jag kan bocka av våra krav. Dessutom har vi avskaffat det helt orättvisa privatlönsvärnet (som innebär att de offentliga löneökningarna inte får överstiga de privata, reds anm) och därmed säkra att offentliganställdas lön i framtiden följer lönen för privata kollegor. Det är en entydig seger för dansk fackföreningsrörelse och våra medlemmar, säger LO-förbundens huvudförhandlare på det regionala området, Dennis Kristensen i ett pressmeddelande.

Men LO-förbunden representerar bara cirka 46 000 av de regionanställda. Hos Dansk Sygeplejeråd och Akademikernes Centralorganisation var besvikelsen stor.

– Jag är överraskad. Jag tycker att Dennis (Kristensen, reds anm) tidigare varit mycket tydlig med att vi gick in tillsammans och ut tillsammans. Han har talat mycket varmt om gemenskapen. Just nu och här verkar det som att det inte betyder så mycket, sade Grete Christensen, chefsförhandlare för fackföreningarna på det regionala området, till Berlingske.

De vill nu förhandla vidare, men de regionala arbetsgivarnas chefsförhandlare Anders Kühnau menar att det finns ett avtal som de får välja att ansluta sig till eller inte.

Sedan avtalsrörelsen startade har de danska fackförbunden tydligt stått samman, med budskapet att de inte skriver under något avtal förrän allas krav är tillgodosedda. Det har alltså, utöver löneutvecklingen, främst handlat om lärarnas arbetstid och de statligt och regionalt anställdas fortsatta rätt till betald lunchrast. Att LO-förbunden nu brutit musketörseden och ingått ett avtal på det regionala området betyder dock inte att risken för en storkonflikt är över.

Sett till vilka konsekvenser som en storkonflikt skulle kunna få på den svenska sidan sundet har det ingångna avtalet inte så stor betydelse, eftersom det i sig varken påverkar tågtrafiken eller väderleksrapporterna till Köpenhamns flygplats i Kastrup – båda är beroende av om det blir strejk och/eller lockout på det statliga området.

Bedömare i de danska medierna talar nu om att nattens avtal kan ge två möjliga följder för den danska avtalsrörelsen. En potentiell utveckling vore att det uppstår en ketchupeffekt, där fler avtal ingås under de närmaste dagarna. En annan är att de övriga förhandlingarna helt enkelt fortsätter som förut.

Flemming Vinther, facklig chefsförhandlare på det statliga området, har än så länge meddelat att han tror på det sistnämnda alternativet.

”Avtalet från i natt innehåller inte något avtalsmässigt säkerställande av lunchrasten. Så det finns inte så mycket att kopiera för oss andra, som haft det som huvudkrav sedan dag ett”, skriver han på Twitter.

(News Øresund)