Ikea vill etablera nytt lager i Malmö – kommunen anvisar mark i Norra Hamnen

Ikea har fått mark anvisad i Norra Hamnen för en ny logistik- och lagerbyggnad. Foto: Malmö stad

En ny aktör är på väg att etablera sig i Malmö Industrial Park i Norra Hamnen. Under tisdagen godkände tekniska nämnden ett markanvisningsavtal för Ikeas planerade logistik- och lagerverksamhet i Malmö. Möbeljätten vill uppföra en 100 000 kvadratmeter stor byggnad för logistik och e-handelslösningar.

Ikea vill satsa på Malmö. Ikea Fastigheter, som äger och förvaltar Ikea-koncernens varuhus, lager och kontor i Sverige, fick under tisdagen mark anvisad i Norra Hamnen. Vilket betyder att de, fram till den 30 april nästa år, har ensamrätt att förhandla med kommunen om att antingen köpa eller hyra marken.

Nu ska Ikea utreda möjligheterna att utnyttja Malmös hamn och övrig infrastruktur för sin planerade logistik- och lagerverksamhet.

– Ikeas e-handel ökar i snabb takt, och vi ser därför ett behov av att stärka vår logistik med en kundnära distribution i södra Sverige, kommenterar Mikael Redin, vd för Ikea Svenska AB, bolaget som ansvarar för Ikeas distribution i Norden, i ett pressmeddelande från Malmö Stad.

Det markanvisningsavtal som Tekniska nämnden i Malmö Stad under tisdagen godkände är ett steg på vägen.

– Det är full fart framåt i den här frågan nu. Båda parter kommer arbeta intensivt med att förverkliga intentionerna i den här markanvisningen, säger Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör vid Malmö Stad till News Øresund.

Priset för marken är satt till 1 000 svenska kronor per kvadratmeter vid en försäljning och 60 svenska kronor per kvadratmeter om marken ska hyras ut. Den planerade logistik- och lagerbyggnaden kommer ta upp en markyta på 100 000 kvadratmeter. Bolaget har också möjlighet att lägga till 50 000 kvadratmeter. Ikeas planer kan innebära 200 nya jobb i Malmö. (News Øresund)