Ekspertskatter i Sverige og Danmark

Expertskatt_DK_framsida_webb– vigtigt middel i konkurrencen om internationale forskere

Både Sverige og Danmark anvender ligesom flere andre lande en særlig skatteordning for forskere og nøglepersoner, ofte kaldet ekspertskatten med henblik på at styrke erhvervslivet og forskningsinstitutionernes mulighed for at tiltrække og fastholde forsknings- og udviklingsmedarbejdere fra udlandet og forbedre den internationale konkurrencekraft. Ikke mindst for Øresundsregionen, hvor virksomhederne vælger mellem land og skattesystem ved etableringen, har ekspertskatten stor relevans.

Analysen i korte træk:

Flere udnytter dansk ekspertskat

Antallet af forskere og nøglepersoner som udnytter ekspertskatten er øget løbende i Danmark fra cirka 2.200 personer i 2001 til 4.501 personer i 2012. Opdelt på landetilhørsforhold havde Sverige flest eksperter i Danmark, 568 personer og en andel på 12,6 procent i 2012. Den korte afstand til København fra Malmö og Skåne gør, at mange svenskere bor i hjemlandet og pendler til Danmark. Den store lighed i sprog og kultur gør det lettere.

Få ansøger om ekspertskat i Sverige

Den svenske ekspertskat var før 2012, da reglerne blev lempet og et lønkrav blev indført, uinteressant for de fleste virksomheder. Kun 46-69 procent af ansøgningerne som ekspert blev godkendt i Forskerskattenævnet, og antallet af godkendelser per år steg sjældent over 250-300. Siden lønkravet blev indført er antallet af godkendelser mere end fordoblet til cirka 650 årligt 2012-2014. I betragtning af, at Sverige er et større land med flere store virksomheder end Danmark, er det stadig få som søger om og får bevilliget ekspertskat i Sverige.

Højere indkomstgrænse i Sverige

En afgørende anledning til, at færre udnytter ekspertskatten i Sverige sammenlignet med Danmark er, at indkomstgrænsen for at blive godkendt som nøgleperson er væsentlig højere, hvilket bliver endnu mere åbenlyst, hvis der tages hensyn til arbejdsgivernes arbejdskraftomkostninger inklusive sociale afgifter og pensionsindbetaling. Den danske ordning træder i kraft ved 76 procent af den svenske arbejdskraftomkostning.

Varer længere i Danmark

Den danske ekspertskat gælder i fem år mod tre i Sverige og gælder også danske statsborgere, som flytter hjem efter ti år i udlandet, mens den svenske kun gælder udenlandske statsborgere. I kombination med et lavere lønkrav er den danske ekspertskat sammenlagt betydeligt mere gavmild end den svenske.

Klik her for at læse hele analysen

For mere information kontakt:

senioranalytiker og forfatter til rapporten
Anders Olshov
tel +46 (0) 40 30 56 30
info@oresundsinstituttet.org

adm. direktør
Johan Wessman
mobil +46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org