Trots att de kommunala parterna närmar sig varandra går Danmark fortsatt mot storkonflikt

Bilden föreställer lockoutade lärare under avtalsrörelsen 2013. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Den danska storkonflikten närmar sig trots signaler om att förhandlingarna för kommunanställda går framåt. Uppemot en halv miljon offentliganställda berörs av konflikten som kan innebära stora konsekvenser för det danska samhället och även påverka Sydsverige.

Förhandlingarna om offentliganställdas löner och arbetsvillkor fortsätter. I veckan träffas samtliga parter och under onsdagen kommer medlaren bestämma hur de ska gå vidare.

Efter flera veckor med hård retorik kan parterna inom den kommunala sektorn vara på väg att närma sig varandra, rapporterar DR Nyheder.

– Det vi har sett de senaste dagarna tyder på att man från båda sidor gärna vill signalera att man närmar sig varandra, kommenterar DR Nyheders näringslivskorrespondent, Casper Schrøder.

Bland annat uttalade sig Dennis Kristensen, ordförande för fackföreningen FOA, som framförallt representerar anställda inom regioner och kommuner, under måndagen om att de kan tänka sig att kompromissa kring när lönehöjningarna ska läggas ut, vilket tolkas som att det kan finnas en väg bort från det låsta läget.

Men traditionellt är det staten som sätter löneramen för offentliganställda. Därför är det inte troligt att kommunernas förhandlare skriver på ett avtal innan förhandlingarna mellan statligt anställda och arbetsgivare är klara. Dessutom har facken för anställda i staten, regioner och kommuner sagt att de kommer hålla ihop under förhandlingarna och inte kommer ingå något avtal förrän alla är med.

Totalt berörs uppemot en halv miljon offentliganställda av konflikten. Omkring 100 000 personer kan tas ut i strejk 4 april, om konflikten inte får en lösning innan dess. Lockout hotar sedan omkring 440 000 personer sex dagar senare. Men medlarna har också möjlighet att skjuta upp stridsåtgärderna två gånger 14 dagar. Strejker och lockout överlappar till viss del varandra så exakt hur många som berörs är svårt att avgöra.

Om parterna tar till stridsåtgärderna kommer det få stora konsekvenser för hela det danska samhället. Bland annat kan sjukhus tvingas skjuta upp operationer och skolor kan behöva stänga ner. I och med att tågtrafiken över Öresundsbron väntas ställas in och att flygtrafiken till och från Köpenhamns flygplats i Kastrup kan påverkas kommer konflikten även innebära konsekvenser för Sydsverige.

Minst två opinionsundersökningar, den ena utförd av Kantar Gallup för Berlingske, den andra av Epinion för DR Nyheder, har visat att en majoritet av danskarna är på de anställdas sida i konflikten. Och det har stor betydelse, menar Flemming Ibsen, professor emeritus och arbetsmarknadsforskare vid Aalborgs universitet. För i konflikter inom den offentliga sektorn är det avgörande vem som har opinionen på sin sida, menar han. Inom den privata sektorn förlorar arbetsgivaren ekonomiskt vid strejk eller lockout. Inom det offentliga är det tvärtom. Därför är det främst eventuella politiska förluster som sätter press på arbetsgivaren.

Det handlar konflikten om:

Lönen: de offentliganställda vill ha 8,2 procent i löneökning över de kommande tre åren. Staten erbjuder mellan 6,4 och 6,8 procent.
Lunchrast: de flesta offentliganställda har betald lunchrast, men det står inte i kollektivavtalen och fackföreningarna är därför oroliga för att den rätten kommer att försvinna om den inte blir inskriven i avtalen.
Röda dagar: julaftonsdag, nyårsdagen och grundlovsdagen (nationaldag)
Arbetstidsregler: lärarnas arbetstidsregler förändrades av lagstiftningen i samband med konflikten 2013 och nu vill lärarna ha möjligheten att förhandla kring reglerna.
Skillnad på privat och offentlig lön: 2015 avtalades det att löneutvecklingen i det offentliga och privata ska vara parallella. Under senare tid har lönerna i den offentliga sektorn gått om de privata och staten hänvisar till att lönen inte kan öka så mycket medan arbetstagarna gärna vill ta bort ”privatlønsværnet”.

Läs mer:

Aktuella fakta om den danska storkonflikten

Så drabbas det danska samhället av en storkonflikt

Inför storkonflikten – facken samlas för det största fackliga mötet i Danmarks historia

Danskarna stöttar de anställda inför hot om strejk och lockout

Stundande storkonflikt påverkar inte danskarnas förväntningar på ekonomin