Tre nya fastighetsrådgivarföretag i Malmö på ett års tid

Malmö har fått tre nya fastighetsrådgivarföretag under kort tid. De internationella företagen Cushman & Wakefield och CBRE har etablerat varsitt Malmökontor och så har Croisette Real Estate Partner startat upp med Malmö som bas. Foto: News Øresund

På ett år tillkom det tre nya rådgivningsföretag i Malmös fastighetsbransch. Ett nystartat bolag med Malmö som bas, Croisette Real Estate Partner, och två internationella bolag, CBRE och Cushman & Wakefield, som har etablerat varsitt Malmökontor. Nu siktar alla tre aktörerna på att växa ytterligare och rekrytera fler medarbetare. En stark marknad och generationsväxling i branschen ligger enligt bolagen bakom etableringarna.

Det internationella bolaget Cushman & Wakefield drog igång sitt Malmökontor efter sommaren förra året. Företaget har inte funnits i Malmö tidigare, men det blev aktuellt när de som en del av en satsning på Norden rekryterat några tidigare kollegor till Mikael Stellinger till en nystart för Stockholmskontor. I dagsläget är de två personer i Malmö, men håller på att rekrytera fler medarbetare.
– Vi för diskussioner med ett antal personer och ska dubbla styrkan som arbetar med transaktioner under året. Sen är tanken att vi även ska anställa ett par personer för att starta upp värdering lokalt. Innan året är slut tror jag att vi är sex personer totalt, säger Mikael Stellinger som ansvarar för Malmökontoret.

För kunderna är det en fördel att Cushman & Wakefield har ett stort internationellt nätverk kombinerat med lokal expertis, tycker Mikael Stellinger. Han tycker att företaget har fått en bra start i Malmö.
– Det rullar på bra. Det finns en efterfrågan på de tjänster som vi erbjuder och ett behov och nyfikenhet på att det tillkommer nya aktörer med en annan profil än de befintliga.
Konkurrensen tror han gör marknaden mer transparent och attraktiv. Han tycker att Malmö är förbisett internationellt och tror att det finns en potential där.
– Det är en bra signal att stora internationella aktörer etablerar sig i Malmö, det är ett styrkebesked för regionen. Branschen är i förändring. Det finns ett generationsskifte, men även en högre grad av professionalism där starka nätverk och expertis är avgörande. Där kan man säga att marknaden också har anpassats till internationella kunders efterfrågan.

Cushman & Wakfield var i början av året rådgivare i en affär som ledde till att den danska projektutvecklaren ELF Development investerade i Malmö. De senaste åren har det främst varit svenskt kapital som har investerats i Danmark och det kan vara intressant att se om det är början på en ny trend, tycker Mikael Stellinger.
– Den danska fastighetsmarknaden har gått starkt, blir det dyrt på den lokala marknaden börjar man titta utanför landets gränser. Vi har inte sett en jätteanstormning hittills, men det är inte omöjligt att man kan tänka sig att det kommer ett ökat inflöde från Danmark.

För ungefär ett år sedan, i januari 2016, startade det internationella rådgivarbolaget CBRE upp ett Malmökontor. Eskil Lindnér, chef för kontoret, är nöjd med uppstarten.
– Det första året gick bättre än vi hade förväntat oss. Vi hade fler uppdrag och fick en större marknadsandel än vad vi hade trott. Det har varit en väldigt positiv start.
Nu vill CBRE växa ytterligare i Malmö och ska nyanställa.
– Idag är vi sex personer och har som målsättning att dubblera det och vara 12–15 stycken inom ett-två år. Vi har hittills rekryterat en ny medarbetare i kvartalet och valt att växa på ett försiktigt sätt. Det är slagsmål om duktig personal. Det har smugit sig på, det finns mer jobb än det finns kompetens personal. Men vi har lyckats bra på grund av att vi är ett starkt varumärke, säger han.

I Malmö jobbar CBRE med transaktionsrådgivning, uthyrning, extern förvaltning och håller på att starta upp verksamhet inom värderingsområdet. Att det har tillkommit flera nya rådgivaraktörer i Malmö ser inte Eskil Lindnér som något problem.
– Fastighetsmarknaden är stark i Malmö och det finns ett behov av fler duktiga rådgivare. Dessutom kan den totala volymen uppdrag öka inom exempelvis uthyrning om konsulterna är bra. Där har kunderna tidigare inte tagit in hjälp i samma utsträckning i Skåne.
Eskil Lindnér ser ett generationsskifte i branschen som i kombination med att det byggs mycket och en ökad transaktionsvolym under de senaste åren som bidragande faktorer till etableringen.

I september 2015 startade rådgivningsföretaget Croisette Real Estate Partner upp sin verksamhet med Malmö som bas. Nu är de sju personer på huvudkontoret i Malmö och nyligen etablerade de ett Stockholmskontor med tre medarbetare. Bolaget kommer inom snar framtid att växa ytterligare i Malmö och har mött ett stort intresse, berättar vd Per Svensson.
– Det är väldigt många som vill jobba hos oss, vi har tryck på ansökningarna. Vi tror att vi klarar att anställa ungefär en person per affärsområde och år i Malmö. I och med att vi gärna rekryterar direkt från skolan kräver det viss investering från vår sida i tid. Jag tror att vi kommer att vara mellan 12–15 personer här i Malmö totalt.

När Per Svensson startade upp bolaget tog han bland annat utgångspunkt i att han ser en generationsväxling i branschen. Det omfattar både rådgivningsbolagen och kundsidan med fastighetsbolagen, menar han. Dessutom valde han att ge företaget tre ben att stå på, transaktionsrådgivning, värdering och uthyrning, vilket han tror är en fördel. Han ser även en pågående professionalisering av marknaden i Malmö vilket passar företaget bra.
– Vi är kanske för strikta och korrekta här nere för vårt eget bästa. Jag tror egentligen att vårt arbetssätt passar sig bättre i Stockholm än vad det gör i Malmö just nu, men om ett par år är jag övertygad om att det kommer att vara samma, säger Per Svensson.

(News Øresund – Jenny Andersson)