Sverige vil øge den nordiske integration – men der er behov for beredskab til ID-kontrol, siger Sveriges minister for nordisk samarbejde, Jessika Roswall (M)

Sverige har siden årets begyndelse haft formandskabet for Nordisk Ministerråd. Sveriges prioritet i løbet af året er at “fortsætte med at nå visionen” om verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030. Men sikkerhedssituationen kræver fortsat grænsekontrol. Sådan siger Jessika Roswall (M), Sveriges EU-minister med ansvar for nordisk samarbejde, under et besøg i den svenske ambassades residens i København den 9. februar. Hun siger også, at en ny skatteaftale er tæt på, men at det sidste centrale spørgsmål handler om penge; eller udligning, som Jessika Roswall udtrykker det.  

Sveriges hovedfokus i løbet af året vil være på at øge integrationen i Norden. Det skal blandt andet ske ved at fjerne grænsehindringer, og til foråret vil der blive udpeget en ekstern granskning af det arbejde, siger Jessika Roswall (M).

– Jeg tror, vi ved, hvad forhindringerne er, men at der er for få, der er blevet løst. Årsagerne hertil kan diskuteres. Grænsehindringsrådet, hvordan arbejder de? Kunne mit råd, Ministerrådet för Samordningsministrarna, arbejde bedre sammen med dem? Og hvordan kan det synkroniseres bedre mellem de forskellige samarbejdsministre og de respektive ministerier?

Granskning af arbejdet med fjernelse af grænsehindringer vil blive præsenteret til sommer

Analysen vil munde ud i en analyse, der afsluttes til foråret og forelægges samarbejdsministrene i juni.

Det fælles nordiske arbejdsmarked fejrer 70 år i år, og det vil det svenske formandskab sætte fokus på.

– Jeg håber, at det vil resultere i fjernelse af flere forhindringer, end vi hidtil har formået.

Det er nødvendigt at give regeringen mulighed for at indføre ID-kontrol, siger ministeren

Torsdag den 15. februar stemte den svenske Riksdagen for at give regeringen mulighed for at indføre ID-kontrol, et lovforslag, som News Øresund tidligere har skrevet om.

Du siger, at vi vil have “verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030”, hvordan passer det sammen med grænsekontrol og den kommende ID-kontrollov?

– Vi har haft grænsekontrol i lang tid, og årsagen til det er velkendt; sikkerhedssituationen gør det nødvendigt. Men vi følger udviklingen meget tæt, og jeg kan se af meldingerne fra grænsependlerne, at det går godt,” siger Jessika Roswall.

Når det kommer til de mulige ID-kontroller, er det ifølge Jessika Roswall et spørgsmål om at have “forfatningsmæssigt beredskab”, det vil sige “beredskab til at kunne træffe beslutninger, hvis det er nødvendigt.”

– Når det kommer til ID-kontrol, er det også den sikkerhedspolitiske situation, som gør den foranstaltning nødvendig. Men kun, når vi virkelig har brug for den.

Hvorfor vil regeringen have den magt, er det ikke nok at gå til Riksdagen i så fald?

– Det er et svensk spørgsmål, som vi har diskuteret længe, og det gælder for mange forskellige kriser, vi har været igennem. For eksempel viste pandemien, at vi i Sverige manglede megen lovgivning og var nødt til at træffe beslutninger hurtigt. Så for at være forberedt synes jeg, det er rimeligt og rigtigt at have.

Har en integreret region grænsekontrol?

– Nej, men vi arbejder på at gøre hele EU mere sikkert. Nu har vi forhåbentlig blandt andet fået migrationspagten på plads. Vi er nødt til at få det til at fungere, men i mellemtiden har vi brug for disse foranstaltninger. Plus at vi har en krig i Ukraine.

Tæt på ny skatteaftale – udligningen er nøglespørgsmål

Sidste efterår blev det fra svensk side oplyst, at en ny skatteaftale mellem Sverige og Danmark var nært forestående; forhandlinger, der havde stået på i halvandet år.

Ifølge Jessika Roswall er det en vigtig sag for både hende og den ansvarlige finansminister, Elisabeth Svantesson (M).

– Det er noget, som jeg ved, at mange mennesker efterspørger hernede, på begge sider, og noget, som denne regering har arbejdet på. Vi tror, at vi er temmelig tæt på en aftale, men vi er ikke helt i mål endnu.

Hun bekræfter, at det arbejde, der er tilbage, har at gøre med økonomi.

Hvad er så sagens kerne?

– Det er den sidste del, hvordan en udligning skal skrues sammen.

(Henrik Smångs – News Øresund)