Svensk och dansk kritik mot EU:s nya budgetförslag

Den danska finansministern Kristian Jensen (Venstre) tycker att det är “helt fel” att EU vill öka sin budget när antalet medlemsländer har minskat från 28 till 27. Foto: News Øresund – Anna Palmehag

Både den svenska och danska regeringen har i veckan riktat hård kritik mot EU-kommissionens nya budgetförslag. Förslaget innebär bland annat att EU-budgeten ska utgöra 1,11 procent av medlemsländernas samlade BNP – till skillnad från dagens en procent. För Sveriges del skulle det innebära ökade kostnader på 15 miljarder kronor per år.

Det var i onsdags som EU-kommissionen presenterade det nya förslaget för budgeten 2021-2027, också kallad Multiannual Financial Framework (MFF). Ett av de mest markanta förslagen var att budgeten ska utgöra en större andel av medlemmarnas samlade BNP än tidigare, en ökning med elva procent från dagens en procent.

De ytterligare elva procenten ska delvis finansieras genom att höja medlemmarnas årliga avgifter till EU, något som fått både den svenska och danska finansministern att rikta kritik mot budgetförslaget.

– Det är ett orimligt förslag, det kan vi inte acceptera, säger Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

– Sverige är ett land som bidrar väldigt mycket. Dels är vi nettobetalare till EU, redan som det är, vi har tagit ett oproportionerligt stort ansvar för flyktingkrisen 2015 och vi är också ett av de länder som är de största biståndsgivarna i EU, fortsätter hon.

Från danskt håll säger den danska finansministern Kristian Jensen (Venstre) följande.

– Det är helt fel att man vill öka budgeten trots att antalet medlemsländer har minskat från 28 till 27. Vi betalar resan tillräckligt till systemet, och vi menar att det ska finnas plats åt att länderna själva kan prioritera fler saker. Därför ska vi kämpa hårt för att få ner räkningen och göra budgeten mer effektiv och målinriktad, säger han till DR Nyheter.

Budgetförslaget innehåller även förslag om att fasa ut olika rabatter i medlemsländernas betalningar till EU. Även det skulle kunna innebära ökade kostnader för både Sverige och Danmark. (News Øresund)