Regeringen förlänger den svenska gränskontrollen

Samtidigt som gränskontrollen mellan Danmark och Sverige förlängs med ytterligare sex månader byts de provisoriska staketen på Hyllie station ut mot permanenta. Foto: News Øresund – Sofie Paisley

De svenska inre gränskontrollerna förlängs med ytterligare sex månader till och med den 11 november. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande under torsdagen. Under 2017 stoppades varje vecka 150–200 personer i gränskontrollerna, och nekades därmed inresa till Sverige.

Gränskontrollen mellan Danmark och Sverige förlängs med ytterligare sex månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning om att det fortfarande föreligger hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten, och är fattat med stöd av den EU-gemensamma lagstiftningen.

– Så länge skyddet av de yttre gränserna fungerar så dåligt som det gör och så länge terrorhotet består finns det ett behov av att kontrollera hur människor rör sig över gränsen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) till TT.

Men gränskontrollen har också filtrerat bort mycket annat än terrorister bland de resande. Under 2017 blev i genomsnitt 150-200 personer nekade inresa i Sverige varje vecka. Det motsvarar omkring 10 000 personer på ett år. Det visar siffror från polisen. Många av de som stoppas har glömt giltiga id-handlingar, men det förekommer också att personer nekas inresa då de av olika orsaker är spärrade i Schengens databas.

Morgan Johansson (S) menar också att gränskontrollerna har spelat en förebyggande roll i arbetet mot organiserad brottslighet.

– Vi har sett att inbrotten har gått ner i södra Sverige. Det tyder nog på att en del av de utländska stöldligorna har sett att upptäcktsrisken har ökat, säger han till TT. (News Øresund)