Skånskt detaljhandelsföretag storsatsar på e-handel

Lars Ljungälv, koncernchef Bergendahl & Son. Foto: News Øresund

Med e-handelns intåg förändras detaljhandeln, som 2017 var den fjärde största branschen i Skåne. Digitalisering och nya försäljningskanaler ger branschen nya möjligheter, men också stora utmaningar. Bergendahl & Son, som bland annat äger butikskedjorna City Gross, Glitter och Granit, är inget undantag utan satsar också stort på e-handel. Men även om företaget förändras finns rötterna kvar i Hässleholm.

 Under 2018 öppnade Bergendahls & Son ett nytt nationellt grossistlager i Hässleholm. Lagret, som är automatiserat och robotiserat, ska serva hela landet med City Gross varor, och e-handeln är en ökande del av verksamheten. Lars Ljungälv, som sedan november 2018 är koncernchef på Bergendahl & Son, är nöjd med de nya möjligheter lagret innebär, men han ser utmaningar med den nya e-handeln, framförallt för livsmedelshandeln.
– Vi, liksom övriga livsmedelskedjor, har en stor utmaning när det gäller e-handeln. Det är en affärsmodell där det är svårt att få lönsamhet eftersom den medför ett moment ingen vill betala för, nämligen hemkörningen av varorna. Men det är ett otroligt spännande område, med massor av möjligheter framöver, säger han.

I Bergendahl & Son ingår inte bara City Gross, utan även andra detaljhandelskedjor såsom Glitter, Granit och Eko. Såväl Glitter som Granit har också startat e-handel, men marknaden ser olika ut i de olika kedjorna. För Glitter, där en större andel av försäljningen sker genom spontanköp och mindre köp, går nätförsäljningen lite trögare, men för Granit är det en större del av verksamheten.
– När man har sitt ursprung i fysiska butiker och flyttar en del online har man ett annat sätt att se på saken än de som startar direkt med en online-butik. De tänker direkt på hur varorna blir optimala för frakt och logistik. För oss blir det extra viktigt att förstå hur det fungerar, det är samma sak som när exempelvis Ikea lanserade platta paket. För att lyckas bör man tänka i nya banor från början, berättar Lars Ljungälv.

Att City Gross nya nationella lager finns just i Hässleholm är ingen slump. Redan 1922 startade företaget på orten, och man har varit Hässleholm troget sedan dess. Lars Ljungälv tycker att man får bra uppbackning från kommunen och trivs på orten.
– Hässleholm är jättebra för oss och vi kommer att vara kvar här. Staden ligger bra till ur ett logistikperspektiv och vi har många lojala medarbetare. Det finns en högre lojalitet på landsbygden och tillgången på den arbetskraft vi behöver är god. Det kan dock vara svårare med mer specialiserad arbetskraft. På IT-sidan finns det exempelvis många bra jobb i Malmö och då kan det vara svårare att locka hit dem, säger han.
Under de senaste fem åren har Bergendahl & Son vuxit med runt 300 anställda i Hässleholm, och det finns planer även för framtida expansioner i området.

Bergendahl & Son är inte längre bara en angelägenhet för norra Skåne. City Gross har 44 butiker i Sverige, Glitter har 170 butiker i hela norden, och Granit har cirka 50 butiker i Norden, Tyskland och numer även i Sydkorea, där man har ett franchisesamarbete med Samsung.
– Det var koreanerna som kontaktade oss. De har en god syn på Sverige och gillar den nordiska stilen. Planen är att vi tillsammans ska öppna 15 butiker där under den närmsta treårsperioden. Det är häftigt att man kan gå i Seoul och besöka Granit, berättar Lars Ljungälv.

City Gross i Hässleholm. Foto: News Øresund

Innan Lars Ljungälv blev koncernchef för Bergendahl & Son arbetade han inom bankväsendet i 30 år. Han menar att det är stor skillnad på bankvärlden och detaljhandeln.
– Många finansföretag tjänar mycket pengar hela tiden. I den här verksamheten går det snabbt och man är aldrig bättre än förra veckans veckoblad. Vi mäter försäljning per timme och fel produkt under julen kan rasera hela året. ”Retail är detail” och man kan inte bara jobba med de stora frågorna, utan måste ner i verksamheten och förstå varför man inte sålde under förra veckan, berättar han.

Lars Ljungälv är emellertid inte helt ny inom livsmedelshandeln. Redan som tolvåring började han samla ihop kundvagnar och plocka varor på Bilema Stormarknad i Höör – en butik som idag drivs i City Gross regi.
– Hade Billy Berntsson, som ägde butiken, då förstått att jag var ett ämne inom branschen hade jag inte behövt göra 30 år på bank innan jag kom tillbaka, skrattar han.

(News Øresund – Emil Persson)

Fakta: Mellan 2008 och 2017 ökade antalet anställda i detaljhandeln i Skåne med 6 procent, vilket gör branschen till Skånes fjärde största. Efter en svag ökning under den senaste tioårsperioden minskade antalet anställda under det senaste året med tillgänglig statistik från SCB. Mellan 2016 och 2017 minskade antalet sysselsatta i den skånska detaljhandeln med 0,5 procent. Samtidigt förväntas e-handelns marknadsandel växa från dagens 10 procent till 30 procent om 15 år, enligt en färsk rapport från HUI Research.

Källor: SCB, HUI Research