Konjunkturopsvinget i Skåne stopper op – mangel på kompetencer er den største udfordring for erhvervssektoren hvor 34.500 nye job er skabt på fem år

Fortsat højkonjunktur – men den tendens til afmatning af konjunkturen som sås i efterårets skånske konjunkturrapport, er blevet tydeligere. Væksten i beskæftigelsen er positiv i alle syv skånske delområder omend væksten er svagere end tidligere. Arbejdsløsheden fortsætter med at falde, men ikke i samme takt. Den disponible indkomst har oplevet en svag ændring i forhold til tidligere, og samtidig øges gældsstørrelsen i indkomne gældssager til Kronofogden. I et femårigt perspektiv ses en fortsat strukturel ændring i den skånske erhvervssektor, hvor der er skabt 34.500 nye arbejdspladser. Det er primært små og mellemstore virksomheder og arbejdspladser der er ansvarlige for stigningen i job i Skåne. Det viser rapporten Skånsk Konjunktur, udarbejdet af Øresundsinstituttet på opdrag fra Sparbanken Skåne med ejerstiftelser.

Klik her for at læse rapporten

Kompetensbrist er den største udfordring

31 av de skånske kommunernes erhvervslivschefer er blevet interviewede til forårets udgave af ”Skånsk konjunktur”. De er stort set enige om, at erhvervslivet i deres respektive kommuner fortsat står stærkt, og at den absolut største udfordring for Skånes erhvervssektor er tilgangen til kompetencer. Alle former for kompetencer er efterspurgte, og der oplyses at være mangel på alt fra hotel- og restaurantpersonale til softwareudviklere og industriarbejdere. Få af kommunernes erhvervslivschefer rapporterer at en konjunkturafmatning mærkes af virksomhederne.

52 procent af de nye job i Skånes erhvervsliv skabes i Malmø – 20 procent i Kristianstad

I de seneste år er Skånes erhvervsliv vokset med omkring 34.500 arbejdspladser. 52 procent af de nye job er oprettet på arbejdspladser i Malmø og 20 procent i Helsingborg. Lund og Kristianstad tegner sig for henholdsvis fire og tre procent af jobøgningerne, mens Ystad daler i det samlede antal job. Rapporten viser også, at to ud af tre nye job er oprettet i virksomheder eller på arbejdspladser med færre end 50 ansatte, mens de større virksomheder med over 100 ansatte har reduceret antallet af ansatte i hele Skåne, undtagen i Malmø og Helsingborg.

Opstarter af nye firmaer falder – en stor del af de nystartede virksomheder findes i sydvest Skåne

I store dele af Skåne falder både  antallet af nystartede virksomheder og konkurser. Det er således kun i Sydøst- og Sydvestskåne, at nettotallet for virksomheder, målt i antallet af opstartede virksomheder minus antallet af konkurser, er steget. En stor del af de nystartede virksomheder er placeret i det sydvestlige Skåne og Malmø.

Arbejdsløshed i Skåne på et af de laveste niveauer i ti år – men højere end det nationale gennemsnit

Skånes arbejdsløshed var på 9,3 pct. i februar og er således på et af de laveste niveauer i ti år. Ikke siden 2009 har arbejdsløsheden været på under ni procent i Skåne. Sammenlignet med efterårets konjunkturrapport er arbejdsløsheden uændret, men siden februar 2018 er den faldet med 0,5 procentenheder. Samtidig er Skånes arbejdsløshed betydeligt højere end i resten af Sverige.

 Afmatning på boligmarkedet – noget lavere bostadsrätts-priser og færre salg

Boligmarkedet har mange steder i Sverige været ustabilt i det forløbne år, men rapporten viser, at Skånes bostadsrätts-priser er fortsat med at være stabile. Mellem marts 2018 og februar 2019 faldt priserne på bostadsrätt-boliger med en procent i forhold til de foregående tolv måneder, mens de faldt betydeligt mere i både Stockholm og Gøteborg. Prisudviklingen er dog anderledes rundt om i Skåne. I de østlige dele fortsætter priserne opad, men dog fra lave niveauer. I den sydvestlige del af Skåne og Lund-området er priserne på den anden side faldet eller respektive forblevet uændrede, og her er kvadratmeterpriserne også højest. At markedet er stoppet noget op, sammenlignet med tidligere rekordår, ses derimod på at antallet af bostadsrätter er faldet med fem procent i perioden.

Rapporten Skånsk konjunktur indgår i et treårigt analyseprojekt, der udføres af Øresundsinstituttet på opdrag af Sparbanken Skåne med ejerstiftelser.