Sjukdagarna i Köpenhamns kommun har minskat med en tredjedel sedan 2007

Den minskande sjukfrånvaron motsvarar att Köpenhamns Kommun har ytterligare 655 personer i tjänst varje dag. Foto: News Øresund

Sedan 2007 har antalet sjukdagar för de anställda i Köpenhamns kommun minskat med 31 procent. En viktig anledning är att arbetsgivaren följer upp när någon har stor sjukfrånvaro, menar aktörer i kommunen. Det skriver Berlingske.

2007 hade en anställd i Köpenhamns kommun i genomsnitt 16,3 sjukdagar per år. 2017 hade siffran sjunkit till 11,2. För hela kommunen motsvarar det att ytterligare 655 personer, omräknat till heltidsanställda, är på jobbet varje dag.

Liv Underdal ansvarar för sju omsorgsinstitutioner på Østerbro i Köpenhamn och är en av dem som haft ansvar för att genomföra kommunens insats för att förkorta sjukfrånvaron. För Berlingske berättar hon att dialogen mellan arbetsgivare och anställd central för att minska sjukskrivningarna, men problemet är ofta större än så.
– När vi först börjar prata om medarbetarnas sjukfrånvaro ser vi ofta att den har sina rötter i den privata situationen, som inte har något med arbetet att göra. Men här har vi lyckligtvis en massa verktyg vi kan erbjuda medarbetarna, säger hon till Berlingske och nämner allt från psykologhjälp till arbetsterapi.

En anställd som överskrider ett visst antal sjukskrivningsdagar per år kallas in till samtal med arbetsgivaren, oavsett vilken typ av sjukskrivning det handlar om. Samtidigt betonar såväl Liv Underdal som Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (S) att medarbetarna inte ska känna sig tvungna att gå till jobbet även om de är sjuka.

Köpenhamns kommun har nyligen antagit en strategi för att ytterligare minska sjukskrivningstalen fram till år 2020.
– Det är ett gemensamt projekt och det är något vi ska göra tillsammans med våra medarbetare och deras förtroenderepresentanter och skyddsombud så att det inte är någon som känner sig pressad att gå till om jobbet om den är sjuk, säger Frank Jensen till Berlingske. (News Øresund)