Nytt projekt ska öka pendlingen i norra Öresund

Ett nytt arbetsmarknadsprojekt ska öka pendlingen mellan Helsingborg och Helsingør. Foto: News Øresund

Helsingborgs stad och Helsingör kommun ska starta ett nytt projekt efter årsskiftet för att främja en mer integrerad arbetsmarknad och öka antalet pendlare mellan de två städerna.  

De två städerna i norra Öresund, Helsingborg och Helsingör, har redan haft två tvärregionala jobbmässor. Nu vill de utöka samarbetet kring den gemensamma arbetsmarknaden och startar därför ett nytt projekt. Kartläggning av arbetsgivarnas behov, utveckling av kvalificeringskurser, branschspecifika mässor och information kring möjligheterna att jobba på andra sidan sundet är några av de aktiviteter som projektet kommer att driva med syftet att öka gränspendlingen.

Det kommer att vara fokus på fem branscher: vård, transport och logistik, bygg och anläggning, service, turism och handel samt mer brett på akademiker. Målgruppen är arbetsgivare såväl som medarbetare och potentiella gränspendlare.
– Det här är en satsning för tillväxt och fler jobbtillfällen både på dansk och svensk sida. Målet är att 1 000 personer ska nås och involveras i projektet. Vi ser att detta kan vara en pusselbit i att bättre sammanfläta vår gemensamma arbetsmarknad, uppmuntra arbetspendling
 över sundet och hitta hållbara strukturer för att öka rörligheten i regionen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg i ett pressmeddelande.

Projektet kommer att få bidrag från EU:s Interreg-program motsvarande hälften av den totala budgeten som är cirka 24 miljoner svenska kronor. Partner i projektet är Helsingborg, Helsingør och Arbetsförmedlingen. (News Øresund)