Ny analyse: samarbejdet på tværs af Øresund 2018 – Strukturforandring, nye personer og aktuelle projekter

Det grænseregionale samarbejde på tværs af Øresund forandres. I løbet af det seneste år er der kommet nye ansigter på flere af de vigtige poster i regionen, og det svenske valg i september ventes at resultere i nye svenske repræsentanter i de grænseregionale politiske samarbejdsorganisationer.

Det tysk-dansk-svensk-norske politiske samarbejde STRING er vokset mod nord og har fået nye medlemmer, ligesom det forventes, at det dansk-svenske samarbejde The Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC, vil blive udvidet med Region Halland.

Den nye erhvervsfremmelov, som vil blive fremlagt for Folketinget i efteråret, ændrer spillereglerne for de danske regioners deltagelse i samarbejdsorganisationen GCSC.  

Klik her for at læse analysen

 

Nye nøglepersoner

Den politiske samarbejdsorganisation STRING har fået ny direktør, Thomas Becker, og The Greater Copenhagen & Skåne har fået ny sekretariatsleder, Sara Røpke. Derudover er der i løbet af det seneste år tiltrådt nye udviklingsdirektører i alle tre regioner og i august fik By & Havn ny direktør; Anne Skovbro. Samtidig har det danske region- og kommunalvalg resulteret i nye danske politikere i samarbejdet, blandt andet Region Sjællands regionrådsformand, Heino Knudsen. Og i september var der valg i Sverige, hvilket sandsynligvis også vil skabe rotation på de svenske politikere. Det er dog endnu uklart hvem der tager magten i Skåne såvel som i mange kommuner, blandt andet Malmø.

Regionudvidelse

Dansk-tysk-svenske STRING har i løbet af 2018 udvidet samarbejdet til også at omfatte vestsvenske og norske partnere. Malmø stad, Region Halland, Region Västra Götaland, Østfold samt Akershus fylkeskommune har nu tilsluttet sig. STRING er et samarbejde med fokus på de muligheder, som åbner sig i forbindelse med byggeriet af Femernbælt-tunnelen, hvor en tysk myndighedsgodkendelse forventes at komme i efteråret.

Også det dansk-svenske politiske samarbejde på tværs af Øresund vil blive udvidet. I onsdags besluttede Region Halland at ansøge om medlemskab i The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Hvis Region Hallands ansøgning om medlemskab godkendes, kommer samarbejdet til at omfatte fire regioner, 85 kommuner og omkring 4,3 millioner indbyggere.

Ny dansk lov ændrer vilkårene for samarbejdet i The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Den 1. januar 2019 ændres forudsætningerne for de danske regioners deltagelse i det dansk-svenske politiske samarbejde GCSC med Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne og 79 danske og svenske kommuner som medlemmer. Efter årsskiftet træder den nye danske ”Lov om erhvervsfremme” nemlig i kraft. Loven har været på høringsrunde i løbet af sommeren, og snart vil den endelige lovtekst blive præsenteret for Folketinget.

Ifølge aftaleteksten er formålet med loven at forenkle og effektivisere indsatserne med erhvervsfremme i Danmark. Antallet af aktører skal reduceres, overlapninger i arbejdet skal forsvinde og dagens udbudsorienterede system skal erstattes af et stystem som er drevet af efterspørgsel. Desuden skal støttesystemet digitaliseres. Til grund for Øresundsinstituttets rapport ligger den skriftlige aftale om forenkling af det danske erhvervsfremmesystem som blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti samt det forslag til ny Lov om erhvervsfremme som blev sendt på høring.

Loven indebærer at arbejdet med erhvervsfremme og turisme skal koncentreres i to niveauer. Et niveau med kommuner og seks nye tværkommunale erhvervshuse med seks filialer samt et overordnet niveau med den nye Erhvervsfremmebestyrelse, som skal understøtte en sammenhængende decentral erhvervsfremme i Danmark. De danske regioners mulighed for at arbejde med erhvervs- og turistfremme ophører.

For det dansk-svenske politiske samarbejde i GCSC indebærer den nye lov, at forudsætningerne for den danske deltagelse ændres den 1. januar 2019. De danske regioner kan fortsat drive grænseregionalt og internationalt samarbejde, men ikke når det handler om erhvervsfremme og turisme, to arbejdsområder som findes i GCSC’s vedtægter i dag.

GCSC’s politiske bestyrelse forventes at på de kommende to bestyrelsesmøder, den 23 november og den 12. december, behandle erhvervsfremmelovens betydning for Greater Copenhagen-samarbejdet blandt andet i relation til vedtægterne og rollefordelingen i samarbejdet.

GCSC omfatter i dag to danske regioner og 46 kommuner samt en skånsk region og 33 skånske kommuner. Det er dog de tre regioner, som står for finansieringen af samarbejdet.

Mens Region Skåne har ret til at debitere skat, finansieres de danske regioner af bidrag fra stat og kommuner. At den nye erhvervsfremmelov fra den 1. januar 2019 fjerner erhvervsfremme og turisme fra regionernes opgave, indebærer også, at modsvarende finansiering fratages de danske regioner. Her findes også de penge, som har stået for regionernes finansiering af den danske del af GCSC samt Region Hovedstadens medfinansiering af den danske informationsservice Øresunddirekt.

Samtidig etableres den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse per 1. januar 2019 som en ny aktør med mulighed for at finansiere det grænseregionale samarbejde. Kommuner og samarbejdsorganisationer som GCSC og Øresunddirekt Danmark vil kunne søge om medfinansiering til lokale erhvervsfremmeprojekter fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Erhvervsfremmebestyrelsen vil bestå af 16 medlemmer blandt andet fra kommuner og regioner og erhvervsliv samt en formand, som skal repræsentere erhvervslivet, og som udses af erhvervsministeren. Erhvervsfremmebestyrelsens sekretariat placeres hos Erhvervsstyrelsen og deres kontor i Silkeborg.

Den nye erhvervsfremmelov indebærer, at regionernes finansiering af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen ophører.

Copenhagen Capacitys investeringsfremmende arbejde bliver lagt under Udenrigsministeriet. Derudover kan Copenhagen Capacity fremover også søge midler til øvrige indsatsområder fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervsministeriet har prioriteret midler til Copenhagen Capacity for at sikre arbejdet under overgangsåret 2019. På samme måde overføres finansiering afWonderful Copenhagen samt Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme til Erhvervsministeriet for det videre arbejde.

For mere information kontakt:

Thea Wiborg
senioranalytiker
mobil +46 704 94 84 96
thea.wiborg@
oresundsinstituttet.org

Johan Wessman
vd
mobil +46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org

Den 10. oktober præsenterede Øresundsinstituttet den nye analyse ”Samarbetet över Öresund 2018” ved et dansk-svensk netværksmøde på Sveriges ambassade i København. Foran en fyldt ambassadesal fortalte ambassadør Fredrik Jörgensen om det dansk-svenske samarbejde, hvorefter analysen blev præsenteret af Øresundsinstituttets senioranalytiker Thea Wiborg og adm. dir. Johan Wessman. Efterfølgende talte By & Havns nye adm. dir. Anne Skovbro om selskabets opgave med at udvikle byggegrundene i Ørestad og havnene i København. Dertil har selskabet også fået en opgave af ejerne af Københavns Kommune og den danske stat, som indebærer at skabe en helt ny ø med plads til 35.000 indbyggere i byens havneindløb – Lynetteholmen.