Øresundsindex/Trafik fjerde kvartal 2022 – vækst i gods og togrejser


Godstrafikken er det store lyspunkt i trafikken over Øresund, og den positive tendens fortsatte i fjerde kvartal af 2022. Antallet af person- og pendlerrejser med Øresundstog over broen sluttede også året med en stærk udvikling, hvilket i høj grad kan forklares med en stor priskampagne i oktober. For det samlede antal person- og bilrejser via bro og færge var der sidste år et stærkt opsving, som dog endte med en afmatning. Det er konklusionen i rapporten Øresundsindex/Trafik, der er udarbejdet av Øresundsinstituttet på bestilling av Øresundsbro Konsortiet.

Læs rapporten her

For person- og bilrejser over Øresund er udviklingen siden 2015 gået over i et fjerde mønster: fra stagnation (2015-2019) til pandeminedgang (2020-kvartal 1 2022), genopretning (kvartal 2-3 2022) og afmatning (kvartal 4 2022).

Godstrafikken er en undtagelse med fortsat vækst. I fjerde kvartal af 2022 steg godstrafikken over Øresund via bro og færge med omkring fire procent i forhold til samme kvartal i 2021. Sammenlignet med fjerde kvartal 2019 svarer det til en stigning på næsten 18 procent. Mest stiger antallet af vare- og lastbiler over Øresundsbroen, mens antallet af godsvogne er faldet betydeligt siden topåret 2017.

Et andet lyspunkt i Øresundstrafikken er togrejserne, som steg kraftigt i fjerde kvartal af 2022, bl.a. på grund af en priskampagne i oktober med 25 procent rabat på Skånetrafikens månedskort over Øresund. Det samlede antal togrejser over Øresund steg i fjerde kvartal med 39 procent i forhold til samme kvartal i 2021. Antallet af pendlerrejser med tog steg med 47 procent i fjerde kvartal af 2022 i forhold til samme kvartal i 2021. Da de rabatterede månedskort kan gemmes i et år, har Skånetrafiken justeret statistikken i forhold til antallet af pendlerkort, der endnu ikke er blevet brugt.

Det samlede antal personrejser med bil, tog og færge over Øresund steg med næsten 19 procent i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2021, men afstanden til samme kvartal i 2019 steg til 5,3 procent. Der var også en stagnation i bilrejserne over Øresund via bro eller færge i fjerde kvartal. Antallet af rejser med personbil steg i fjerde kvartal 2022 med seks procent i forhold til samme kvartal 2021. Sammenlignet med samme kvartal i 2019 var antallet af personbiler dog næsten 13 procent lavere.

Læs rapporten her

 

 

Highlights:

 

Personrejser: Afmatning

Fra opsving til afmatning. Sådan kan udviklingen i antallet af personrejser over Øresund med bil og tog over Øresundsbroen og med færge mellem Helsingør og Helsingborg opsummeres. Øget inflation og faldende reallønninger kan have haft indflydelse på udviklingen. I fjerde kvartal af 2022 blev der i gennemsnit foretaget 81.609 personrejser pr. døgn over Øresund, heraf 66.971 i bil eller tog over Øresundsbroen og 14.638 med færge mellem Helsingør og Helsingborg. Samlet set er dette en stigning på 19 procent i forhold til fjerde kvartal af 2021 og et fald på 5 procent i forhold til samme kvartal i 2019.

Pendlerrejser: Priskampagne bag løft

Tre måder at pendle over Øresund på og tre forskellige tendenser. Bilpendlingen over Øresundsbroen har stabiliseret sig på et relativt jævnt niveau, som i fjerde kvartal af 2022 var 14 procent lavere i forhold til samme kvartal i 2019. Pendlingen med Forseas færger mellem Helsingør og Helsingborg, som var relativt stabil under pandemien, er faldet efter en stærk start i 2022 og lå i fjerde kvartal 12 procent under niveauet fra 2019. Antallet af pendlerrejser med Øresundstog over broen er steget kraftigt efter en priskampagne i oktober og lå i fjerde kvartal tre procent over niveauet for samme kvartal i 2019.

Godstrafik: Antallet af vare- og lastbiler over Øresundsbroen er årsag til stigningen

I fjerde kvartal af 2022 steg godstrafikken over Øresundsbroen med ca. 4 procent i forhold til samme kvartal i 2021. Dette skyldes antallet af vare- og lastbiler over Øresundsbroen, som steg med 13,2 procent i løbet af kvartalet. Antallet af godsvogne på jernbane er derimod faldet betydeligt siden topåret 2017. I modsætning til persontrafikken over Øresund blev godstrafikken kun ramt af en kortere nedgang i indledningen af pandemien, og trafikken har været undtaget fra grænsereguleringer.

_

Læs rapporten her

 


Om rapporten

Dette er den femte publikation om trafikken over Øresund, som udarbejdes som en del af et nyt Øresundsindex. Rapporten følger trafikudviklingen med bil, tog og færge over Øresund og bliver udgivet kvartalsvist.

Rapporten er udarbejdet af Øresundsinstituttet for Øresundsbro Konsortiet.

Faktapartners: DSB, Forsea, Skånetrafiken och Trafikverket.

Kontakt

Johan Wessman 
adm. direktør Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org