Ny analyse fra Øresundsinstituttet om Femern Bælt-forbindelsens betydning for Skåne

MALMÖ I CENTRUM AV NY NORDEUROPEISK STORREGION – Fehmarn Bält-förbindelsens betydelse för Skåne. En ny analys utarbetad av Øresundsinstituttet på uppdrag av stad. Analysen presenteras av Malmö stad den 29 maj 2018 vid Fehmarnbelt Days i Malmö Live.

Sveriges största exportmarknad Tyskland kommer närmare i och med byggandet av en fast förbindelse över Fehmarn Bält. Restiden minskar avsevärt, dels med bil men framförallt med tåg. Det skapar nya förutsättningar för samarbete, skapar en större marknad för skånska företag och stärker Skåne och Malmö i konkurrensen om nya investeringar och företagsetableringar. Samtidigt som 2018 är året då det tyska godkännandet av bygget blir klart är det även året då Malmö stad går in i det politiska samarbetet STRING – som numera sträcker sig från Hamburg i söder till Akershus Fylke i norr.

Klik her for at læse analysen