Ny analyse: Omkring 38.000 life science-studerende i Østdanmark – branchen efterlyser endnu flere uddannede med STEM-kompetencer

I Østdanmark findes omkring 38.000 life science-studerende og 162 life science-uddannelser.

Ifølge interviewede virksomheder matcher uddannelsesudbuddet inden for life science i Østdanmark branchens kompetencebehov. Samtidig mener de, at mere fokus på specifikke nøglekompetencer som automatisering, digitalisering og tværfaglig uddannelse kan forbedre forbindelsen mellem branchen og uddannelsessektoren. Med hensyn til rekrutteringsbehovet efterlyses endnu flere kandidater med STEM-kompetencer (science, technology, engineering og mathematics).

Universiteter og professionshøjskoler arbejder hårdt for at imødekomme den store efterspørgsel efter uddannelser i grænseområdet mellem life science og IT. Samtidig er der udfordringer med at starte nye uddannelser i Københavnsområdet på grund af det politiske initiativ om at fordele uddannelserne over hele Danmark.

Det viser analysen “Life Science in eastern Denmark – the Danish Part of Medicon Valley”, som Øresundsinstituttet har gennemført som en del af Interreg-projektet “Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”.

Analysen undersøger, om uddannelsessystemet i Østdanmark matcher den ekspertise, som regionens life science-virksomheder vil få brug for i fremtiden. Analysen er baseret på svar fra virksomheder og undersøgelser af uddannelser i Østdanmark med fokus på life science, suppleret med flere interviews. Analysen er udført af det dansk-svenske videncenter Øresundsinstituttet og er en del af Interreg-projektet “Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”. Projektet blev gennemført i perioden 2019-2022 i samarbejde med netværks- og brancheorganisationen Medicon Valley Alliance med finansiering fra Interreg ØKS, Region Skåne og Region Sjælland.

Læs rapporten her

 

Highlights:

38.000 life science-studerende læste i 2021 på en life science-uddannelse på et universitet eller en professionshøjskole i Østdanmark.

162 uddannelser med relation til life science blev i 2021 udbudt på universiteter og professionshøjskoler i Østdanmark. Omkring 55 procent af dem er klart orienteret mod en karriere inden for life science-branchen eller sundhedssektoren, mens de øvrige indeholder nogle elementer af life science eller ville kunne føre til en karriere inden for life science-branchen.

Efterspørgsel efter arbejdstagere inden for naturvidenskab, kommercialisering, regulatoriske anliggender, produktion, it og teknik.
Øresundsinstituttets virksomhedskortlægning og rundspørge iblandt ca. 50 life science-selskaber i Østdanmark viser at ekspertise inden for naturvidenskab, kommercielle områder, regulatoriske anliggender, produktion, it og tekniske områder er de primære områder, hvor de udvalgte life science-virksomheder, på tværs af alle delsektorer, ser en mangel samt et behov for at rekruttere.

Syv anbefalinger fra branchen
Der er en generel tilfredshed med de uddannelsesprogrammer, der tilbydes i Østdanmark, men virksomhederne i branchen har nogle ønsker vedrørende uddannelse:
1.Flere dimittender med en kandidatgrad inden for STEM er afgørende
2.Erhvervsuddannelser som procesoperatører er vigtige at have fokus på
3.Giv universitetskandidater mere praksiserfaring og kontakt med industrien
4.Styrk ekspertisen inden for automatisering og digitalisering i Østdanmark
5. Regulatoriske forhold og kvalitetssikring er afgørende fra branchen
6. Skab tværfaglige uddannelser mellem kliniske og tekniske fagområder
7.Opret farma-ingeniør-uddannelse på kandidatniveau

Universiteterne satser på uddannelser i grænseområdet mellem it og life science
Alle de universiteter, der er blevet interviewet i forbindelse med denne rapport, oplever en stor efterspørgsel efter uddannelser, der giver færdigheder inden for både life science og it, da nye teknologier som AI, nye behandlingsmetoder og større datamængder har øget behovet for data- og softwareanalyse i life science-branchen.

En udfordring at få de studerende til at ansøge
Ifølge interviewene er en af de udfordringer, som universiteter og professionshøjskoler arbejder på, at få de studerende til at søge ind på de uddannelser, som erhvervslivet efterspørger.

Politiske aftaler giver udfordringer
En aktuel udfordring, ifølge interviewene, for de videregående uddannelsesinstitutioner er, at politiske aftaler i Danmark – såsom flytning af uddannelser ud af de store byer og begrænsning af antallet af engelsksprogede uddannelser – i det mindste midlertidigt har hæmmet udviklingen af nye life science-uddannelser på nogle universiteter.

Tre stærke forskningsområder i Medicon Valley
I Medicon Valley vedrører de tre vigtigste forskningsområder biokemi og molekylærbiologi, endokrinologi og metabolisme samt onkologi.

Forskning inden for life science i Medicon Valley bliver ofte citeret mere end gennemsnittet
Af de 20 forskningsområder, som udgør halvdelen af den samlede forskning inden for life science i regionen, er Medicon Valley-forskernes videnskabelige artikler inden for 15 af disse områder blevet citeret oftere end verdensgennemsnittet i perioden 2006-2017.

 

Life science branchen i Østdanmark har brug for flere kompetencer i fremtiden

Omkring 58.000 ansatte arbejder med at forske, udvikle og producere ny medicin, sundhedsløsninger og medicinsk udstyr i ca. 700 identificerede life science-virksomheder i Østdanmark. Opgaven med at sikre, at branchen har adgang til den rette arbejdskraft, er vigtig for både folkesundheden og økonomien, da branchen står for ca. 20% af den samlede danske vareeksport. På fem år har sektoren oplevet en regional beskæftigelsesvækst på ca. 22%, ifølge Øresundsinstituttets branchekortlægning.

Størstedelen af de ansatte i life science-branchen i Østdanmark arbejder i en virksomhed beliggende i en kommune i Region Hovedstaden, hvor jobvæksten de seneste fem år har været mest markant i forhold til Region Sjælland. Kompetenceforsyningen er vigtig i både Københavnsområdet, hvor de fleste selskaber er koncentreret, og andre steder i Østdanmark i fx Kalundborg, Roskilde og Køge.

Læs rapporten her

 

Citater fra analysen

Ser et behov for uddannelse rettet mod lægemiddelproduktion
– Et næste skridt for at styrke både Medicon Valley og Produktionsdanmark som helhed kunne derfor være at etablere en uddannelse målrettet Produktionsdanmark og farma. Den kan med fordel placeres i nærhed til produktionssites, der aftager kandidaterne, så fødekæden forankres lokalt og den kvalificerede arbejdskraft lettere kan rekrutteres og fastholde lokalt. Helt konkret ser vi f.eks. potentiale i en farma-ingeniøruddannelse på kandidatniveau. Desuden er der et behov for ordinære uddannelser samt efteruddannelsesmuligheder på flere niveauer, målrettet industri 4.0 transformationen og den grønne omstilling af Produktionsdanmark.
Michael Hallgren, Senior Vice President at Novo Nordisk API Manufacturing in Kalundborg and in the US

 

Mange life science-virksomheder er bekymrede over rekrutteringsmulighederne
– Mine kollegaer i de andre pharmavirksomheder er også bekymret for fremtiden. Vi ser ikke, at det bliver nemmere i fremtiden at rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft. Vi tror sådan set, at det bliver et stigende problem.
Elise Hauge, Executive Vice President for People and Communication at Lundbeck

 

Stor efterspørgsel efter uddannelser, der kombinerer IT og life science
– Vi øger hele tiden antallet af pladser på de efterspurgte uddannelser, fordi vi får tilbagemeldinger fra industrien om, at behovet for uddannelser i grænseområdet mellem IT og life science er næsten umætteligt. Det er et stort og ekspanderende område.
Philip Binning, dekan for kandidat- og ph.d.-uddannelserne samt internationalisering på DTU

 

Professionshøjskolen Absalon har fået dispensation til at udbyde sin diplomuddannelse i bioteknologi på både dansk og engelsk
– På grund af den store efterspørgsel og presset fra industrien har vi været i stand til at fortsætte med at gennemføre uddannelsen på engelsk. Vi har indtil videre kun haft to klasser med eksamen, men de internationale studerende bliver i Danmark og får job i industrien, mens nogle få fortsætter på en kandidatuddannelse.
Conni Edith Simonsen, centerchef for Engineering and Science på Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg

 

Udvidelse af efteruddannelsen kræver konkret interesse fra erhvervslivet
– Masteruddannelsen i Personlig Medicin var meget efterspurgt, og mange søgte ind, men ikke så mange fra industrien. Hvis vi skal styrke videreuddannelsesområdet, har vi også brug for efterspørgsel, men det er klart, at vi også kan styrke vores kommunikation om mulighederne over for erhvervslivet.
Jørgen Kurtzhals, prodekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

Studerende ønsker, at universiteterne giver mere information om karrieremuligheder i erhvervslivet
– Det, universiteterne først og fremmest kan gøre, er at give bedre information om, hvad der sker i erhvervslivet, og hvilke muligheder der findes – og måske arbejde endnu tættere sammen med virksomhederne. Når man har store aktører i Danmark som Novo Nordisk, Lundbeck, Ferring og Chr. Hansen, giver det god mening at forsøge at matche deres behov.
Kasper Budolph Pedersen, næstformand for studenterforeningen Synapse

 

Her kan du læse den tilsvarende analyse for Skåne:

Expertise Demands and -Matching – higher education and the life science industry’s needs in Skåne

 

Om rapporten

Between 2019-2022, Øresundsinstituttet has surveyed the life science industry in the Øresund region in collaboration with the cluster organisation Medicon Valley Alliance in an EU-funded Interreg-project by the name of Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative.

Kontaktuppgifter

Johan Wessman
adm. direktør Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Anette Steenberg
adm. direktør Medicon Valley Alliance
as@mva.org

MEDICON VALLEY EMPLOYS AROUND 65 500 PEOPLE IN 1 150 COMPANIES

A total of around 65 500 people work in private life science companies in Medicon Valley. Ca 58 000 employees work regionally in private life science companies in eastern Denmark. Ca 7 500 work in the private life science sector in Skåne.

Ca 700 life science companies were identified in eastern Denmark; there are around 450 life science companies in Skåne. In total, Medicon Valley comprises around 1 150 companies. The companies identified have created around 12 000 new jobs regionally in the past five years. In that same period, around 300 new life science companies were founded – or more than one new company each week.

There are over 900 border commuters in Medicon Valley. Most commute from Skåne to eastern Denmark.

These are some of the results from an indepth surveyal of the region’s companies conducted by Øresundsinstituttet between 2019-2022. Reports:

Life science in Eastern Denmark

Life science in Skåne

Life science across the Øresund