Medicon Valley placerer sig i midten blandt europæiske life science-klynger i forhold til videnskabelige artikler og citeringer

Medicon Valley har haft den største procentuelle stigning i antallet af videnskabelige publiceringer i perioden 2006-2016 sammenlignet med ni andre, fremstående europæiske life science-klynger. Det viser en analyse som forskningsinstituttet CWTS har lavet på opdrag fra Medicon Valley Alliance. I den overordnede sammenligning placerer den dansk-svenske region sig på en sjette plads, både hvad gælder artikler og citeringer.

Klik her for at læse analysen

Read press release in English

 

 • Forskarna i Medicon Valley har publicerat 32 027 vetenskapliga artiklar inom life science under den undersökta perioden 2006-2016. Under 2006-2017 tillhörde 13 procent av dessa de tio procenten mest citerade i världen inom sina respektive områden.
 • Antalet publicerade vetenskapliga artiklar i Medicon Valley ökade med 23 procent från tidsperioden 2006-2009 till tidsperioden 2013-2016. Det var den största procentuella ökningen av samtliga kluster i undersökningen.
 • De europeiska life science-kluster i jämförelsen som publicerade flest vetenskapliga artiklar under den undersökta perioden var London-Cambridge-Oxford (116 263), Nederländerna (90 779) och BioValley, ett tysk-fransk-schweiziskt kluster, inklusive Basel, Alsace, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse och Strasbourg (49 925). De kluster som hade störst andel vetenskapliga artiklar som tillhörde de tio procenten mest citerade i världen inom sina respektive områden var London-Cambridge-Oxford (17%), Zürich (16%) och Skottland (15%).
 • De kluster som följer Medicon Valley närmast i jämförelsen är Stockholm-Uppsala, Flandern och i viss mån München.
 • Internationellt samarbete ligger bakom 54 procent av de vetenskapliga artiklarna i Medicon Valley, och leder till betydligt mer citerade artiklar än de som är resultatet av nationellt samarbete eller en enskild forskargrupps arbete. Samtidigt är forskningsnätverken i den gränsöverskridande regionen till övervägande del nationella.
 • De interna forskningsnätverken inom Sverige och Danmark är betydligt starkare än de som går över Öresund. Det visar CWTS nätverksanalys över vilka svenska och danska forskningsinstitutioner som aktörerna i Medicon Valley samarbetar med inom life science. Även om praktiska problem och gränshinder sätter käppar i hjulet tror universiteten i Medicon Valley att mer samverkan över Öresund skulle stärka forskningen. Forskningsanläggningarna ESS och Max IV, samt en gemensam forskningsstrategi för diabetes, lyfts fram som sätt att knyta regionen tätare samman.
 • Det bedrivs life science-forskning på fler sjukhus på den danska sidan sundet än på den svenska, där den framför är koncentrerad till Skånes universitetssjukhus.
 • Det nederländska forskningsinstitutet CWTS vid Leidens universitetet har på uppdrag av Medicon Valley Alliance gjort en bibliometrisk jämförelse av tio europeiska life science-kluster, varav ett är Medicon Valley:
  – London-Cambridge-Oxford
  – Nederländerna
  – Île de France/Paris
  – Flandern
  – Stockholm-Uppsala
  – Skottland
  – Medicon Valley
  – Zürich
  – BioValley (ett tysk-fransk-schweiziskt kluster som omfattar Basel, Alsace, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse och Strasbourg)
  – München