Læs News Øresunds ugebrev d. 25. september

– Spredningen af Covid-19 er fortsat lavere i Skåne end i Østdanmark
– Udredning om en Øresundsmetro forlænges med et halvt år
– 340 nye millioner til ESS i efterårets svenske finanslov

Klik her for at læse det danske ugebreve

Klik her for at læse det svenske ugebrev

Klik her for en fri prenumeration på News Øresunds svenske ugebrev

Klik her for en fri prenumeration på News Øresunds danske ugebrev

News Øresund startede i 2012 som et interregprojekt mellem Øresundsinstituttet, Lunds universitet og Roskilde Universitet med finansiering fra EU og regionale aktører. Fra 2015 er News Øresund en del af Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser, konferencer og medievirksomhed bidrager til et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden henblik på at skabe et overskud og med finansiering fra godt 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universiteter og det private erhvervsliv.