Interregprojekt

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative er et EU-projekt, hvis formål er at skabe mere viden om regionens life science-klynge. Fokus er blandt andet på efterspørgslen på arbejdskraft og fremtidige kompetencebehov i branchen. Inden for projektrammen kommer Øresundsinstituttet blandt andet til at gennemføre et større researcharbejde med fokus på at kortlægge life science-virksomheder i Greater Copenhagen-regionen. Arbejdet skal munde ud i et antal skriftlige rapporter, som udgør grundlaget for et kompetenceråd, som oprettes i regi af projektet samt til presse- og informationskampagner med forventningen om at skabe medieinteresse for branchens betydning og bidrag til dansk og svensk økonomi.

Projektet har fået bevilliget midler fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak og løber frem til 30. juni 2022. Lead partner for projektet er Medicon Valley Alliance og partner er Øresundsinstituttet. Region Skåne og Region Sjælland bidrager med finansiering.

Klik her for at læse en informationsbrochure om projektet

Rapporter

Life Science in Skåne

Den første rapport i projektet blev publiceret i november 2020 og er en kortlægning af life science-selskaberne i Skåne. 426 life science-selskaber er identificeret i Skåne med 7500 ansatte. Siden 2015 har disse selskaber vokset med 1500 ansatte, hvilket viser, at beskæftigelsesudviklingen i life science-virksomhederne er øget med omkring 25 procent på fem år.

Rapporten blev præsenteret ved et digitalt event på Malmø Rådhus, som, ligesom rapporten, kan nås via følgende link:

Klik her for at læse rapporten ‘Life Science in Skåne‘ og se sendingen

Life Science Across the Øresund

Den anden rapport i projektet blev publiceret i juni 2021 og viser, at kontakterne over Øresund er omfattende med arbejdspendlere, forskning, virksomhedsetableringer og investeringer. Men 21 år efter indvielsen af Øresundsbroen bygger store dele af samarbejdet fortsat på personlige kontakter og EU-projekter, mens eksempelvis de nationale strukturer vanskeliggør samarbejde mellem universiteter i Danmark og Sverige. Det fremgår af 53 interviews, som er blevet gennemført i det hidtil største studie af det grænseregionale samarbejde i Medicon Valley.

Rapporten blev præsenteret ved et digitalt event på Hub1 i Ørestad, som, ligesom rapporten, kan nås via følgende link:

Klik her for at læse rapporten ‘Life Science Across the Øresund’ og se sendingen

 

State of Medicon Valley 2021 – special theme: The Beacons of Medicon Valley

Den tredje rapport i projektet blev publiceret i november 2021 og fokuserer på life science-branchens fyrtårnsvirksomheder i Øresundsregionen. De fleste større life science-virksomheder i Øresundsregionen med regionalt over 250 ansatte har øget antallet af ansatte i løbet af de seneste fem år. Omkring 4.000 nye jobs er regionalt blevet skabt i disse virksomheder, ifølge tal, som Øresundsinstituttet har indsamlet og analyseret. Mange af fyrtårnsvirksomhederne inden for life science forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i regionen i løbet af de næste år. I interviews til rapporten giver repræsentanter for blandt andre Novo Nordisk og Lundbeck udtryk for bekymring for, at konkurrencen om arbejdskraften er stigende.

Rapporten blev præsenteret ved Medicon Valleys Alliances årsmøde på Clarion Hotel ved Københavns Lufthavn den 8. november 2021.

Klik her for at læse rapporten ‘State of Medicon Valley 2021 – special theme: The Beacons of Medicon Valley’

 

Expertise Demands and -Mathcing – higher education and the life science industry’s needs in Skåne

Den fjerde rapport i projektet blev publiceret i februar 2022 og viser, at omkring 8 500 studerende er tilknyttet en life science-uddannelse i Skåne. Samtidig er ca. 120 uddannelser i Skåne helt eller delvist rettet mod life science-branchen. På den ene side bliver den skånske life science-industris behov for arbejdskraft stort set imødekommet af de regionale uddannelsestilbud, tilkendegiver brancheaktører. På den anden side er der kompetencebrist og kompetencebehov med fokus på STEM-disciplinerne (Science, Technology, Engineering og Mathematics), og mangel på medarbejdere med de rette kompetencer inden for regulatoriske og kommercielle områder, angiver brancheaktører.

Klik her for at læse rapporten ‘Expertise Demands and -Mathcing – higher education and the life science industry’s needs in Skåne’

 

Life Science in Eastern Denmark – the Danish Part of Medicon Valley

Den femte rapport i projektet blev publiceret i maj 2022 og er en kortlægning af life science-selskaberne i Østdanmark. Omkring 700 life science-selskaber er identificeret i Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland) med 58 000 ansatte. Siden 2017 har disse selskaber vokset med 10 500 ansatte, hvilket viser, at beskæftigelsesudviklingen i life science-virksomhederne er øget med omkring 22 procent på fem år. Optimismen er stor i branchen, og der er planlagt investeringer i nye fabrikker, forskningsfaciliteter og domiciler for mere end 45 mia. DKK i life science i Østdanmark, hvilket forventes at skabe yderligere 4.000 arbejdspladser. 18 dybdeinterviews med branchefolk vidner om en stærk fremtidstro, men endnu flere STEM-kompetencer er nødvendigt, hvis den positive udvikling i branchen skal fortsætte, lyder det. Virksomheder udtrykker bekymring, når det kommer til kompetenceforsyningen i Østdanmark og er afhængige af arbejdskraft fra udlandet – især inden for IT og digitalisering.

Rapporten blev præsenteret ved et arrangement i Børssalen hos Dansk Erhverv i København den 30. maj 2022.

Klik her for at læse rapporten ‘Life Science in Eastern Denmark – the Danish Part of Medicon Valley’

 

 

For mere information:

Johan Wessman
Overgribende projektansvarlig, Øresundsinstituttet
johan.wessman@oresundsinstituttet.org

Jenny Andersson
Projektleder for analysearbejdet
jenny.andersson@oresundsinstituttet.org

 

 

 

 

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative – English project description

The primary objective of the GCLSA-project developed and managed jointly by the Danish-Swedish organizations Øresundsinstituttet and Medicon Valley Alliance is to 1) analyze and increase knowledge about the need and demand for competencies and skills and 2) support the development of the integrated labor market in the Danish-Swedish life science cluster, Medicon Valley. Furthermore, the project will establish a bi-national forum which can push this agenda on an ongoing basis thereby addressing an issue of crucial importance for growth and employment on both the Danish and the Swedish side of the Greater Copenhagen region.

Targeting national, regional and local Danish and Swedish policy makers and key opinion leaders from industry and academia, the analysis work and the deliberations of the established Competencies and Skills Forum aim to provide a more qualified point of departure for developing initiatives which

  • increase awareness of the supply and demand of labor in the regional life science cluster and facilitate mobility on the bi-national regional life science labor market
  • optimize relevant life science educations in Sweden and Denmark including a more coherent approach to the prioritization and distribution of resources for R&D and educational institutions specifically addressing the needs of the life science industry
  • highlight the scientific, commercial and societal strongholds of the Medicon Valley region and market the general attractiveness of the region as a first-class destination for both talent and business.
  • Investigate which factors are decisive when life science companies in the region successfully develop and expand
  • provide national and regional stakeholders working with labor market life science related issues a common statistic point of departure and methodology
  • Help to eliminate obstacles to the free movement of labor (commuting) between Sweden and Denmark

In sum, the analysis work provided, and the forum established will not only help Medicon Valley prosper and grow scientifically, but also help finetune and fuel the growth engine created by public and private stakeholders during the last 20 years, which has helped Medicon Valley to firmly establish itself as the leading and most dynamic and vibrant life science cluster of the Nordics.

 

 

Fördomsfönster Öresund 

Fördomsfönster Öresund er et EU Interreg-projekt, som skal hjælpe danske virksomheder med at rekruttere personer med international baggrund fra Malmø. I projektet findes en bred kandidatbase som kan matche alle sektorer og professionsniveauer og virksomhederne såvel som kandidaterne får hjælp af organisationen MINE og Forening Norden.

Lunds universitet studerer sideløbende, hvordan vi kan forstå attitudeforskelle mellem det danske og svenske arbejdsmarked, med fokus på etnisk mangfoldighed på arbejdspladsen. Øresundsinstituttets rolle er at tilføre øresundsregionalt perspektiv og kundskab, og udarbejder sammen med MINE og Lunds universitet en metodehandbog for virksomheder ud fra interview og spørgeskemaundersøgelse blandt både arbejdsgivere og arbejdssøgende på begge sider af Øresund.

Læs mere om projektet her https://www.fordomsfonster.org

 

Fördomsfönster Öresund – English project description:

Finding loopholes on the labor market between Denmark and Sweden!

Fördomsfönster Öresund is a project that aims to increase commuting between Malmö and the Greater Copenhagen area by exploring the hidden opportunities that may arise from national, cultural, linguistic and social differences between neighboring countries, cities and peoples.

The project is a collaboration between four organizations from different spheres of society, each bringing unique experiences and expertise towards the common goal. The project is co-financed by Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, a part of the European Regional Development Fund.

MINE is the lead partner of the Interreg project Fördomsfönster Öresund. Together with Föreningen Norden, Öresundsinstitutet and Lund University we will aim for reaching the project’s main goal: to increase commuting in Greater Copenhagen and value the economic and social benefits of close collaboration with neighbouring countries.

To reach this goal we will investigate if there are any differences in attitudes on the Swedish and Danish labour market regarding inclusion and diversity, by helping Danish companies to find competence in Sweden, only 30 minutes commute away, with a foreign background.

The companies who are participating will accordingly get help with their recruitment for free and find a totally new network of candidates to search in. Our candidates are from all different sectors and educational level.

For employers the project offers free recruitment and a possibility to find new competences, improve your employer branding and good will.

Learn more about the project and its partners here → https://www.fordomsfonster.org/info-employers

 

För mer information:
Thea Wiborg
Projektledare för Øresundsinstituttets del
thea.wiborg@oresundsinstituttet.org