Inflationen är lägre i Danmark än i Sverige

I januari var inflationen i Danmark nere på 0,6 procent. Genomsnittet för EU var under samma period 1,6 procent. Det beror på att inflationen har sjunkit under än längre tid i Danmark, samtidigt som den legat still i EU. En anledning till det är att prisökningen på livsmedel bidrar väsentligt mer till inflationstakten i EU än i Danmark. Det skriver Danmarks Statistik. Även i Sverige sjunker inflationen. Men den är inte lika låg som i Danmark. Inflationen under januari låg i Sverige på samma nivå som genomsnittet i EU – 1,6 procent, enligt Statistiska centralbyrån.